6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

6. İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ
BAŞVURU ŞARTNAMESİ

A- AMAÇ
İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin 6.’sı 20 Nisan – 23 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.* Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından her iki yılda bir düzenlenen Bienal, “yaratıcı yeni kuşakların yetişmesi için uygun iklim yaratma” genel amacıyla çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır.

Bienal’de çocuklar ve gençler ile sanatçı, sanat eğitmenleri ve idarecilerin güncel sanatın içinde yer almaları; farklı malzeme, teknik ve disiplinleri kullanmaları ve özgün sanat çalışmalarını toplumla paylaşabilmeleri hedeflenir. Öğrenim gören her yaştan bireyin kültür-sanat yaşamına yön verecek üretici ve bilinçli sanatseverler olarak yetişmesi adına desteklenmesi amaçlanır. Diğer yandan Bienal, programında yer alan söyleşi ve atölye çalışmalarına öğretmenlerin katılımıyla da eğitimcilerin mesleki donanımlarının artırılmasına katkı sağlanması hedeflenir.

B- KATILIM KOŞULLARI
4-18 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veren ve tüm okul türlerinde görev yapan öğretmenler Bienal’e başvuru yapabilir. Bienal küratörlerinin belirlediği kavramsal çerçeve (Buluşma Noktası) çocuklara/gençlere öğretmenleri tarafından anlatılır ve Bienal hakkında bilgi verilir. Üretilecek eserler üzerine düşünceler paylaşılır. Projeye dönüştürülen düşünceler, öğretmenler tarafından web sitesinde ilan edilen Proje Başvuru Formu’na yazılarak Bienal Jürisi’ne iletilir. Başvurular alanında uzman sanatçı ve sanat eğitimcilerinden oluşan Bienal Jürisi ve Küratörler tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında jüri gerekli görürse, proje sahipleriyle iletişim kurararak projenin geliştirilmesi için geribildirimler verebilir.

Başvuru aşaması sonrasında ön değerlendirmeyi geçen projeler için proje sahipleri çalışmaya başlarlar.
Proje çalışma süresince jüri ile iletişim halinde olunur. Projelerin sergileme düzeni ve mekânı küratörler tarafından belirlenir.

1. Konsept : “Buluşma Noktası”. Detaylı açıklama ve kavramsal çerçeve
www.cocukgenclikbienal.org internet adresinde bulunmaktadır.

2. Bienal, öğretmen, yetişkinler veya sanatçıların rehberliğinde, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin her türlü sanatsal üretimine açıktır.

3. Bienal çocuk ve gençlerin (4-18 yaş) bireysel katılımına da açıktır.

4. Çalışmalar yenilikçi ve “Buluşma Noktası” konseptine uygun olmalıdır.

5. Çalışmalar özgün olmalıdır. Öğretmen müdahalesi ile yapılmamalıdır!

6. Teknik serbesttir; video art, ses-görüntü enstalasyonları, yenimedya sanatı, heykel, seramik, atık çalışması, karışık teknik, resim, fotoğraf, dans, müzik, sahne performansı vb. olabilir.

7. Çalışmanın, sergileneceği mekân ve nasıl yerleştirileceği küratörler tarafından belirlenecektir.

8. Ön değerlendirme sonrasında Bienal’e katılım hakkı kazanan çalışmalarda, Bienal’e başvuru yapılan çalışmayla, teslim edilen çalışma arasında olumsuz anlamda bir farklılık/uyumsuzluk bulunduğu takdirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulacaktır.

9. Başvuru kriterlerinde belirtildiği gibi, çalışmalarda yetişkin müdahalesi olması, çalışmaların kopyalandığının tespit edilmesi durumlarında çalışmaların Bienal’de sergilenmeme hakkı saklı tutulacaktır.

D- DEĞERLENDİRME
1. Başvurular alanında uzman sanatçı ve sanat eğitimcilerinden oluşan Bienal Jürisi ve Küratör tarafından aşamalı olarak değerlendirilecektir.
2. Değerlendirme sürecinde katılım koşullarında belirtilen kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

E- TESLİM
1. Kabul edilen işler/çalışmalar/projeler 09-10 Nisan 2020 tarihlerinde Bienal ekibine teslim
edilmelidir. Onaylanan çalışmalar “Teslimat Dokümanları” ile Bienal ekibine teslim edilecektir.
Teslimat dokümanlarının detayları, ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerine ayrıca
iletilecektir. Eksik dokümanlı çalışmaların sergilenmeme hakkı saklı tutulacaktır.
Teslimat Dokümanları; çalışma künyesi, çalışma paketi etiket formu, teslim tutanağı
formu, çok parçalı çalışmalar için kurulum şablonu, İstanbul dışı katılımcılar için kargo
etiket formundan oluşmaktadır.

2. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen proje arasında olumsuz anlamda bir farklılık bulunduğu takdirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulmaktadır.

3. Çalışmalar paketlenirken çalışma ile ilgili bilgiler (isim, kurum, iletişim bilgileri, kaç parça olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek şekilde paket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca her çalışmanın arkasında da mutlaka aynı bilgiler bulunmalıdır.
Eğer çalışmanız özel bir sergileme gerektiriyorsa çalışma paketinize bir kurulum ve sergileme şeması eklemelisiniz.

4. İstanbul içi katılımcılar çalışmalarını, yetkili bir kişi tarafından imza karşılığı elden teslim
edeceklerdir (yetkisiz, temizlik personeli, şoför ve ilgisiz diğer kişilerin teslimleri kabul D- DEĞERLENDİRME
1. Başvurular alanında uzman sanatçı ve sanat eğitimcilerinden oluşan Bienal Jürisi ve Küratör tarafından aşamalı olarak değerlendirilecektir.
2. Değerlendirme sürecinde katılım koşullarında belirtilen kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

E- TESLİM
1. Kabul edilen işler/çalışmalar/projeler 09-10 Nisan 2020 tarihlerinde Bienal ekibine teslim
edilmelidir. Onaylanan çalışmalar “Teslimat Dokümanları” ile Bienal ekibine teslim edilecektir.
Teslimat dokümanlarının detayları, ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerine ayrıca
iletilecektir. Eksik dokümanlı çalışmaların sergilenmeme hakkı saklı tutulacaktır.
Teslimat Dokümanları; çalışma künyesi, çalışma paketi etiket formu, teslim tutanağı
formu, çok parçalı çalışmalar için kurulum şablonu, İstanbul dışı katılımcılar için kargo
etiket formundan oluşmaktadır.

2. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen proje arasında olumsuz anlamda bir farklılık bulunduğu takdirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulmaktadır.

3. Çalışmalar paketlenirken çalışma ile ilgili bilgiler (isim, kurum, iletişim bilgileri, kaç parça olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek şekilde paket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca her çalışmanın arkasında da mutlaka aynı bilgiler bulunmalıdır.
Eğer çalışmanız özel bir sergileme gerektiriyorsa çalışma paketinize bir kurulum ve sergileme şeması eklemelisiniz.

4. İstanbul içi katılımcılar çalışmalarını, yetkili bir kişi tarafından imza karşılığı elden teslim
edeceklerdir (yetkisiz, temizlik personeli, şoför ve ilgisiz diğer kişilerin teslimleri kabul edilmeyecektir).

5. İstanbul dışı katılımcılar ise çalışmalarını Bienal mekânına en geç 10 Nisan tarihinde teslim edilecek şekilde kargolamalıdır. Projeler zarar görmeyecek şekilde paketlenerek kargoya teslim edilmelidir (Kargoda zarar görmüş projelerin sorumluluğu proje sahibine aittir.). Alıcı ödemeli kargolar teslim alınmayacaktır. Teslim tarihi geciken çalışmalara Bienal’de yer verilemeyecektir.

6. 11-15 Nisan 2020 tarihleri arasında çalışmalar yerleştirilecektir. Yerleştirme sürecinde özel çalışma gerektiren çok parçalı proje sahiplerinin (İstanbul içi katılımcıları için) kuruluma yardımcı olması istenebilir. Bu durumda Bienal ekibi tarafından ilgili gün ve saat bilgisi iletilecektir.

7. Çalışmalar 24 – 26 Mayıs 2020 tarihleri arasında geri alınacaktır.

8. İstanbul içi katılımcılar, çalışmalarını Bienal kapandıktan sonra 3 gün içinde, iş sahipleri olarak ilgili mekândan geri almalıdır. İlgili tarihler sonrasında mekân farklı sergiler için
kullanılacağından, teslim alınmayan işlerde sorumluluk proje sahibine aittir.

9. İstanbul dışı katılımcılar, çalışmalarının alınması için kargo firmalarını 3 gün içinde mekâna yönlendirmelidirler. Kargo ücretleri iş sahipleri tarafından karşılanacaktır. Kargoyla alınmayan çalışmaların sorumluluğu iş sahiplerine aittir.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU SAHİBİNİN DİKKATİNE;

1. Kabul edilen video çalışmalar 9 Nisan 2020 tarihinde, mail ve/veya wetransfer aracılığı ile teslim edilmelidir. Son teslim tarihine kadar ulaştırılmamış video projelerinin sorumluluğu iş sahibine aittir.

2. Boyutu yüksek olan dosyalar, wetransfer aracılığı ile nurbardakcibienal@gmail.com adresine iletilmelidir. Mail içerisine sığabilecek çalışmalarınızı, detaylı bilgilerin yer aldığı word belgesi ile birlikte göndermeye özen göstermenizi rica ederiz.

3. Çalışmalara ait tüm bilgiler mail içerisinde yer alacak tek bir Word Belgesi dokümanında
toplanarak sunulmalıdır. Bu bilgiler sırası ile video-film adı, eser metni, video-film süresi,
çalışmada yer alan öğrencilerin isim-soy isim, sınıf ve iletişim bilgileri, başvuru sahibi nin
öğretmeni/ebeveyni şeklinde olmalıdır.

4. Teslim edilecek video-film projeleri yalnızca Mp4 formatlı video çıktıları olmalıdır.

5. Onaylanan çalışmalar Bienal’e en geç 9 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır.
Onaylanan çalışmalar “Teslimat Dokümanları” ile Bienal ekibine teslim edilecektir. Teslimat
dokümanlarının detayları, ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerine ayrıca iletilecektir.

6. Video projelerinizin montaj aşamasında: Başlarken ve bittikten sonra bir siyah ekran boşluk bırakmanız gerekmektedir. Bu süre başlangıç ve bitişte 2 saniye olacak şekilde siyah ekran olarak ayarlanmalıdır.

7. Video projelerinizin sonunda (jenerik) filmlerinize ait ekip isimleri ve video projenizin ismine yer verilmelidir. Video-film projesinin sonunda künye (jenerik) yazmak için:
– Künye (jenerik) sırasıyla; proje-video-film adı, çalışma yılı, proje sahibi okul adı, proje
ekibinde yer alan kişi/lerin isim-soy isimleri şeklinde olmalı, yukarıda bahsedildiği gibi
künye için jenerikten sonra 2 sn.’lik siyah boşluk sağlanmalıdır. Künye (jenerik) yalnızca
proje sahiplerinin ve projeye katılan kişilerin isim-soy isimlerini içermelidir.
– Künye (jenerik) Times New Roman yazı fontu ile, 12-18 PUNTO aralığında eklenmelidir.
Diğer yazı karakterleri ve yazı büyüklükleri kabul edilmeyecektir.

F- HAKLAR
Gönderilen proje, yapıt, performans, konser ve diğer işlerin, fotoğraf ve görüntüleri yapıt sahibinin izini ile katalogda, afişte, web sitesi, tanıtım filmi, broşür ve etkinlik materyallerinde kullanılabilir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gönderilen sanat çalışmalarının telif hakları eser sahibine aittir.
*Bienal Yönetimi, tarih ve organizasyonla ilgili değişiklik yapabilir.