6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri arası Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Öğrencileri arası Öykü Yarışması

Tema cümlesi: “Muştuyu alan sokağa fırlıyor, birbirleriyle kucaklaşıyordu.” Zeynep Cemali’nin Gül Sokağı’nın Dikenleri kitabından.

Seçici Kurulu: Berna Durmaz, Hakan Bıçakçı, Mine Soysal,
Yekta Kopan, Dr. Müren Beykan

2021 teması: DOĞA SEVGİSİ

Son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2021

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2021 Katılım Koşulları

1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2020-2021 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. Öykü,“Doğa Sevgisi”temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.

7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.

8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.

10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 25 Mayıs 2021 Salıgünüdür.

12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunanöğrencilerin adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmenininadı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır.

Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır: http://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi/

13. Başvuru Formu ile birlikte şu 3 belge de yollanacaktır: Veli İzin Yazısı; veli tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni; öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni. E-postayla yapılacak başvurularda belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.

14. Veli İzin Yazısı, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.

15. Kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Bu belgenin altındaki onay bölümünün, Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmen tarafından ayrı ayrıdoldurulup imzalanması ve 2 belgenin de başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.

16. Öğretmen olarakyalnızca bir (1) isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.

17. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.

18. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir.Ödüle hak kazanan öyküler arasındaherhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlananve ücretsiz dağıtılan Ödüllü ÖykülerKitapçığı’nda yer alır.

19. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.

20. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir.Günışığı Kitaplığı eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.

21. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nakatılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.

22. Yarışmaya katılan öykülerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

23. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir; fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

24. Günışığı Kitaplığı’nason başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığısorumlu değildir.

25. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2021 yılının eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.

26. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere1 adet tabletve kitap seti armağan edilerek, sertifika verilecektir.

27. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesiyle birlikte kitap seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir seçkiarmağan edilecektir.

28. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

Yarışmaya başvuru için doldurup göndermeniz gereken belgeleri üzerine tıklayarak indirebilirsiniz.

  • Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2021 Başvuru Formu
  • Veli İzin Yazısı
  • Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni – Veli
  • Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni – Öğretmen

BAŞVURU bilgileri

E-postayla
yarisma@gunisigikitapligi.com

Postayla
Günışığı Kitaplığı
Zeynep Cemali Öykü Yarışması
Büyükdere Cad. Polat İş Merkezi 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul