6. Lise Öğrencileri Arası Felsefi Deneme Yazma Yarışması

Felsefi Deneme Yazma Yarışması

6. Lise Öğrencileri Arası Felsefi Deneme Yazma Yarışması

Felsefeciler Derneğinin, öğrencilere felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilme, okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak amacıyla Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Düşün Yaz konulu Felsefi Deneme Yazma Yarışması.

TÜRKİYE LİSELER ARASI DÜŞÜN YAZ FELSEFİ DENEME YAZMA YARIŞMASI
YÖNERGESİ

Bu yıl 6.sı yapılacak olan Düşün-Yaz yarışması, Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi tarafından, her seviyede lise öğrencileri arasında düzenlenmiş bir felsefi deneme yazma yarışmasıdır. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkündür.

Yarışmanın ilk iki aşaması internet üzerinden gerçekleşecek, final yarışması ise İzmir’de Özel İzmir Amerikan Koleji’nde yapılacaktır.

Yarışma Hakkında Bilgi

A. Genel Amaçlar:
Lise öğrencilerinin,
Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini,
Okuma, anlama ve yorumlayabilirle becerisi kazanmalarını,
Tutarlı düşünebilmelerini,
Düşündüklerini temellendirebilmelerini,
Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini,
Yaratıcı düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirebilmelerini,
Kendilerini ve çevrelerini sorgulayabilmelerini,
Konulara çok yönlü bakabilme tutumu kazanabilmelerini,
Kendilerini ve çevrelerini anlama çabası içinde olmalarını,
Felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

B. Katılım:
Bu yarışmaya bütün seviyelerde lise öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya aynı okuldan en çok 5 öğrenci kabul edilmektedir.(Sayısının 5 öğrenciden fazla olması durumunda okul felsefe öğretmenlerinin yönlendirme yapması beklenmektedir. Yarışma komitesi başvuru tarihini esas alınacaktır.)
Yarışmaya önceki yıllarda yapılan Düşünyaz yarışmalarında ilk 5’e giren öğrenciler katılamazlar.
Yarışmaya katılabilmek için öğrencilerin, yarışma öncesinde www.dusunyaz.com adresine girip kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

C. Yarışmanın Niteliği:
Yarışma, yıl boyunca süren 3 aşamadan oluşur. 

1. Aşama
11 Ocak 2019 Cuma Saat: 19.00-21.30
Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırıken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.00 da web sayfasında 3 adet alıntı yayınlanır.
Öğrenciler bu alıntılardan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazarlar. Saat 21.30’a kadar yazdıklarını kaydederler, bu saatte sayfa kapanır. Yazı sistem havuzunda kaydedilir.

2. Aşama
15 Mart 2019 Cuma Saat: 19.00-21.30
Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırırken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.00 da web sayfasında 3 adet alıntı yayınlanır.
Öğrenciler bu alıntılardan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısıyazarlar. Saat21.30’a kadar yazdıklarını kaydederler, bu saatte sayfa kapanır. Yazı sistem havuzunda kaydedilir.
Final Yarışması
25 Mayıs 2019 Cumartesi Saat:10.00-13.00
Öğrencinin 1. Aşamada aldığı puanın %40’ı, 2. Aşamadan aldığı puanın %60 alınır. Elde edilen puanla sıralama yapılır.
Puan sıralamasına göre ilk 25 yazının sahipleri finale kalmış olurlar.
Finalist öğrenciler İzmir Amerikan Koleji’nde final yarışmasına katılırlar. Yarışma okulda yine bilgisayar ortamında yapılır. Saat 10.00 da konular açıklanır ve öğrencilerin saat 13.00’e kadar yazmalarına olanak tanınır. Yazılar final jürisi tarafından değerlendirilir.
Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk iki aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenir.
Aynı gün saat 18.00’de sonuçlar açıklanır ve ödüller verilir.
Yarışmaya İzmir dışından katılacak finalistlerin yol masrafları kendileri tarafından, final günü için iaşe ve ibate masrafları dernek ve/veya sponsorlar tarafından karşılanır.

D. Yarışma Konu Alanları
1. Felsefe Nedir?
2. Varlık Felsefesi (Ontoloji)
3. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
4. Estetik
5. Siyaset Felsefesi
6. Toplum Felsefesi
7. Din Felsefesi
8. Ahlak Felsefesi (Etik)

E. Değerlendirme:
Yarışmanın ilk iki aşamasındaki yazıların değerlendirmesi, Türkiye’nin değişik illerinde çalışan, çok sayıdaki gönüllü felsefe öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Jüri üyelerinin listesi web sayfasından görülebilir.
Sistem havuzuna kaydedilmiş olan yazılar, sisteme özel şifresiyle giren jüri üyelerine rastgele gönderilir. Jüri üyeleri yazıları okuyuplOO puan üzerinden değerlendirir.
Yazılarda isim olmadığı için, jüri üyeleri yazıların sahiplerini tanımayacaktır.
Her yazı üç jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir. Üç jüri üyesinin verdiği puanların ortalaması yazının puanını oluşturacaktır. Üç jüri üyesinin verdiği puanlar arasında 20 puanın üzerinde farklılık varsa, yazı dördüncü bir jüri üyesi tarafından da okunacaktır.(Örn: Bir yazıya 1. Jüri üyesinin 50, 2. Jüri üyesinin 80 ve 3. Jüri üyesinin 90 puan verdiğini düşünelim. Aralarındaki fark 30 puandan fazla olduğu için yazı 4. Jüri üyesine gönderilecek ve en düşük olan puan atılarak ortalama alınacaktır.) Jüri üyeleri birbirlerinin verdikleri notlardan habersiz olacaklardır.
Final yarışmasında finale kalan 25 yazı ise, yarışmanın hemen ardından İzmir’de Felsefeciler Derneği’nin oluşturduğu, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan final jürisi tarafından değerlendirilecektir. Yazılar yine 3 jüri üyesi tarafından puanlandırılacaktır. Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk 2 aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenecektir.
Ödül törenin ardından yazılar web ortamında yayınlanacaktır.
İlk 25’ye giremeyen öğrencilerin de bütün yazıları web ortamından kendileri tarafından ulaşılabilir olacaktır.

Bütün yazılar için değerlendirme kriterleri

1) Seçilen konu üzerinde felsefenin temel problemlerine ulaşma(15 Puan).
2) Bu problem ve kavramlar hakkında bilgi(15 Puan).
3) Özgün olma, bağımsız düşünebilme, yeni düşünceler geliştirebilme(20 Puan).
4) Tutarlılık(10 Puan).
5) Temellendirme. İleri sürülen düşünceleri destekleyen veya çürüten kanıtlar ileri sürebilme(20 P)
6) Felsefe dilini ve kavramlarını doğru kullanabilme(10 Puan).
7) Seçilen konunun doğru olarak anlaşılması(10 Puan).

F. Ödüller
Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi, Düşün-Yaz yarışmasında başarılı olan öğrencileri aşağıdaki gibi ödüllendirir.

Birinciye, dizüstü bilgisayar,
İkinciye, dizüstü bilgisayar,
Üçüncüye, tablet
Dördüncüye, tablet Beşinciye, tablet

Diğer finalistlere ise olanaklar ölçüsünde çeşitli hediyeler ve kitap ödülleri. En az iki aşamaya katılmış tüm katılımcılara teşekkür ve katılım belgesi.

Yarışma Sorumlusu:
Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi
e-posta: [email protected]
www.dusunyaz.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin