6. TÜRKİYE LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMASI

ÇANKAYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
6. “GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN” TÜRKİYE LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMASI

PROJENİN AMAÇLARI: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin yaratıcı, araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilmeleri için; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na paralel olarak öğrencilerin;
1. Kısa film yapımını özendirmek,
2. Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
3. Sinema sektörünü tanımalarını ve ilişkilerini artırmalarını sağlamak,
4. Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
5. Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
6. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
8. Sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan uzaklaştırmak,
9. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI:
• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etmeleri için kısa filmlerin çekilmesi
• Kısa filmlerin çekiminde okul desteği ve katılımının arttırılması
• Üretilenleri gelecek kuşaklara aktarılması için eserlerin ödüllendirilmesi

PROJENİN FAALİYETLERİ:
• Bu yarışma, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan tüm resmî ve özel ortaöğretim (Örgün eğitim) öğrencilerinin katılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı Onayı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. “Gençliğin Gözünden” Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması’nın organize edilmesi ve okullara duyurulması
• Lise öğrencilerinin kısa filmleri çekmesi
• Kısa filmlerin Okullar tarafından Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi
• Yarışmaya katılan kısa filmlerin Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilerek derecelendirmenin yapılması
• Ödül alan eserlerin Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve Ödül Töreni düzenlenmesi

ZAMANI: Etkinliğin başlangıcı-bitişi: Ocak 2013-Aralık 2013

KATILIM KOŞULLARI:
* Yarışmaya gönderilen kısa filmler; Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olmalıdır.
* Kısa Film, en fazla 10 dakika olmalıdır. Kısa Film konusu serbesttir. Orijinal bir senaryoya dayanmalıdır. Tek bir konsept işlemeli, konsepti taşıyan bir hikâye olmalıdır. Hikâyede önemli olan, karakter gelişiminden ziyade bir fikri en çarpıcı ve algılanabilecek şekilde aktarmaktır. Görüntü ve kurgu başta gelen anlatım öğeleridir. Video, animasyon ve/veya başka serbest bir teknik kullanılarak hazırlanmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.
*Yaratıcılığı ve öykü anlatımını zorlayan, insanlar ve tutkularının büyük bir beceri ile anlatıldığı filmler ve aynı zamanda daha kavramsal düşünceler, izleyicileri bir miktar zorlayacak ve onları çekecek fikirler olmalıdır. Kısa filmin amacı, gençlerle bütünleşerek onları şaşırtmaları ve heyecanlanmalarını sağlamaktır.
* Yapılması Gerekenler: Yarışmaya katılacak olan yapımlar 3 kopya halinde hazırlanmalı ve DVD formatında ve Onaylı Başvuru Formu ile birlikte gönderilmelidir. Yarışma Seçiciler Kurulu’na sunulmak üzere gönderilen eserlerin üzerindeki etiketlerde a) Filmin Adı, b) Süresi, * Yönetmen, Yapımcı, Senarist ve Kameraman isimleri, d) Okulun Adı, e)İl ve İlçe Adı’nın belirtilmesi gerekmektedir.
*Yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Yarışma sonucunda çeşitli ödüller verilecektir.
* Yarışmaya katılan öğrenciler ve okullar yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdır.
* Tüm başvurulara yönetmenin özgeçmişi, 2 adet fotoğrafı ve okul kimliğinin fotokopisi eklenmelidir. Ayrıca her film için ilgili Başvuru Formu(3 adet) eserle birlikte gönderilmelidir.
* Yarışmaya gönderilen tüm çalışmaların Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun bulunması zorunludur. Ayrıca, tüm çalışmalarda okul müdürünün onayı zorunludur.
*Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.
* Yarışma Uygulama Esaslarına ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.
* Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama Esasları’nda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, ilgili Yarışma Seçiciler Kurulu’na aittir.
* Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.
* Daha önce yarışmalarda ödül almış yapımlar yarışmaya katılamazlar.
* Yapımlar okul ve yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru okul ve yönetmen tarafından birlikte yapılır.
* Yarışmaya katılacak olan yapımlar üçer adet olarak DVD formatında gönderilecektir. DVD’lerin üzerine eserin adı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı ile okulun adı yazılmalıdır.
* Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.
* Yarışmada ödül alan filmlerin (İlk 10 film) ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Ödül alan filmlerin telif hakları için öğrenci-yönetmenlerin 18 yaşından küçükler için yasal vasilerinden (anne-babadan), 18 yaşından büyükler için kendilerinden onay alınacaktır.
* Yarışmaya katılan filmler; Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından profesyonellerden oluşturulacak olan bir Ön Jüri tarafından değerlendirilerek Yarışma Seçiciler Kurulu’na (Esas Jüri’ye) sunulacaktır. Nihai değerlendirme yine profesyonellerden oluşturulacak olan Yarışma Seçiciler Kurulu tarafından yapılacaktır.
* Yarışmaya başvuru için son tarih, 22 Mart 2013 Cuma akşamı saat: 17.00’ye kadardır.

DEĞERLENDİRME KURULU:
JÜRİ
Ali ATLIHAN / Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Özcan YAĞCI/Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Şükrü KÜNÜÇEN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Zümrüt KARATEKİN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi Ferda AYVAZ / Öğretmen-“Gençliğin Gözünden” 6. Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü

ÖN JÜRİ:
Burcu ÇULHACI/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS 2. Sınıf Öğrencisi Tuğberk Refik HIDIROĞLU/Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisi Ahmet Cem ARSLAN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS 2. Sınıf Öğrencisi

İLETİŞİM
Yarışma İletişim Tel: 0 312 419 67 22 / 119
Ferda AYVAZ 0 532 384 16 99
E-mail: cankayakisafilm@gmail.com
Adres: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Kumrular Caddesi, 3. Sokak