6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ, KALİTESİ SEMPOZYUMU ve FUARI

6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ, KALİTESİ SEMPOZYUMU ve FUARI, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından, iki yılda bir düzenlenmektedir. 2005 yılında ilki düzenlenen sempozyumun, bu yıl 6. sı Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi salonlarında 04 – 06 Haziran 2015 tarihlerinde düzenlenecektir.

Sempozyum; enerjinin etkin ve verimli kullanılması, ekosistem dengesini koruyan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılması, alternatif enerji kaynaklarını arama çalışmalarının hızlandırılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza gereken önemin verilmesini amaçlamaktadır.

Oda temsilcileri, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile ileri teknoloji üreticilerinin buluşacağı bu sempozyumda, akademik çalışmaların yanında endüstride yapılan enerji verimliliği ve kalitesi üzerine çalışmalarda sunulup tartışılacak ve elde edilen sonuçlar tüm katılımcılar ile ilgili çevrelerle paylaşılacaktır. Sempozyum sergisine katılan firmalar ürünlerini ve çözümlerini katılımcılarla ve ziyaretçilerle paylaşacaktır.

Fuar; akademisyen, sanayici, mühendis, mimar, teknik eleman, sektörel dernek, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin sempozyumlara katılımları sırasında fuarı ziyaret ederek sektöre hizmet eden tüm katılımcı kuruluşlardan ürünleri ve yenilikler hakkında bilgi alma, proje oluşturma ve satın alma konularında iş birliği yapmalarını amaçlamaktadır.

Bildiri Konuları
Enerji Verimliliği
V.01 Enerji Yönetimi
V.02 Enerji Planlaması
V.03 Endüstride Enerji Verimliliği
V.04 Binalarda Enerji Verimliliği
V.05 Aydınlatmada Enerji Verimliliği
V.06 Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Elektrikli Araçlar
V.07 Enerji Verimliliği Yasası ve Uygulamaları
V.08 Dağıtılmış Üretim Sistemleri ve Akıllı Şebekeler
V.09 Enerji Depolama Sistemleri
V.10 Elektrik Enerjisi Üretiminde Verimlilik
V.11 Uygulanmış Projeler
V.12 Diğer Konular

Enerji Kalitesi
K.01 Enerji Kalitesinin Modellenmesi ve Analizi
K.02 Enerji Kalitesinin Ölçülmesi
K.03 Enerji Kalitesini İyileştirme Yöntemleri
K.04 Enerji Kalitesinin Ekonomik Analizi
K.05 İletim ve Dağıtımda Enerji Kalitesi
K.06 Yıldırım, Aşırı Gerilimler ve Koruma
K.07 Harmoniklerin Etkileri ve Giderilmesi
K.08 Güç Faktörünün Düzeltilmesi ve Modern Kompanzasyon Yöntemleri
K.09 Enerji Kalitesi Yönetimi için Akıllı Şebeke Teknikleri
K.10 Güvenilirlik Analizi
K.11 Topraklama
K.12 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Kalitesine Etkileri
K.13 Diğer Konular

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ

Ömerağa Mah. Ankara Cad.
Naci Girginsoy Sokak No:15/4
İzmit / KOCAELİ

Tel: (262) 325 41 22
Faks: (262) 324 54 56
e-posta: evk@emo.org.tr
web: