6. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI

6. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA HAKKINDA
6. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği işbirliği ile düzenlenen ev tekstili tasarım yarışmasıdır.


YARIŞMANIN AMACI

– Türkiye’yi uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek ev tekstili tasarımlarının ortaya çıkmasını teşvik etmek ve sektörün rekabet gücünü arttırmak,
– Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarım ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, – Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak.
– Ev tekstili sektörü için yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak.

YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI
A- Yarışmaya Türkiye’de ikamet eden tüm öğrenciler ve profesyoneller katılabilir.
B- Yarışmanın Ürün Tasarımı Kategorisine sadece öğrenciler katılabilir, En İnovatif Kategorisine ise hem öğrenciler hem de profesyoneller katılabilir.
C- Yarışmaya katılacak öğrenci ve profesyonellerin; Üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık tekstil ile ilgili tüm bölümlerinin öğrencileri ile fakültelerin tekstil, tekstil ve moda tasarımı, tekstil mühendisliği, endüstri ürünleri tasarımı, bölümlerinde okuyan lisans ve yüksek lisans düzeyinde olması, profesyonellerin ise max. yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Bu bölümlerin dışında öğrenim gören veya görmüş öğrenci ve profesyonellerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Yarışmanın ürün kategorisinde önceki yıllarda dereceye giren yarışmacıların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru yapıldığı tespit edildiği aşamada yarışmacı diskalifiye edilecektir. En inovatif kategorisine daha önce yarışmaya başvurmuş veya dereceye girmiş profesyonel ve öğreniciler katılabilir.

YARIŞMANIN KAPSAMI
6. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması bu yıl bir tema çerçevesinde iki farklı kategoride (ürün tasarımı kategorisi ve en inovatif kategorisi) ödül vermektedir. Ürün tasarımı kategorisinde katılan projeler 1. 2. 3. derecelerinde ödüllendirilecektir. En inovatif ödül kategorisinde öğrenci ve profesyonel başvurularının tamamı arasından yapılacak olan değerlenmede bir kişi ödüllendirilecektir.


YARIŞMANIN TEMASI

“MODERN ŞEHİR YAŞAMI VE EV TEKSTİLİ”

Modern hayat, değişen medya, iletişim şekilleri ve artan nüfus artışı ile birlikte şehirlerde yaşam tarzı değişmiştir. Modern dünyanın getirmiş olduğu yaşam tarzının, yaşam alanlarımız yer alan tekstil ürünleri üzerinden yansımasını projelendirilmesi öngörülmektedir.
6. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, katılımcılardan şehir yaşamından ilham alarak yaşam alanlarını yeniden tasarlaması beklenmektedir. Projelendirilen tekstil ürününün kurgulanan yaşam alanın amacına uygun olarak en az 1 ürüne uygulanabilir çeşitlerinin olabilmesi gerekmektedir.

YARIŞMANIN KATEGORİLERİNİN İÇERİĞİ
Ürün Tasarımı Kategorisi: Tasarlanacak ürün katılımcının kurguladığı yaşam alanı içerisinde modern şehir yaşamı kullanıcısına uygun olacak şekilde düşünülmelidir. Perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, gölgelik, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerden yola çıkarak farklı ihtiyaçları cevap verebilecek estetik duruşu olan ürün ve/ya da ürünleri kapsamaktadır. Örneğin; zebra perde, yarı geçirgen perdelik kumaşın bir mekanizma ile tasarlanarak istenildiğinde perde, istenildiğinde güneşlik olarak kullanılabilen, modern şehir yaşamında multi-fonksiyonel olarak tasarlanmış başarılı bir üründür.
En İnovatif Kategorisi: Günümüz teknolojilerinden referans alarak, yakın gelecekte geliştirilerek uygulanması ile farklılık yaratacağını öngören ve vizyon açan projeler bu kapsamda değerlendirilecektir.

BAŞVURU AŞAMALARI:
– Yarışma eserleri ön eleme ve final eleme olmak üzere iki aşamalı olarak değerlendirilecektir;
A- 1.Aşama: Ön Eleme/ Online Başvuru
Yarışmacılar; ilham kaynağı, çizim veya ürün, kullanım alanına ait çözümleri vb. görselleri içeren 50×70 boyutlarında bir pafta hazırlayarak, yarışmanın web sitesinde bulunan “online başvuru” bölümüne talep edilen şartlara uygun olarak (300 DPI, JPEG, PDF formatında) yüklemelidir. Ürün kategorilerine uygun olarak hazırlanacak bu pafta çizim veya ürün olarak tasarımı en iyi şekilde ifade eden görsel, çizim ve uygun anlatım biçimleri içermelidir. Paftada ürün yaşam alanında görsel olarak yer alırken ürüne bağlı farklı çözüm önerilerine de yer vermelidir. Görselleri ile birlikte ürünlerinin adını (30 karakter, boşluklar dâhil), ürünlerin kısa ve açıklayıcı sloganı (200 karakter boşluklar dâhil), fikirlerini anlatan metni sisteme girmeleri gerekmektedir (1500 karakter boşluklar dâhil). Paftanın sol üst köşesinde yarışmacının oluşturduğu 3 harf ve 2 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır.
Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Ön eleme online olarak yapılan başvurularla gerçekleştirilecektir. Final değerlendirmesinde online başvurusu olmayan adayın eseri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İlk aşamayı geçen yarışmacıların ad ve soyadları etkinliğin web sitesinde 12 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile yayınlanacak ve başvuru formunda bildirdikleri mail adreslerine kendilerine ikinci elemeye katılmaya hak kazandıklarına dair bilgi maili gönderilecektir.

B- 2.Aşama: Ön elemeyle belirlenen ve final elemesine katılmaya hak kazanan eserlerin koşulları
Ön elemede başarılı bulunan ve final elemesine katılma hakkı kazanan yarışmacılar çalışmalarını en iyi ifade edeceğini öngörüldükleri şekilde hazırladıkları sunumlarını 5 dakikalık süre içerisinde jüriye anlatmaları gerekmektedir.
Sunumda; Doku, malzeme, kullanıcı davranışları, konseptin getirdiği farklı kullanım alanları gibi ilham kaynaklarını ifade eden görseller, ürünü en iyi şekilde anlatan teknik çizim, ürün tasarımının kullanım alanı önerilerinin yer aldığı görseler, ürünün farklı çözümleri ile doku tasarımları, yüzey tasarımları veya tekstil üretim yöntemleri ile üretilmiş ön ürünün yer alması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR
– Yarışmaya katılacak eser sahipleri ön eleme aşaması için 29/04/2016 tarihine kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak online başvuru yapmalıdır.
– Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
– Online ön elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rumuz online başvuru sonrasında sistem tarafından kişiye atanacaktır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir.
– Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
– Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmelidir. Ekip üyeleri ile katılım sağlanan projenin ödül kazanması halinde ödül tutarı ekip üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
– Yarışmaya katılımda, yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Seçici kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına 2 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
– Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
– 1. Ön eleme için son başvuru tarihi 29 Nisan 2016, UTİB tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

ONLINE ÖN ELEMEDE YÜKLENMESİ GEREKENLER:
– Fotoğraflı Başvuru Formu, İmzalı Taahhütname (Şartname ekinde yer alan) ıslak imzalı şekilde taratılarak yüklenecektir,
– Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise öğrenci belgesi,
– Fotoğraflı özgeçmiş,
– Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

DOSYALARIN TESLİM ADRESİ:
1.Aşama: Ön Eleme / Online Başvuru
Elektronik sisteme girişler en geç 29/04/2016 tarihine kadar web sitesinden yapılacaktır.
– Ön elemeyle sonrasında final elemeye katılmaya hak kazanan eserler 12 Mayıs 2016 tarihinde web sitesinde duyurulacaktır.
2. Final eleme tarihi finalistlere duyurulacaktır.
DEĞERLENDİRME ESASLARI
– Projenin yarışmanın kapsamına ve temasına cevap verebiliyor olması,
– Proje son kullanıcının davranış biçimlerini dayanıyor olması,
– Projenin özgünlüğü, yenilikçi ve estetik ölçülerinin iyi kurgulanmış olması,
– Projenin yeni ve ayırt edici özelliğe sahip olma düzeyi,
– Projenin kullanılan malzemelerde yaratıcılık düzeyi,
– Projenin, uygulama tekniklerinin geliştirile bilirliği ve üretilebilirliği

Öğrenci Kategorisi Ödülleri

Kategoriler :Ürün Tasarımı
Birinci 10.000 TL
İkinci 7.500 TL
Üçüncü 5.000 TL

Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi
En İnovatif Ürün
10.000 TL

Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 2 ay içinde yatırılacaktır. 2008/2 Tasarım desteği kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için ödül töreni bitiminden en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar sponsor ödülleri dışında kazanan tasarımcıların Birliğimize başvuru evraklarını iletmeleri gerekmekte olup, kazanan finalistler arasından Yönetim Kurulunca uygun görülerek seçilecek başvurular arasından 2 tasarımcının evrakları, 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı’na gönderilecektir.
2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden yarışmacı en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ekonomi Bakanlığı’dır.
*Seçilecek yarışmacıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen yarışmacıların, 2008/2 tebliğ ekinde yer alan okullardan birisi için aldığı kabul belgesi ve tebliğ ekinde yazılı istenen diğer evraklar ile bir dilekçe eşliğinde ödül töreni bitiminden en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar Birliğimize başvurmaları gerekmektedir.
***Burstan faydalanacak öğrencilerden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.
Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.


YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın İlanı: 22 Şubat 2016 • Yarışmanın Son Başvuru Tarihi: 29 Nisan 2016 • Ön Eleme Kazananlarının Duyurusu: 12 Mayıs 2016 • Ödül Töreni: 27 Eylül-1 Ekim 2016

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
AFK İletişim ve Danışmanlık LTD ŞTİ Vefa Bey Sok. No:9 Yeşil Apt. A/Blok Kat:12 D:24 Gayrettepe 34394 İstanbul/TÜRKİYE
Phone : +90 212 288 62 55 Fax : +90 212 288 44 58 Mobile: +90 0507 947 75 93 E-mail : yarisma@outwork.com.tr
Web : www.outwork.com.tr
TEL: 0507 947 75 93
www.evtekstiliyarismasi.com

arge@uib.org.tr
Online Ön eleme sırasında karşılaşabileceğiniz teknik sorunlar için: +90 0850 203 28 10

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here