6. Sınıf Öğrencileri için Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular ve Cevapları

öğrenci fen soruları
Fen Dersi Beceri Temeli Sorular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. sınıfa devam eden öğrencilere fen bilimleri dersi konularına yönelik hazırlanan Beceri Temelli Sorular / Yeni Nesil Sorular ve Cevapları aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1. Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar
Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımaları, Güneş ve Ay tutulmalarına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler
Bu ünitede öğrencilerin; destek ve hareket, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemlerine ait yapı ve organlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

3. Ünite: Kuvvet ve Hareket
Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

4. Ünite: Madde ve Isı
Bu ünitede öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu; maddede meydana gelen değişimleri, kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavramaları, ısı iletimi ve yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını, yakıt türlerini, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini kavramaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

5. Ünite: Ses ve Özellikleri
Bu ünitede öğrencilerin; sesin yayıldığı ortamları tahmin etmeleri ve bu tahminleri test etmeleri, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklı olduğunu ve aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğunu fark etmeleri, sesin sürat ve enerjiye sahip olduğunu kavramaları, sesin maddeyle etkileştiğini, etkileşim sonucunda sesin madde tarafından soğurulduğunu veya yansıtıldığını gözlemlemeleri, akustik kavramını ve mimarideki akustik uygulamalarını kavramaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

6. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
Bu ünitede öğrencilerin; denetleyici ve düzenleyici sistemler, duyu organları, ilgili yapı ve organları bilmeleri, bunlara ait bilgi ve beceriler kazanmaları, sistemlerin sağlığı ve sistem sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

7. Ünite: Elektriğin İletimi
Bu ünitede öğrencilerin; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağı, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız