571’den Beri Vefa e Twinning Projesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Beyhan SOLGUN’un danışmanlığını yaptığı okulumuzun ortak olduğu, Uluslararası bir proje olan 571’den Beri Vefa (Fidelity Since 571 ) Mevlidi Nebi haftası çalışmalarının öğrencilerimizde farkındalık oluşturması için e Twinning portalında projemiz başladı. Proje amacımız Vefa kavramını detaylıca anlayabilmektir. Vefa, fert için bir kıymet ve değer, toplum için huzur ve saadettir. Toplumsal bünye için en esaslı değerlerden, en ulvi hasletlerdendir. Zira bütün muameler, akitler ve sosyal ilişkiler vefaya bağlıdır. Bir toplumda vefasızlık baş gösterirse güven duygusu sarsılır. Ferdi ve içtimai hayatta kadirşinaslık ve vefa olmazsa insani ilişkiler zedelenir, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur, neticede toplumsal huzur bozulur. Günümüzde maalesef ahlaki değerler ciddi bir şekilde yara almış, adeta hayatın dışına itilmiştir. Ahlaki bir değer erozyonunun yaşandığı ve değerlerin yozlaştığı modern zamanlarda, vefa duygusu da bu durumdan nasibini almıştır. Hz.Peygamber’in rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etmek için bu değerin kazandırılması için proje sürecinde farkındalıklar oluşturacağız.