5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress

Dear Colleagues and Dear Students,

We are pleased to invite you to the 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress which will be held in Kuşadası Amara Sealight Elite Hotel in cooperation with Ege University Statistics Department on October 18-20, 2019.

Our aim is to bring together experts who are doing research in the field of Statistics during this two-day congress and to share our experiences in theoretical and practical fields with each other and with our students. In this context, the scientific committee of the congress is composed of scientists working in the sciences such as Statistics, Industrial and Management Engineering, Econometrics, Actuarial and Data Mining, as well as experts in their fields. The language of the Congress is Turkish and English. I wish to meet you in Kuşadası, the beautiful resort of the Aegean.

Congress Chair

Prof. Dr. Onur Köksoy

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,

Sizleri 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde Kuşadası Amara Sealight Elite otelde ‘Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü’ işbirliğinde düzenlenecek olan ‘5. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler’ Kongresine davet etmekten memnuniyet duyarız.

Hedefimiz bu iki günlük kongre süresince İstatistik alanında araştırma yapan uzman kişileri bir araya getirmek, teorik ve uygulama alanlarındaki tecrübelerimizi birbirimizle ve öğrencilerimizle paylaşmaktır. Bu bağlamda, kongre bilimsel komitesi İstatistik, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Ekonometri, Aktüerya ve Veri Madenciliği gibi bilimlerde çalışan ve aynı zamanda alanlarında uzman bilim insanlarından teşkil edilmiştir. Kongre dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Ege’nin güzel beldesi Kuşadası’nda buluşmak dileğiyle saygılar sunarım.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Onur Köksoy