50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI

HİDRO-MAK DAMPER ve HİDROLİK MAKİNALAR SAN. ve TİC. A.Ş.
 
50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
 
1) KONU: HİDRO-MAK 50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması
 
2) AMAÇ: 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren Hidro-Mak, gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı  faaliyetleriyle  üstyapı  sektörünün  öncü  kuruluşudur.  Sektörde  50.  yılını kutlayan  Hidro-Mak,  öncü  kimliğinden  hareketle  50.  Yıl  Katı  Atık  Toplama Ekipmanı  Tasarım  Yarışması’nı  düzenlemekte  ve  Türkiye  üstyapı  sektörünün gelişmesine  katkıda  bulunmayı  amaçlamaktadır. Ayrıca  sektörün  yaşadığı  en  büyük sorunlardan biri olan yeni ve özgün görsel  tasarım ve sistem sıkıntısının aşılması da yarışmayı düzenlemekteki bir başka amacı oluşturmaktadır.  
 
3) İÇERİK: Yarışmada özellikle projelerin özgün tasarıma ve uygulanabilir olmasına dikkat  edilecektir.  Tasarımların  günümüz  dünyasının  ihtiyaçlarını  karşılayabilecek  teknolojik yeterlilikte olması da bir başka önemli kriterdir. 
 
4) KATILIM ŞARTLARI
 
4.1) Yarışma  Türkiye’de Makine  ve Mekatronik Mühendisliği  bölümünde  öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. 
 
4.2) Yarışmaya tek kişi ya da en fazla üç kişilik gruplar halinde başvurulabilir.  Grup halinde katılım yapacak kişiler, başvuru  formunda grup  liderini belirlemiş olmalıdır. Grup  lideri açıkca belirtilmemiş katılımlarda  ilk  sıradaki katılımcı grup  lideri olarak kabul edilir.
 
4.3) Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 projeyle katılabilirler.
 
4.4)  Yarışmaya  katılan  projelerin  bu  yarışma  için  tasarlanmış  olması,  başka  hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.
 
4.5)  Yarışmada  ödül  alan  tasarımların  her  türlü  kullanım  hakkı  Hidro-Mak’a  ait olacaktır.
 
4.6) Yarışmada ödül alan tasarımlarda jürinin önerisiyle bazı değişiklikler istenebilir. Bu durumda katılımcıya ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.
 
4.7)  Tasarımıyla  ödül  alan  katılımcı,  ödül  törenine  gelmemesi  durumunda  töreni takiben  en  geç  1  ay  içerisinde  ödülünü  almak  üzere  Hidro-Mak  A.Ş.’ye başvurmalıdır. Aksi takdirde hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 
4.8)  Yarışmaya  gönderilen  proje  önergeleri,  başvuranların  resmi  başvuru  aracı olacaktır.  Bu  önergede;  grup  üyelerinin  kişisel  bilgileri,  telefon  numaraları,  e-mail adresleri ve kayıtlı olduğu üniversite/fakülte isimleri bulunmalıdır.  

 
4.9)  Katılımcılar,  hem  kimlik  ve  iletişim  bilgilerini  içeren,  hem  de  şartnamede belirtilen  tüm sorumlulukları kabul ettiklerine  ilişkin EK – 1’deki belgeyi  imzalayıp, tasarımlarıyla birlikte, üzerinde rumuzu yazılı bir zarf içerisinde yollamalıdır.
 
4.10)  Projelerin  yarışmaya  katılma  koşullarına  sahip  olup  olmadığı  konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir.
 
4.11) Yarışmaya katılanlar, projelere  ilişkin maddi ve manevi haklar da dahil olmak üzere tüm hakların kendilerine ait olduğunu, bu kapsamda herhangi bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz etmediklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
 
4.12) Katılımcılar yarışma takvimine göre yarışmaya devam ederler. Yarışma takvimi,  HİDRO-MAK  tarafından  değiştirilebilir.    Olası  tarih  değişiklikleri www.hidromak.com/yarisma adresinden duyurulacaktır
 
4.13)  Katılımcılar  yarışmanın  duyurularını,  yarışmanın  web  sitesi  olan “www.hidromak.com/yarisma”  adresinden  takip  etmelidirler.  Ödüle  değer  görülen eserler, yarışma sonunda “www.hidromak.com/yarisma” adresinde yayınlanacaktır.
 
4.14) Yarışmaya katılan projelere ait materyaller iade edilmez. Hidro-Mak tarafından tanıtım amaçlı kullanılabilir. Katılımcılara, söz konusu yayıma ilişkin telif ücreti dahil olmak üzere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
 
4.15)  Yarışmaya  gönderilecek  tasarımlar  renkli  olarak  çalışılacak,  kısa  kenarı  150 mm’den  küçük  olmayacak  şekilde  A4(210x297mm)  kağıda  yerleştirilecek  ve  çıktı alınarak  teslim  edilecektir.  Bu  çalışmalar  ayrıca  CD  ortamında,  bir  bilgisayar
programında hazırlanmış(3D Max, AutoCAD vb. üç boyutlu modelleme programları) ve  jpeg  formatında,  72  dpi,  kısa  kenarı  1000  px’den  küçük  olmayacak  şekilde kaydedilmiş olarak teslim edilmelidir.
 
4.16)  Katılımcılar,  yarışmaya  yollayacakları  her  tasarım  için  ayrı  olmak  üzere 6 haneden oluşan bir rumuz kullanmalıdır. Rumuz, tasarımın bulunduğu yüzeyin arka sol  köşesine  ve  CD’nin  üzerine  okunabilecek  büyüklükte  yazılmalıdır.  Tasarımın sunulduğu yüzeylerde rumuz dışında herhangi bir isim ya da işaret kullanılmamalıdır.
 
4.17) Yarışmacılar  tasarımlarını  elden veya posta-kargo yoluyla Hidro-Mak A.Ş.’ye ulaştırabilir. Ancak  posta  veya  başka  bir  yolla  gönderilen  projelerde  gecikme  veya projelerin hasara uğrayarak yarışmaya katılma vasfını kaybetmesi hususunda Hidro-
Mak A.Ş. sorumluluk kabul etmez.
 
5) TASARIMLARIN TESLİMİ:
 
Yarışmaya  katılacak  tasarımlar,  elden  ya  da  kargo  yoluyla  en  geç  30  Nisan  2012 tarihinde  Pazartesi  günü  saat  18.00’e  kadar,  “HİDRO-MAK  A.Ş.  50.  YIL  KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI” HASTANE MAHALLESİ
HADIMKÖY-İSTANBUL  CADDESİ  NO:  60  HADIMKÖY-ARNAVUTKÖY  /
İSTANBUL” adresine gönderilmiş olması gerekmektedir. 
 
 
6) DEĞERLENDİRME
 
Değerlendirme 5 kişilik jüri tarafından yapılacaktır. Söz konusu jüri, tüm katılımcıları 2 aşamalı olarak değerlendirecektir. İlk aşamada finale kalan projeler seçilecek, ikinci aşamada ise detaylı incelemeler sonucu ilk üç proje belirlenecektir.  Jüri değerlendirmeyi yaparken projeleri üç temel özellik üzerinden inceler:
–  Özgünlük
–  Uygulanabilirlik
–  Pazarlanabilirlik
 
7) JÜRİ ÜYELERİ   
 
7.1) Hidro-Mak Genel Müdürü Ahmet Bazmanoğlu
7.2) Hidro-Mak Makine Mühendisi Teknik Müdür Recep Yılmaz
7.3) Hidro-Mak  Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yrd. Aydın Balkar
7.4) İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ata MUĞAN
7.5) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Eres SÖYLEMEZ
 
8) DİĞER HÜKÜMLER
 
8.1) Dereceye giren  tasarımların  tüm hakları Hidro-Mak A.Ş.ye devredilmiş  sayılır. Tasarım  sahipleri,  kullanılacak  olan  projelerde  hiçbir  şekilde  isim  ve  hak  talebinde bulunamazlar.
 
8.2)  Ödül  kazanan  tasarımları  Hidro-Mak  A.Ş.  kullanma  ve  gerekli  görüldüğünde değiştirme hakkına sahiptir. Teslim edilen tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, bu nedenle tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 
8.3) Yarışmacılar,  gönderecekleri  tasarımlar  için  belirtilen  ödüller  dışında,  herhangi bir  ödül  veya  ücret  kesinlikle  talep  edemez,  yaptıkları  başvurunun  ardından yarışmadan çekilemezler.
 
8.4) Yarışmada ödül kazanan eserlerin sahipleri, eserlerini Hidro-Mak A.Ş.nin yazılı bir  izni  olmadan  ticari  amaçla  kullanamaz. Bu  eserlerin  ticari  amaçla  kullanılması, Hidro-Mak A.Ş.nin yazılı iznine bağlıdır.
 
8.5)  Hidro-Mak  A.Ş.  “50.  YIL  KATI  ATIK  TOPLAMA  EKİPMANI  TASARIM
YARIŞMASI”na  gönderilen  ve  derece  alan  eserleri  gerek  görürse  sahibine  başka hiçbir  telif  hakkı  ödemeksizin  materyal,  doküman  ve  benzeri  alanlarda  kullanma hakkına sahiptir.
 
8.6)  Yarışmacılar,  tasarımın  bütünüyle  kendilerine  ait  olduğunu  ve  bugüne  kadar düzenlenen  hiçbir  yarışmaya  göndermediklerini,  her  türlü  haklarının  kendilerine  ait olduğunu  ve  hiçbir  hukuki  sorun  olmadığını  taahhüt  edip,  “HİDRO-MAK A.Ş.  50. YIL  KATI  ATIK  TOPLAMA  EKİPMANI  TASARIM  YARIŞMASI”  özel şartnamesini  aynen kabul  ettiklerini belirten yazılı ve  imzalı EK – 1 belgeyi Hidro-Mak A.Ş.ye göndermekle veya vermekle yükümlüdürler. 
  
8.7) “HİDRO-MAK A.Ş. 50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM
YARIŞMASI”na  gönderilen  tasarımların,  bu  şartnamenin  herhangi  bir  maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
 
8.8)  Yarışmayı  düzenleyen  Hidro-Mak  A.Ş.  katılımı  yeterli  görmemesi  halinde yarışmayı  iptal  etme  hakkına  sahiptir.  Böyle  bir  durumda  yarışmacıların  eserleri Hidro-Mak A.Ş. tarafından kullanılmayacaktır.
 
8.9) Yarışmaya katılanlar bu hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 
9) ÖDÜLLER
 
9.1) Yarışmada jüri üyelerinin belirlediği ilk 3 proje ödül almaya hak kazanacaktır.
 
9.2) Grup olarak yapılan katılımlarda, ödül grup  liderine  teslim edilir. 3.lük hediyesi tedarik edilememesi durumunda muadil hediye  tedarik edilerek, ödül sahibine  teslim edilebilir.
 
Birincilik Ödülü  : 10.000 TL
İkincilik Ödülü   :   7.500 TL
Üçüncülük Ödülü  : Apple iMac, 21,5 inç 
 
10) YARIŞMA TAKVİMİ
 
Duyuru: 10 Aralık 2011
Son Katılım Tarihi: 30 Nisan 2012 
Jüri Değerlendirme: 10-11 Mayıs 2012
Sonuç Duyuru: 15 Mayıs 2012
Ödül Töreni: Haziran 2012 (50. Yıl Kokteyli)
Not:  Yarışma  takviminde  olabilecek  değişiklikler    www.hidromak.com/yarisma
adresinden yayınlacaktır.
 
11) İLETİŞİM
 
HİDRO-MAK  A.Ş.  50.  YIL  KATI  ATIK  TOPLAMA  EKİPMANI  TASARIM
YARIŞMASI HASTANE MAHALLESİ HADIMKÖY-İSTANBUL CADDESİ NO:
60 HADIMKÖY-ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
 
Yetkili
Recep Yılmaz
 
Telefon: 
+90 212 771 44 88 
 
Web adresi:
www.hidromak.com/yarisma 
 
E-posta adresi:
[email protected]
Hidro-Mak A.Ş. tarafından düzenlenen “Hidro-Mak A.Ş. 50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması” Şartnamesi 5(beş) sayfa, 11(onbir) madde, 1 (bir) sayfa ek olarak düzenlenmiştir. 

 
 (EK – 1)
Her katılımcının imzalaması ve yarışma komisyonuna göndermesi zorunludur. Bütün eserler için bir adet hazırlanması yeterlidir.
YARIŞMACI ESER KATILIM DİLEKÇESİDİR.
HİDRO-MAK A.Ş.ye
50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması’na gönderdiğim … … … …
… … … … … … rumuz / rumuzlarını taşıyan eser / eserler bütünüyle şahsıma aittir.
  50.  Yıl  Katı  Atık  Toplama  Ekipmanı  Tasarım  Yarışması  şartnamesi  hükümlerini
aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.
                                                                         … / … / 20…
                                                                             KATILIMCININ ADI – SOYADI
1-  Adı Soyadı, Üniversite, Bölüm, Sınıf (Grup Lideri)
2-  Adı Soyadı, Üniversite, Bölüm, Sınıf
3-  Adı Soyadı, Üniversite, Bölüm, Sınıf
                  İMZA
RUMUZU / RUMUZLARI  :
T.C. KİMLİK NUMARASI  :
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Telefon No      :    
Mobil Telefon No    :
Faks No      :
E – Posta Adresi    :
Adres        :
 
Not: Bu Form doldurularak, tasarımlar ile birlikte aşağıdaki adrese ulaştırılacaktır.
 
Adres:
HİDRO-MAK  A.Ş.  50.  YIL  KATI  ATIK  TOPLAMA  EKİPMANI  TASARIM  YARIŞMASI
HASTANE  MAHALLESİ  HADIMKÖY-İSTANBUL  CADDESİ  NO:  60  HADIMKÖY-
ARNAVUTKÖY / İSTANBUL