6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU, 26-27 Kasım 2015 ADANA

6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından planlanan ve yürütücülüğünü İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi,Adana Büyükşehir Belediyesi,Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği Derneği’nin birlikte yapacağı 6. Geoteknik Sempozyumu, Geoteknik Mühendisliği alanında çalışan araştırmacıları ve uygulayıcı mühendisleri bir araya getirerek güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, karşılıklı görüş alışverişini gerçekleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında karşılaşılan geoteknik mühendisliği sorunları ve bunların çözüm yöntemlerini uygulama örnekleriyle birlikte tartışmak, bilime ve araştırmaya katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.
Sempozyum 26-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesinde yapılacaktır.

SEMPOZYUMA GİRİŞ VE KONULARI

Giriş
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 44. Çalışma Dönemi takvimi içerisinde yapılması planlanan 6. Geoteknik Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi yürütücülüğünde 26-27 Kasım 2015 tarihinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki alanlarla ilgili bilimsel etkinlik düzenlemeyi ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı toplumsal bir görev saymakta, çalışma programını bu hedefe uygun hazırlamakta ve olanaklarını bu doğrultuda seferber etmektedir. Özel bir konu olarak Geoteknik, inşaat mühendisliği uygulamalarının ve mesleki disiplinler arasındaki eşgüdümün olmazsa olmazı bir öneme sahiptir.

Geoteknik Sempozyumu, üniversitelerimizin de desteğiyle inşaat mühendisliği, Geoteknik Anabilim Dalı bakış açısıyla, her türlü zeminde yapı üretiminin mümkün olduğunu gösterecektir. Deprem tehlikesi altındaki bir ülkenin inşaat mühendisleri olarak; hayati önemi olan bu konunun sempozyum formatında ve derinliğinde ele alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek durumundayız. Bu ifadenin tek bir okuması bulunmaktadır: Geoteknik sempozyumu en geniş yelpazeyle toplanmalı, ihtiyaç duyulan tartışmalar gerçekleştirilmeli, sempozyum zemininde açığa çıkacak olan mesleki zenginlik ve birikim, topluma güvenli yapılar ve dolayısıyla güvenli yaşam olarak dönmelidir.

Sempozyum Konuları

Zemin Özellikleri ve Zemin Davranışı

Temel Mühendisliği

Zemin İyileştirmesi ve Güçlendirilmesi

Derin Kazı ve İksa Yöntemleri

Geoteknik Deprem Mühendisliği

Şevler, Heyelanlar ve çevre Geotekniği

Yapı Zemin Etkileşimi

İLETİŞİM
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Adana Şubesi Reşatbey Mahallesi 62006 Sk. No:7 Seyhan / ADANA

Tel :+90 322 459 84 00 (4 Hat)
Belgegeçer : +90 322 458 90 12