54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları

54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 27.013 proje başvurusu yapılmıştır. Proje başvuruları görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 1.440 proje yarışmanın bölge aşamasına katılmaya hak kazanmıştır.

Bölge aşaması proje değerlendirmeleri, 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır. Bölge aşaması proje değerlendirmelerine davet edilen proje sahiplerinin değerlendirmeye alınacakları tarih ve saat bilgisi aşağıda paylaşılmıştır. Değerlendirmelerin yapılacağı çevrim içi bağlantı adresleri, değerlendirme tarihinden önce proje sahibi öğrencilerin ARBİS hesaplarına kaydettikleri e-posta adreslerine gönderilecektir.

Yarışmaya katılacak proje sahiplerinin her bir proje için tek bir Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formunu mavi kalemle doldurulup imzaladıktan sonra renkli olarak taranmış nüshasının en geç 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili Bölge Koordinatörlüğü e-posta(*) adreslerine iletilmesi gerekmektedir.