6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TÜRK DÜNYASI 6.BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI

TÜRÜ: Belgesel Film Festivali ve Yarışması

PROJENİN TEMASI: “Türk Kültürü ve Türkün Dünyaya Bakışı” temalı belgesel filmler

BAŞVURU COĞRAFYASI Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm belgesel sinemacılarına açık olup katılım 5 ABD Dolarıdır.

Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Macaristan,Türk ve Akraba Toplulukları.

YARIŞMA KATEGORİLERİ Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve tdgfbaşvuru@gmail.com adrese gönderirler. Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

GENEL KATILIM KOŞULLARI 1 – Yarışma, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri (özerk ya da bağımsız) ile Akraba Topluluklarının vatandaşlarına açıktır.

2 – Yarışmaya sadece “belgesel” film türünde eserler katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.

3 – Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

4 – Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4, vb. uzantılı HD, FHD, 4K) çekilmiş belgeseller katılabilir.

5 – Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya İngilizce hazırlanmış altyazıya sahip olmalıdır. Dili Türkiye Türkçesi olmadığı halde altyazısı bulunmayan filmler ve Finale kalan belgeseller; Türkiye Türkçesi dışında farklı bir dilde alt yazıya sahip olması halinde, Festival Direktörlüğü tarafından teslim edilen diyalog metnine göre gösterim amaçlı Türkiye Türkçesi altyazılı hale getirilecektir.

6 – Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

7 – Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir.

8 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilirler.

9 – Adaylar yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.

10 – Türkiye Cumhuriyetinin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

11 – Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimi yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapılabilir. Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

12 – Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na iletilen malzemeleri iade edilmez. Federasyon, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

13 – Yarışmaya katılım için federasyona gönderilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.

14 – Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.

15 – Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

16 – Yarışmada Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde 6’sı derece 4 ü özel, toplam 10 ödül verilecektir. Festival Yürütme Kurulu tarafından; Türk Dünyası Belgesel/Sineması’na katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek ödülün yanı sıra üç ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Özel Ödülü” ve Jüri tarafından belirlenecek “Jüri Özel Ödülü”.

17 – Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

18- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU:Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.turkbelgesel.com web sitesinden edinebilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler,Başvuru formunu doldurarak istenenleri 30 Ağustos 2021 Tarih saat 24..00’a kadar info@turkbelgesel.com adresine gönderilebilir.

Posta Adresi Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi AsmanlI Mesçit Mah.Sofulu Sok. Dış kapı:20 Hamsin Apartmanı iç kapı:12 Beyoğlu-İSTANBUL Web sitesi:www.turkbelgesel.com:, www.tdgf.org.tr Email: info@turkbelgesel.com Tel: 0 532 068 43 71 / Menderes DEMİR

1 – Katılımcılar başvuru formunu Doldurup Federasyon e mail’e göndermesiyle Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

2 – Eserler, mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

3 – Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.

4 – Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.

5 – Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 52 dakika süreli; Profesyonel kategoride katılacak belgesel filmler, en az 17 dakika süreli olmak zorundadır.

Teslim Edilmesi İstenen Dokümanlar E mail:info@turkbelgesel.com adresine eksiksiz olarak gönderilmelidir.

1 – Başvuru Formu

2 – Belgeselin kendisi (Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli)

3 – Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge istenebilecektir.

4 – Filmin kısa özeti, Filmin En az 45 saniyelik teazırı

5 – Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)

6 – Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),

7 – Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi

8 – Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)

9 – Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.

10 – Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.

Dokümanlar en geç 30 Ağustos 2021 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen e mail adresine ulaştırılmalıdır.Dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.

Gönderilen filmler reklam araları içermemelidir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi den oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır. Seçici Kurul, her iki kategoride finalist 12 filmi belirlemek üzere toplanır.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir.

Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.

Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi’nde toplam 2 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar,sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları,sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri,farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her iki kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi 3 film belirlenir.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.

Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

Jüri üyeleri kararlarını 1 den 10 kadar puanlarla verirler.

Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin istediği filme istediği notu verebilir.

Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar 03 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

ÖDÜLLER

Ödüller, Profesyonel ve Öğrenci kategorileri olmak üzere aşağıdaki gibidir.

PROFESYONEL KATEGORİ

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

3 Özel Ödül

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

3 Özel ödül

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak dünyanın en eski ve yaygın birikimlerinden olan Türk kültürü, binlerce yıllık köklü ve seçkin bir mirası temsil etmektedir. Bu köklü ve seçkin mirasın gerek gelişim sürecini, gerek taşıdığı maddi ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak önemli bir görev sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemektedir. Çünkü Türk medeniyetinin anlatılması ve genç nesiller tarafından anlaşılması, gelecekte şekillenecek olan kültür çevremiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk dünyası belgesel film festivali düzenliyoruz.

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; Özerk Türk Cumhuriyetleri, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Gagavuzya, Dağıstan ile akraba toplulukları katılıyor.

Türk Dünyası 6. Belgesel Film Festivali ve belgesel film yarışması son müracaat tarihi 30 Ağustos 2021 tarihinde. Gala ve ödül töreni Türkiye – İstanbul’da ve dereceye giren filmlerin gösterimleri 9 ülkede gerçekleştirilecektir.

Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde gerçekleştireceğimiz 6.Türk dünyası belgesel film festivali ve yarışması müracaatları info@turkbelgesel.com adresine yapılacaktır.