6. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı

AMAÇ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ortaklığında 6. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında; akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer alacaktır.
Amaç, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmaktır. Özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışları da etkinliğin diğer amaçlarındandır.
6. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile ilgilenen tüm kesimlerin faydalanacağı özel programlar organize edilmektedir. Siz de projenize maddi ve manevi destek bulmak, ülkemizde kimya sektöründe gerçekleşen örnek projeleri sergilemek ve sektördeki teknolojik gelişmeyi takip etmek için etkinliğimize katılmalısınız.

ETKİNLİK
Ülkemizin daha hızlı kalkınabilmesi için ihracatımızın katma değerinin yükseltilmesi ile hammadde ve ara mal ithalatımızın azaltılması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu amaca ulaşabilmek için daha çok Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılması ve yapılan bilimsel çalışmaların da satılabilir yeni ürünlere dönüştürülebilmesi gereklidir.
Bu doğrultuda yapılan çalışmalara destek olmak için, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak üzere, 6. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.
Etkinlik kapsamında, kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
– Akademisyenler
– Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
– Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
– Proje fikri olan girişimciler
– Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
– Girişimciler
– Öğrenciler

KATILIM
Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

KATEGORİLER
İlaç ve Eczacılık Ürünleri

Boyalar ve Yapıştırıcılar

Plastik ve Kauçuk

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri

Temel Kimyasallar

ÖDÜLLER
Her kategori için ayrı ayrı;

1. ‘lik Ödülü 15.000 TL

2. ‘lik Ödülü 10.000 TL

3. ‘lük Ödülü 5.000 TL

Toplam 100.000 TL Test, Analiz, Sertifika, protoip/pilot ölçekli üretim, ekipman, hammadde desteği.

Etkinlik Takvimi

31 Ekim 2016 – Proje son başvuru tarihi
11 Kasım 2016 – Proje sunum programı ilanı
19 Kasım 2016 – Proje sunumları ve ödül töreni
8-10 Aralık 2016 – İnovasyon Haftası katılımı

Başvuru :
http://www.kimyaargeprojepazari.com/