6.Sınıf Öğrencileri İnsan Hakları Resim Yarışması

esim Yarışması
6.Sınıf Öğrencileri İnsan Hakları Resim Yarışması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilköğretim 6. sınıf düzeyindeki özel ve devlet okulları öğrencileri arası insan hakları temalı resim yarışması.

ŞARTNAMENİN KONUSU: TİHEK tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında öğrenim gören 6.sınıf öğrencilerinin eğitim öğretimleri aksatılmadan gönüllülük esasıyla ve uzaktan katılımıyla insan hakları temalı resim yarışması.

ETKİNLİĞİN ADI: İnsan Hakları Temalı Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim kategorisinde.

ETKİNLİĞİN AMACI: MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ilköğretim 6.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere hak temelli bakış açısı kazandırmak, insan hakları konusunda duyarlılık geliştirmek ve kişilerin güvence altına alınan tüm insan hak ve temel özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmak.

HEDEF KİTLE: MEB’e bağlı tüm ilköğretim okullarında 6.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler.

UYGULAMA YAPILACAK OKUL TÜRLERİ:  Resmi Ortaokul, Özel Ortaokul, Özel Eğitim Ortaokulu, Resmi İşitme Engelliler Ortaokulu, Resmi Görme Engelliler Ortaokulu, Açık Öğretim Ortaokulu, Resmi Yatılı Bölge Ortaokulu, Resmi İmam – Hatip Ortaokulu,

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 25 Ekim 2021-10 Aralık 2021

KATILIM KOŞULLARI: MEB’e bağlı devlet veya özel okullardan birinde ilköğretim 6.sınıf düzeyinde öğrenim görüyor olmak.

Öğrencilerin yarışmaya katılımı tümüyle ücretsizdir. Düzenlenen bu etkinlik ile herhangi bir ticari amaç güdülmemektedir.

YARIŞMA KOŞULLARI:

Resim: Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri.

Eserler özgün nitelikte, Anayasa ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun ve insan hakları teması ile ilişkili olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.

Eserlerin ön yüzündeki resme zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, okulun adı, ili, sınıfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.

Katılımcılar yarışmaya velisi tarafından imzalanmış örneği şartname ilişiğinde verilecek telif beyanı metni eklenmiş bir biçimde etkinliğe başvuruda bulunabilir. Öğrenciler en fazla 3 eser ile katılım sağlayabilir. 3 eserden fazla eser ile bir kategoriye başvuruda bulunan öğrencinin eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etkinlik süresince anayasa ve milli eğitim temel kanununa aykırı; siyasi amaca hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, reklam unsuru barındıran söylem veya eğilime müsaade edilmeyecektir.

Etkinlik süresince eğitim ve öğretim faaliyetleri aksatılmayacaktır.

Yarışmacılar 25×35 veya 35×50 cm ölçütlerinde beyaz resim kağıdına yapılmış resimleriyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir (kolaj çalışması hariç kuru boya, suluboya, pastel boya vb. teknikler kullanılabilir.)  Eserler; çerçevesiz, paspartusuz olarak arkasına yarışmacının adı-soyadı ve iletişim bilgisi yazılı olduğu başvuru formu yapıştırılarak teslim edilmelidir. Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya gönderilen eserler geri iade edilmeyecektir.

ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yarışma kapsamında gönderilecek resimlerin aşağıdaki kriterler kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir:

Amaca uygunluk: Resmin insan hakları temasına uygunluğu ve etkileyiciliği ile insan hakları ile ilgili değerleri resim ile ifade edebilme yeteneği (25 Puan)

Yaratıcılık (25 Puan)

Resmin görselliği ve çerçeve düzeni ile kâğıdın temizliği (25 Puan)

Özgünlük: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)

YARIŞMA BAŞVURU ARALIĞI VE TESLİM YERİ: Resimler katılımcı öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlayacak şekilde 5 Kasım 2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Öğrenciler için son başvuru tarihi 5 Kasım 2021 mesai bitimine kadardır.

 

 

YARIŞMA İÇİN ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5/12 maddesi uyarınca TİHEK; engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu bağlamda TİHEK; yarışmanın ulusal kanallarda duyurulması için girişimlerde bulunma, yarışmanın özellikle engelli çocuk ve engelli hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına iletilmesinin sağlanması, yarışmanın engelli çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarına özellikle duyurulması için girişimlerde bulunulması, ilanın Braille alfabesi ve sesli betimleme ile hazırlanması gibi tedbirleri almak üzere gerekli adımları atmaya çalışacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen şartlarda toplanacak veriler, etkinlik süresinin bitmesini takiben resen silinecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ: Bu özel şartname, 25 Ekim 2021 tarihine kadar tüm okullara gönderilecek ve ilköğretim 6.sınıf öğrencilerine duyurulması için gerekenler yapılacaktır. Okul müdürlükleri, 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren pandemi sürecini ve duyarlılıklarını da azami derecede dikkate alarak yarışmacıların eserlerinin kabulüne başlayacaktır. Okul müdürlükleri eserleri taranmış bir biçimde e-posta yoluyla, elden veya posta yoluyla alabilecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle okul müdürlüklerinden sonraki tüm süreçlerde dağıtım yalnızca taranmış bir biçimde e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Nihai değerlendirme aşamasında TİHEK’e gönderilen eserler e-posta yolunun yanı sıra asılları ile birlikte Kurum hizmet binasına da ulaştırılacaktır.

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 5 Kasım 2021

Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Değerlendirilmesi: 8-9 Kasım 2021

Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 11 Kasım 2021

Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 15 – 16 Kasım 2021

Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 17 Kasım 2021

Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 18 – 23 Kasım 2021

Eserlerin TİHEK’e Gönderilmesi: 24 – 26 Kasım 2021

Eserlerin TİHEK Tarafından Değerlendirilmesi: 27 Kasım 2021 -10 Aralık 2021

Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: 10 Aralık 2021

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ: İlk değerlendirme, ilgili Okul Müdürlüklerince oluşturulan Eser Seçici Kurulu tarafından yapılacak olup okul genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. Bu eser taranmış bir biçimde e-posta yoluyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

İkinci değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup ilçe genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca ilçe birincilerini belirleyecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elektronik ve posta yoluyla gecikmeksizin iletecektir.

Üçüncü değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup il genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca birincileri belirleyecek ve nihai değerlendirme için TİHEK’e elektronik yolla ve posta yoluyla gecikmeksizin iletecektir.

İllerde birinci olan eserler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından nihai değerlendirme için 26 Kasım 2021 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 06420 Çankaya / ANKARA adresine posta yoluyla ve resimyarismasi@tihek.gov.tr  , [email protected] , [email protected] adresine de ivedilikle e-posta yoluyla gönderilmiş olacaktır.

Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Nihai değerlendirme TİHEK ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara’da yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili her türlü değişiklik MEB izin ve onayı ile olacaktır

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KURULU: Değerlendirme Kurulu, TİHEK Başkanlığı tarafından belirlenecek üç üyeden oluşturulacaktır.

ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü: 5.000 TL.

İkincilik ödülü: 3.000 TL.

Üçüncülük ödülü: 2.000 TL.

Ayrıca illerde birinci seçilen eser sahiplerine 48 veya 64 boya parçalı pastel boya seti (Yaklaşık değeri 65-75 TL) hediye edilecektir.

TELİF HAKKI: Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları eser sahibinin muvafakatiyle, tüm telif haklarıyla TİHEK Kurumuna ait olacaktır. TİHEK, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. TİHEK, eserler üzerinden hiçbir ticari kazanç sağlamayacaktır.

İTİRAZ: Yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna itirazda bulunulabilir. Yapılan itiraz, Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

ESERLERİN İADESİ: Ödüle değer bulunmayan eserler talep halinde bir kopyası saklanarak ilgilisine iade edilebileceği gibi kullanılmaya gerek bulunmaması ve ilgilisi tarafından iade istenmemesi durumunda altı ay sonra tamamen imha da edilebilir.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI: Dereceye girenlerin ödülleri yarışmacıların bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine TİHEK tarafından seri bir şekilde gönderilecek ve il milli eğitim müdürlüklerince de yarışmanın amacına uygun bir düzenleme ve çağrı ile ödül takdimleri gerçekleştirileceklerdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA

Tel       : 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 69 -78 32 – 78 79

Faks    : 0 312 422 78 99

E-posta: resimyarismasi@tihek.gov.tr    , [email protected] , [email protected]

 

BAŞVURU FORMU VE TELİF HAKKI BEYANI

 

Eser Sahibi Öğrencinin:

ADI-SOYADI
DOĞUM TARİHİ
BAŞVURU YAPILAN İL/İLÇE
ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL/KURUM VE SINIFI
CEP TELEFON NUMARASI
E-POSTA ADRESİ

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim 6.sınıf düzeyindeki özel ve devlet okulları öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması şartnamesinin ve diğer bağlı belgelerin tarafımızca okunmuş olduğunu, yukarıda bilgisi verilen velisi bulunduğum eser sahibi öğrenci tarafından yarışmaya katılmak üzere gönderilen eserden dolayı eserin telif haklarının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince telif ücreti talebimizin olmayacağını, bu eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını ve eserin tüm telif ve tasarruf haklarını Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna devrettiğimizi, uygun gördüğü tüm etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlayabilme hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun sahip olduğunu kabul ve beyan ederiz.

 

 

İmza

 

Öğrencinin Adı Soyadı

 

 

İmza

 

 

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı

 

TİHEK VELİ İZİN BELGESİ

 

 

 

Velisi bulunduğum………..sınıfı……….nolu…………………….isimli öğrencinin … / … / 2021 tarihinde 25/10/2021 – 10/12/2021 tarihleri arasında planlanan insan hakları temalı resim yarışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. … / … / 2021.

 

 

(İmza)

Veli

Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

Adres  :

 

Tel      :

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşıldığı kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

TİHEK tarafından, çalışanlar, Kuruma şikayet veya bilgi edinme amacıyla başvuru yapanlar, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklere katılım sağlayan konuşmacılar veya dinleyiciler, düzenlenen yarışmalara katılmak isteyen başvurucular gibi taraflardan iletişim bilgisi, başvuru bilgisi, başvuru işlem bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

– TİHEK tarafından kamu hizmetlerinin sizlere daha iyi sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, ulusal ve uluslararası mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi yükümlülükleri ve sair yükümlülüklere uymak,

– Kamuoyunda bilinç artırmaya yönelik yapılacak olan bilgilendirme faaliyetleri için size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

– Altyapı ve insan hakları ile ilgili faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

– Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

– Halkın memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve faaliyetler ile ilgili görüş ve önerileriniz ile sorun-hata bildirimlerinizi almak, faaliyetler ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

– Kişisel verilerinizi TİHEK’e açıklamanıza konu olan kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü faaliyet ve hizmetlerde kullanılmak,

– Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak TİHEK’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

– Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TİHEK Başkanlığı, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

TİHEK tarafından mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen şartlarda toplanacak veriler, etkinlik süresinin bitmesini takiben resen silinecektir.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda TİHEK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TİHEK’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. TİHEK’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel veriler, Kurumun veri tabanında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12’ye göre saklanacak ve gizliliğin sağlanması hususunda gerekli tüm özen gösterilecektir. Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Etkinliğin bitmesini takiben kişisel veriler silinecektir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. Bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, TİHEK tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, TİHEK kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin