6. Kristal Klaket Kısa Film Yarışması

6. Kristal Klaket Kısa Film Yarışması Şartnamesi
Amaç
Fatih Üniversitesi, V. Kristal Klaket Kısa Film Yarışması ile kısa film yapımını özendirmeyi, gelişmesine katkıda bulunmayı, yeni sinemacıları desteklemeyi ve sinema sektörüne entegrasyonlarını sağlamayı hedeflemiştir.

Yarışma Tarihleri
V. Kristal Klaket Kısa Film Yarışması bu yıl, 30 Kasım 2012 – 16 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Katılma Koşulları
•Kısa film yarışmasına 35mm. film, DV, High Definition, Betacam ile çekilmiş ya da bu formatlara aktarılmış yapımlar katılabilir. Yarışma yönetimi filmlerin gönderim ve gösterim kopyalarının DVD formatında olmasını zorunlu tutar.
•Kısa film yarışması başvurularında tür ayrımına (kurmaca, belgesel, animasyon) gidilmiştir. Kategoriler ayrı jüriler tarafından ayrı ayrı değerlendirilecektir.
•Yapımcılardan en az birinin ya da yönetmeninin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
•Yarışmacılar en fazla 2 eser ile yarışmaya katılabilirler.
•Yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Festival komitesi gerekli gördüğü durumlarda sürede yüzde onluk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
•Yarışmaya, Ocak 2010 tarihinden sonra hazırlanmış olan yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
•Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru belgesini, www.kristalklaket.com veya www.fatih.edu.tr adreslerinden temin edebilirler. Başvuru belgeleri doldurularak en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar yarışma yönetimine ulaştırılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 25 Ocak 2013’tür. Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç bu tarihe kadar Fatih Üniversitesi’nin aşağıdaki adresine;

•Başvuru formunu,
•Eserin bir adet DVD kopyasını (VCD kabul edilmeyecektir.)
•Yapıtla ilgili sahnelerden en az iki adet siyah beyaz veya renkli fotoğrafı (varsa),
•Yönetmenin siyah beyaz veya renkli fotoğrafı,
•Yönetmenin kısa bir özgeçmişi
•Filmin kısa bir özetini teslim etmiş olmalıdırlar. DVD’lerin üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır. Fatih Üniversitesi Kristal Klaket Kısa Film Yarışması 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL
•Yarışma için seçilen filmler değerlendirme tarihleri içinde Seçiciler Kurulu tarafından DVD olarak izlenir.
•Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar 5 Mart 2013 tarihinde web sayfası ve medya aracılığıyla duyurulacaktır. Ön Eleme Kurulu, Yarışma yönetimi içinden ya da dışından seçilecek uzman(lar)dan oluşur.
•Başvurusu yapılmış kısa filmler ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın 5 Mart 2013 tarihinden sonra Yarışmadan kesinlikle çekilemez.
Seçici Kurulu ve Çalışma Koşulları
•Seçiciler Kurulu belirtilen sayıda ( beş veya sekiz ) üyeden oluşur ve Yarışma Yürütme Kurulu tarafından sinemacılar, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir. Jüri üyelerinde TC vatandaşı olma koşulu aranmayacaktır.
•Yarışma Yürütme Kurulu, Seçiciler Kurulu toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.
•Seçiciler Kurulu, filmleri izlemeye başlamadan önce Yarışma Yürütme Kurulu’ndan bir görevli üye ve ana sponsor ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.
•Seçiciler Kurulu Üyeleri finale kalan filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
•Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “yenilikçi”, “sanatsal” niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar.
•Seçiciler Kurulu kararlarını salt çoğunlukla verir.
Ödüller
•Seçiciler Kurulu, yarışmaya kabul edilen filmler arasından her kategoride En İyi Film’i belirleyecek ve 2 adet Jüri Özel Ödülü verecektir. Jüri, gerekli görmüyorsa Özel Ödül vermek zorunda değildir, ancak En İyi Filmlerin seçilmesi zorunludur.
•Kurmaca ve Belgesel dalında En İyi Film’in yönetmenleri merkezi Amerika’da bulunan New York Film Akademisinde 8 haftalık sinema eğitimi almaya hak kazanır. Animasyon dalı birincisi NYFA’da 4 haftalık sinema eğitimi hakkı kazanır. En İyi Film Ödülü paylaştırılamaz.
•Ödül alanlara Özel Plaket verilir.
•Seçiciler Kurulu bu koşullarda belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak, ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar yarışmaya son katılım tarihi olan 25 Ocak 2013’e kadar, Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Seçiciler Kurulu’na sunulur.
•Bu ek ödüller için film seçimi ya başvuru yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilir ya da ek ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Seçiciler Kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Ek ödülün Festival Komitesi tarafından onaylanması zorunludur.
•Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Fatih Üniversitesi’nde kalır.
•Para ödülü, ilgili kurum tarafından en geç 10 Mayıs 2013 tarihinde ödenir.
•Kurmaca ve Belgesel burslarının süresi 8’er haftadır. Animasyon bursunun süresi 4 haftadır.
•Kısa dönem belgesel bursu bulunmadığı için belgesel bursu kazanan kişi pratik ağırlıklı kurmaca eğitimine dâhil edilecektir.
•Ödüller sadece eğitim bursunu kapsamaktadır. Bunun dışında kazanan kişiye 7.000TL nakit verilecektir.
•Diğer tüm masraflar kazanan kişiye aittir. ( Ulaşım – barınma – yemek – diğer masraflar )
•Kategori birincilerine verilecek olan nakit para ödülü, eğitim bursu süresince yapacağı harcamaların karşılığında verilir. Söz konusu meblağ eğitimin devamı süresince 3 defada ödenir.
•Eğitim bursunun Ödül Törenini takiben en geç 6 ay içinde kullanılması zorunludur.
•Eğitim bursu hakkını kullanmayan kişiye nakit para ödülü verilmez.
Özel Koşullar
•Yarışmanın yapılabilmesi için her kategoride kurmaca, belgesel, animasyon dallarında ayırım gözetmeksizin en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
•Başvurusu yapılmış filmler ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın 5 Mart 2013 tarihinden sonra Yarışmadan kesinlikle çekilemez.
•Ödüller, yapılacak olan törenle sahiplerine verilir.
•Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmeyecek ve yarışma arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.
•Yarışmadan sonra Yarışma arşivinde bulundurulacak olan DVD kopyalar ulusal ya da uluslararası Festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, göndermek için zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Yarışma sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, yapımcı bunu kabul etmiş sayılır.
•Yarışmaya başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.
•Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
Genel Koşullar
•Bu koşullarda belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Fatih Üniversitesi’ne aittir.
•Bu koşullardaki her türlü değişiklik hakkı, Fatih Üniversitesi Yönetimine aittir.
•Bu koşullar, Fatih Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulmuştur.

ÖDÜLLER
Kurmaca Dalı
Birinci : New York Film Academy´de 8 Haftalık Sinema Eğitimi ve 7.000 TL
İkinci : 4.000 TL
Üçüncü : 3.000 TL
Jüri Özel Ödülü : 1.000 TL
Jüri Özel Ödülü : 1.000 TL

Belgesel Dalı
Birinci : New York Film Academy´de 8 Haftalık Sinema Eğitimi ve 7.000 TL
İkinci : 3.500 TL
Üçüncü : 2500 TL

Animasyon Dalı
Birinci : New York Film Academy´de 4 Haftalık Sinema Eğitimi ve 7.000 TL

FATİH ÜNİVERSİTESİ
Tel: 0212 866 33 00 Mail: kristalklaket@fatih.edu.tr
Gönderim Adresi:
Kristal Klaket Kısa Film Yarışması Fatih Üniversitesi 34500 Hadımköy Kampüsü BüyükÇekmece / İstanbul