6. ULUSAL TIBBİ ETİK PROJE YARIŞMASI

6. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması geçen yıl olduğu gibi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı (bkz: Düzenleme Kurulu) tarafından düzenlenmektedir. Ana konusu “Genetik ve Etik” olan yarışma Mayıs ayında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara’da yapılacaktır.

Yarışmaya tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra tıp etiği ile ilgili olabilecek bölümlerde lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencileri de katılabilir. Amaç; öğrencilerin mesleki yaşantılarında karşılaşabilecekleri etik sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak ve etik ikilemlerde çözüm önerileri geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Yarışma için öğrenciler 2-5 kişilik gruplar veya bireysel olarak, tıbbi etik ile ilgili “Genetik ve Etik” başlığını kapsayan konuda proje hazırlayacaklardır. Öğrenciler bu projeleri hazırlarken bir akademik danışman edinebilirler.

Yarışacak her öğrenci / grup, seçtiği sorunun etik, hukuksal ve sosyal boyutlarını ele aldıkları bir sunum hazırlar. Daha sonra bu üç boyutu da kapsayan bir çözüm önerisinde bulunurlar. Bu üç alana da değinilmesi zorunlu olduğu halde, jüri üyeleri daha çok problemin etik açıdan analizi ve çözümün etiksel yönden kabul edilebilirliği üzerinde dururlar. Bu yarışmada, analizlerin ve önerilerin etiksel yönden yeterliliği “tıbbi etik” bakış açısından değerlendirilecektir.

Yarışma birincisine Amerika’da 21 günlük staj, ikincisine i-Pad ve üçüncüsüne netbook ödül olarak verilecektir.

Birden fazla kişinin hazırladığı projelerde ödül ve plaket diğer yazarlardan imzalı birer yetki belgesi alan sadece bir kişiye verilir. Ancak ödül alan her proje sahibine belge verilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU: Projeye çözüm yazılmak zorunda mı?

CEVAP: Hayır, projeye çözüm yazılması zorunlu değildir. Bazı çözümler bizi aşan şekillerde ve bizim dışımızda olabilir, bu nedenle sorunu bütün halinde ve bilimsel olarak irdelemek yeterlidir.

SORU: Proje yazımında tek bir danışman mı olmalıdır?

CEVAP: Kanserin disiplinler arası bir konu olması ve konunun farklı branşlarca değerlendirilebilmesi açısından birden fazla danışman olabilir.

SORU: Projenin sonunda anket, araştırma vb. yapılabilir mi?

CEVAP: Anket, araştırma yapılacaksa proje hazırlanmadan önce yapılmalı ve sonuçları projeye konmalıdır. Projeden sonra yapılacak anket ya da araştırmanın sonuçlarına ulaşılamayacağı için bunları projeye koymanın gereği yoktur.

SORU: Projenin sunumu sırasında video, kısa film ya da tiyatral etkinlik kullanılabilir mi?

CEVAP: Evet kullanılabilir. Ancak sunum sırasında kullanılacak tüm bu materyaller de bize proje metni ile ulaştırılmalıdır ve toplam sunum süresi (görsel materyaller de dahil) 15 dakika olmalıdır.

SORU: Proje için yapılacak hasta görüşmelerinde izin alınmalı mıdır?

CEVAP: Evet. Oluşturulan standart bir aydınlatılmış onam belgesi kullanılmalıdır. Hastaların adı projede geçmemelidir.

YAZIM KURALLARI

Projeler, “Genetik ve Etik” ana konusunu kapsayacak şekilde çevre ve etik ile ilgili boyutlarıyla ele alınan farklı etik yönlerini (yaşam kalitesi, toplumsal ve ekonomik yönü, cerrahi müdaheleler,beden algısı …) ele alabilir.

Proje en geç 1 Mayıs 2015 tarihinde saat 23.59’a kadar sitemizde bulunan mail adresine Word dosyası(.doc, .docx) olarak gönderilmelidir(.pdf formatı tercih edilmemektedir). Projenin içeriği rapor ve dereceye girerse sunulmak üzere sunumlar(hem türkçe hem ingilizce olarak)dır. Rapor ve sunum için hazırlanmış ek materyeller (film, resim, fotoğraf,…) varsa bunların belirtilerek gönderilmesi beklenmektedir.

Proje metni, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto olarak yazmalıdır. Satırlar arasında 1,5 aralık bırakılmalıdır. Resim ve grafik dışında yazılı metin 15 sayfayı aşmamalıdır. Kaynakların yazılımı aşağıdaki gibi olmalıdır.

“Özet” en çok 250 kelimeden oluşmalıdır. Bildirinin ana metni bir sonraki sayfada başlamalıdır. Proje sahiplerinin isimleri de ayrı bir sayfada özetten önce yer almalıdır.

Projenin genel düzeni aşağıda verilmiştir:
– Başlık
– Yazar(lar)
– Özet
– Ana metnin bölümleri ve alt bölümleri, tablolar ve şekiller
– Varsa “Teşekkür” kısmı
– Referanslar
– Gerekiyorsa “Ekler” bölümü

KAYNAKLAR:

Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge” olarak belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen sekilde olmalıdır (bkz: www.icmje.org).

Kaynakların yazımı için önekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin basharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir.
Kerem E, Reisman J, Corey M, Canny GJ, Levison H. Prediction of mortality in patients with cystic fibrosis. N Engl J Med 1992;326(18):1187-91.

Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin basharf(ler)i, bölüm baslığı, editör(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için:
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.
Türkçe kitaplar için;
Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, editörler. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre Enfeksiyonlar. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. p.636-42.

Jüri Üyeleri PDF
GENETİK VE ETİK 2015

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU (Başkan) (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tarihi AD Başkanı)

Prof. Dr. Ferda Emriye PERÇİN (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Fatma Ajlan TÜKÜN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Tarık AKSU (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Doç. Dr. Orhan YILMAZ (ULAKBIM Türk Tıp Dizini Komitesi)

Erhan SERTOĞLU (Sabancı Üniversitesi)