6. DERİ TASARIM VE ÜRETİM YARIŞMASI

6. DERİ TASARIM VE ÜRETİM YARIŞMASI KOŞULLAR VE AŞAMALAR

Organizasyon
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen yarışma Tekstil /
Moda Tasarım ile Deri Mühendisliği Bölümlerinde lisans-lisansüstü öğrenci veya ilgili
bölümlerden mezun yarışmacıların tasarım ve üretime yönelik atölye çalışmalarıyla katıldığı
bir yarışmadır

Katılım Koşulları
Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak
Tekstil / Moda Tasarım veya Deri Mühendisliği bölümünde lisans/lisansüstü öğrencisi veya
mezunu olmak.
Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi bir deri tasarım ve üretim yarışmasında
ilk üç dereceye girmemiş olmak.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin ve herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları
Deri Tasarım ve Üretim Yarışması’na katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül
alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
Jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları
kurumlardan bir kişi Deri Tasarım ve Üretim Yarışması’na katılamaz, katılmış ve kazanmış
olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

Yarışmanın amacı
Türkiye’deki deri endüstrisinin tasarım ve üretim kalitesini simgeleyen ürün kimliğini
desteklemek, Türkiye’de üretilen derilerin kullanım olanaklarını arttırmak, Türkiye’deki deri
sektöründe uygulanabilir özgün fikirler geliştirmek, genç yeteneklere destek vererek uzun
vadede ülkemizdeki deri sektörüne katkıda bulunmalarını sağlamak, deri sektörüne eleman
yetiştiren üniversitelerin birbirleriyle ve deri sektörüyle işbirliğini sağlamak.

Yöntem
Tekstil ve Moda Tasarım ve Deri Mühendisliği Bölümlerinde lisans-lisansüstü öğrenci veya
ilgili bölümlerden mezun yarışmacıların tasarım ve üretime yönelik atölye çalışmalarıyla
katılacağı bir yarışmadır. Finalistler 1 tasarımcı ve 1 deri mühendisinden oluşan takımlar
halinde yarışacaktır.

Teknik Şartlar
– Yarışmacıların Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü ve Deri Mühendisliği Bölümünde
lisans-lisansüstü öğrenci olması veya ilgili bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
– Finale kalan projeler, Yarışma Komitesi tarafından belirlenmiş sponsor firmalarla
tarafından üretilecektir.
– Tasarımcı Yarışmacıların proje sunum dosyalarında olması gerekenler
1. aşama dosyasında;
– Konsepti anlatan imaj paftası ve hikaye – Moodboard
– Projeyi destekleyecek mamul ürün tasarımları. En az 1 tanesi ayakkabı tasarımı olmak
zorundadır.
Takımların Final Sunumunda;
– Konsepti anlatan imaj paftası ve hikaye – Moodboard
– 20 cm x 20 cm ebatlarında 6 adet doku tasarımı
– Altı (6 ) adet tasarıma ait birer tabaka sonlandırılmış deri çalışması
– Üretilen derilerden mamul 4 adet ürün (En az bir tanesi ayakkabı olmalıdır)
– Eksik evrakla yapılan ve / veya son teslim tarihinden sonra teslim edilen sunum dosyaları
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
– Konsepte uygun tasarımlar olması
– Daha önce başka bir proje, sergi ya da yarışmada sunulmamış, özgün tasarımlar olması
– Tasarımların uygulanabilir olması
– Yarışma, deri yüzey tasarımı ve üretimine yönelik düzenlenmektedir. Mamul ürünler,
derinin kullanım alanlarını göstermek ve final organizasyonunda düzenlenecek defilede
sergilenmek amacıyla tasarlanacak ve üretilecektir. Mamul ürünlerin final
değerlendirmesinde puan ağırlığı %30 olarak hesaplanacaktır.

Ödüller
(Ödüller takım elemanları arasında eşit şekilde paylaştırılacaktır)
1. Ödül: 10.000. TL
2. Ödül: 6.000. TL
3. Ödül: 4.000. TL
Ege İhracatçı Birlikleri’nin “2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama
Usul ve Esasları” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’na sunacağı projenin onaylanması
durumunda, birinci olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, tasarımcı yarışmacılara yine
Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı
verilebilecektir. Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Deri ve Deri Mamulleri
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ekonomi Bakanlığı’nın onayına
tabidir.

Katılım Yükümlülükleri
Tasarımcı Yarışmacılar başvuru evraklarını (yarışmacının özgeçmişi, öğrenci belgesi /
mezuniyet belgesi, imzalanmış katılım beyanı) kapalı bir zarf üzerine on-line başvuruda
verilen kayıt numarasını yazarak ( Örn. EİB 140) dosyalarına koymaları, koleksiyon
paftalarının ve sunulan deri ürünlerinin arka bölümlerinde de bu numaraları yazarak teslim
etmeleri gerekmektedir.
Deri mühendisi yarışmacılar, süresi içerisinde on-line kayıt yaptıracak ve Genel
Sekreterliğimizce kendilerine e-posta yoluyla bildirilecek gün ve saatte mülakata
katılacaklardır. Mülakata katılan yarışmacıların imzalı Katılım Beyanı ve bir önceki yıla
ilişkin not dökümlerini / mezun ise mezuniyet notlarını getirmeleri gerekmektedir.
Takım elemanlarından birisinin sağlık veya başka mücbir sebeplerle yarışmadan
çekilme talebi olması halinde, bu talebi Ege İhracatçı Birliklerine hitaben bir dilekçe ile
yazılı olarak yapmalı ve talebin gerekçesini resmi kurumlardan alınacak ( sağlık
raporu, vb.) belgelerle ispatlamalıdır. Yarışmadan çekilen yarışmacı deri mühendisi
ise, birinci yedek deri mühendisi yarışmaya dahil olacaktır. Yarışmadan çekilen
yarışmacının tasarımcı olması halinde ise, henüz deri üretim sürecine başlanmadıysa
birinci yedek tasarımcı yarışmaya dahil olacaktır. Aksi takdirde deri mühendisi
tasarımcının tasarımlarını üretmeye devam edecektir. Mamul üretim aşamasında,
yarışma komitesi tarafından uygun görülecek bir danışman deri mühendisine destek
olacaktır. Takım arkadaşı yarışmadan mücbir sebeplerle ayrılan yarışmacı bu
koşulları kabul ettikleri takdirde yarışmaya devam edebilirler. Ödülün tamamı
yarışmaya devam eden yarışmacıya verilir.

Jüri
Yarışmanın final gecesi jürisi ve önseçim jürisi aşağıdaki isimlerden seçilecek kişilerden
oluşacaktır. Ege İhracatçı Birlikleri aşağıdaki jüri isimlerde günün gerekliliklerine göre değişiklik
yapabilme hakkını saklı tutar ve bunu ilan eder. Bu konuda doğabilecek uyuşmazlık ve sorunları
çözmeye Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Yarışma Hazırlık Komitesi yetkilidir.
JÜRİ ÜYELERİ
Ali Murat Kızıltaş
Ali Yaldır
Andrea Incontri
Aslı Filinta
Doç. Dr. Ahmet Aslan
Ahmet Baytar
Ali Yaldır
Atıl Kutoğlu
Prof. Dr. Bahri Başaran
Prof. Dr. Behzat O.Bitlisli
Bora Aksu
Burcu Esmersoy
Canan Erdönmez
Cengiz Semercioğlu
Ceyda Balaban
Çiğdem Önsal
Ece Sükan
Prof. Elvan Özkavruk Adanır
Enis Topbaş
Erdal Matraş
Erdinç Artkıy
Erkan Zandar
Eyüp Sevimli
Franca Sozzani
Gamze Saraçoğlu
Hande Ataizi
Doç.Dr. Hasan Özgünay
Hatice Gökçe
Doç.Dr. Hüseyin Ata Karavana
Hüseyin Çağlayan
Işın Görmüş
Lemi Tolunay
Marc Galiko
Doç. Dr. Mehmet Mete Mutlu
Mehmet Sepici
Mehtap Elaidi
Meriç Küçük
Mustafa Şenocak
Ogün Saltık
Özge Ulusoy
Pelin Demirtaş Dikmen
Pınar Arkun
Ruken Mızraklı
Rüştü Yanasavur
Rüya Büyüktetik
Seda Domaniç
Sedef Orman
Semra Şahin
Sibel Arna
Simay Bülbül
Suzan Erman
Süleyman Tahiroğlu
Şerife Yakalı
Şelale Kadak
Timur Savran
Tuba Ünsal
Vasfi Ses Soyoğlu
Yeşim Sepici
Zeynep Tosun

Yarışma Aşamaları
http://www.derinfikirler.net/index.htm adresinden on-line başvuru
Tasarımcı Eleme Jürisi – Eleme Ege İhracatçı Birliklerine belirtilen süre içerisinde, Tekstil ve
Moda Tasarım Bölümü öğrencileri / mezunları tarafından şartlara uygun olarak hazırlanan ve
teslim edilen tasarım dosyaları üzerinden gerçekleşecektir.
Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine geri postalanmayacak olup, dosyasını almak
isteyen katılımcıların Ege İhracatçı Birlikleri’nden finalist listesi açıklandıktan sonra en geç 2 ay
içerisinde dosyalarını teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda
imha edilecek ve geri talep edilemeyecektir.
Deri mühendisleri eleme jürisi- Yarışmacılar jüri tarafından sözlü mülakata alınarak, teknik bilgi,
eğitim durumu ve yaklaşımlarına göre seçilecektir.
Seçilen deri mühendisleri ve tasarımcıları Yarışma Komitesi tarafından eşleştirilecek ve takımları
belirlenecektir.
Deri Üretim Süreci – Tasarımcı ve deri mühendisinden oluşan takımlar Yarışma Komitesi
tarafından belirlenen sponsor firmalarda tasarlanan derinin üretimini gerçekleştirecektir.
Mamul Ürün Tasarımı -Tasarımcılar ürettikleri derinin kullanım alanını göstermeye yönelik
mamul ürünler tasarlayacaktır.
Tasarım Geliştirme Semineri – Üretimi yapılan deri numuneleri ünlü moda tasarımcıları ve deri
sanayi temsilcilerinin katıldığı seminerde incelenerek finalde sunulacak nihai ürünler hakkında
görüşler paylaşılır.
Finalde sunulacak mamul ürün ve final sunumu için gerekli olan deri tabakalarının üretimi
Yarışma komitesi tarafından belirlenen sponsor firmalar / anlaşmalı atölyelerde takımların takibi
ile mamul ürünlerin üretimi.
Finalde yarışacak deri tabakalarının ve mamul ürünlerin Ege İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği’ne teslimi
Final organizasyonu – Sergi, ödül töreni, defile

Deri Tasarım ve Üretim Yarışması Mühendisler için Katılım Beyanı
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 6. Deri Tasarım ve Üretim
Yarışmasına katılmak üzere sunduğum tasarımların kendime ait orijinal tasarımlar olduğunu,
hiçbir bicimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış
bir tasarımdan yararlanılmadığını, yarışmaya gönderdiğim tasarımların kendime ait olduğunu,
daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sunulup, sergilenmediğini,
tasarımın kendime ait ve tamamen özgün olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen
feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım,
çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle
EİB’ ye devrettiğimi, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde
beyan ettiğimi, beyanlarının gerçek olduğunu, ve daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen
herhangi bir deri tasarım ve üretim yarışmasında ilk üç dereceye girmediğimi, Ege İhracatçı
Birlikleri çalışanları ile birinci dereceden yakın akrabalığım olmadığını, jüri üyeleri ile birinci
dereceden yakın akrabalığım olmadığını, Jüri üyelerinin çalıştıkları ve/veya sahibi olduğu
kurumlarla herhangi bir ilişkim olmadığını, www.derinfikirler.net internet adresinde Ege
İhracatçı Birlikleri’nce ilan edilen yarışma koşulları ve yarışma aşamalarındaki hususlara internet
sitesinde belirtilen tarihlerde gecikmesiz şartsız ve koşulsuz uyacağımı, söz konusu beyanıma
aykırı bir durumun tespiti halinde hak edeceğim ödülü, tarafıma yapılmış masrafları nakden ve
defaten derhal Birliğinize geri ödeyeceğimi ve/veya uygulamaya koyacağı tüm müeyyideleri
kabul edeceğimi, www.derinfikirler.net adresindeki yarışma koşulları ve aşamalarını, okuyarak
anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen
kabul ve taahhüt ederim.

Tarih
Deri Mühendisinin ad ve soyadı
İmza

Deri Tasarım ve Üretim Yarışması Tasarımcılar İçin Katılım Beyanı
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 6. Deri Tasarım ve Üretim
Yarışmasına katılmak üzere sunduğum tasarımların kendime ait orijinal tasarımlar olduğunu,
hiçbir bicimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış
bir tasarımdan yararlanılmadığını, yarışmaya gönderdiğim tasarımların kendime ait olduğunu,
daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sunulup, sergilenmediğini,
tasarımın kendime ait ve tamamen özgün olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen
feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım,
çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle
EİB’ ye devrettiğimi, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde
beyan ettiğimi, beyanlarının gerçek olduğunu, ve daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen
herhangi bir deri tasarım ve üretim yarışmasında ilk üç dereceye girmediğimi, Ege İhracatçı
Birlikleri çalışanları ile birinci dereceden yakın akrabalığım olmadığını, jüri üyeleri ile birinci
dereceden yakın akrabalığım olmadığını, Jüri üyelerinin çalıştıkları ve/veya sahibi olduğu
kurumlarla herhangi bir ilişkim olmadığını, www.derinfikirler.net internet adresinde Ege
İhracatçı Birlikleri’nce ilan edilen yarışma koşulları ve yarışma aşamalarındaki hususlara internet
sitesinde belirtilen tarihlerde gecikmesiz şartsız ve koşulsuz uyacağımı, sözkonusu beyanıma
aykırı bir durumun tespiti halinde hak edeceğim ödülü, tarafıma yapılmış masrafları nakden ve
defaten derhal Birliğinize geri ödeyeceğimi ve/veya uygulamaya koyacağı tüm müeyyideleri
kabul edeceğimi, www.derinfikirler.net adresindeki yarışma koşulları ve aşamalarını, okuyarak
anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen
kabul ve taahhüt ederim.

Tarih
Tasarımcının ad ve soyadı
İmza

Tanıtım ve Ticari Kullanım Hakları
– Yarışma takvimi (Atölye çalışması (workshop), jüri değerlendirmesi, final gecesi ve ödül
töreninin tarihleri) yarışma kurulu tarafından değiştirilebilir.
– Finale kalan yarışmacılar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
koleksiyonlarının kullanım haklarını beş yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin
sözleşmeyle yarışma organizasyonuna devretmiş sayılacaklardır.
– Yarışma sonrası dereceye girecek finalistler, verilecek ödüller dışında yarışma
organizasyonu ve sponsor firmalardan hiçbir talepte bulunamazlar.
– Atölye ve üretim sürecine katılmayan yarışmacılar tüm haklarını kaybedeceklerdir.
– Her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdiği yapıtların kendisine ait olduğunu, daha önce bir
başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha
önce profesyonel anlamda kullanılmadığını beyan eder ve gerekli özellikleri şartnameye
uygun biçimde belirtir.
– Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Özgün olmadığı fark edilen eserler hangi süreçte olurlarsa
olsun diskalifiye edilecek ödül kazanmış ise hakları iade alınacaktır. Ödül kazanan bir
projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma
aynı ödül ve hakları devir eder ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB
sitesinde duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.