6. Bahar Matematik Buluşması

Bahar Matematik Buluşması, matematik öğrencileri tarafından matematik öğrencilerine yönelik bir seminerler bütünlüğü sunmayı amaçlayan bir etkinliktir. 19-20 Ekim 2019, tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek altıncı buluşmamız Lawrence Michael Brown’a ithaf edilmiştir. Konuşmalar akademik odaklıdır ve akademisyenler veya başvuru üzerinden öğrenciler tarafından verilir. Katılım, kayıt esasıyla herkese açıktır ve öğrenciler konuşma vermek için başvuruda bulunabilir. Öğrenci konuşma başvuruları, konuları ve içerikleri üzerinden bir jüri elemesinden geçirilir; uygun bulunan konuşmalara etkinlikte yer verilir.

Seminerler
Öğretim Üyeleri
Rıza ERTÜRK(Hacettepe Uni.): Lawrence Micheal Brown’ un Hayat Hikayesi
Selma ALTINOK(Hacettepe Uni.): Graflar Üzerinde Tanımı Cebirsel Yapılar
Cem TEZER(ODTU): Wielandt’ ın Gamma Fonksiyonunu Belirlemesi
Burak KAYA(ODTU): Borel Kromatik Sayısı

BAHAR MATEMATİK BULUŞMASI
Lawrence Michael Brown’ un Anısına
19-20 Ekim 2019, Ankara