5. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri

DOĞADAN SANATA SEN TASARLA
5. ZEKİ YURTBAY TASARIM ÖDÜLLERİ

DÜZENLİ DÜZENSİZLİK TEMALI “SERAMİK KARO TASARIM YARIŞMASI”

1. YARIŞMANIN AMACI
“Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri” ile güzel sanatlar ve tasarımın teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; katılımcıların rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması, seramik sektörü alanında tasarımın öneminin vurgulanması; genç tasarımcıların desteklenmesi ve seramik sektörüne teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
Yarışma tek aşamalı, ulusal ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde okuyan öğrencileri kapsayan bir seramik karo tasarım yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN KONUSU
Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’nin bu seneki teması “Düzenli Düzensizlik” olarak belirlendi. Yarışmanın çıkış noktasını oluşturan bu kavram; düzensizlik kavramının da kendi içinde bir düzeni olduğunu, bu karşıt gibi gözüken iki kavramın aslında birbiri içinde var olabileceği şeklinde tanımlanabilir. Düzenli olarak tanımladığımız nesneler basit, kısıtlı, çok yoğunlaşmış, homojen bir durum olarak tanımlanabilecekken; düzensiz diye tanımladığımız nesneler daha karmaşık, yaygın, dağınık, dinamik, çok noktalı bir çeşitliliğe olarak ele alınabilir. Bu bağlamda öğrencilerden, düzen ve düzensizlik kavramlarını birbirinin karşıtı değil, birbirlerinin var olma nedeni ya da birbirlerini içeren kavramlar olarak ele alan tasarımlar geliştirmeleri beklenmektedir.

4. YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN VE RAPORTÖRLÜĞÜN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum: Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Hasanpaşa Mah. Lavanta Sok. No:2 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: +90 216 327 99 99
Faks: +90 216 325 40 50
Web: www.yurtbay.com.tr

Yarışma Raportörlüğü: Yapı-Endüstri Merkezi (YEM)
Adres: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394 Şişli / İstanbul Telefon: +90 212 266 70 70
Faks: +90 212 266 74 66
Web: www.dogadansanatasentasarla.com
E-mail: raportor@yem.net

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
5.1 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5.2 Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.
5.3 Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri olabilir. Diğer ekip üyeleri farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenciler olabilir.
5.4 Bir öğrenci tek bir ekiple yarışmaya katılabilir.
5.5 Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
5.6 Yarışmacıların jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmaması şarttır.
5.7 Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’ne daha önce katılarak ödül almış birey ve ekipler yarışmaya katılamazlar.
5.8 Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
5.9 Her bireysel katılımcı ya da ekip, Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmalı ve istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemelidir. Başvuru sırasında her ekipten yalnızca ekip temsilcisinin başvuru formunu doldurması yeterlidir.
5.10 Her ekip yarışmaya en çok 3 (üç) proje önerisi ile katılabilir.
5.11 Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir.
5.12 Katılımcıların 30 Kasım 2017 Perşembe günü 23.59’a kadar olan yarışmanın başvuru ve proje yükleme işlemleri için www.dogadansanatasentasarla.com adresinden kayıt olması ve başvuru işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gerekmektedir.
Yarışmacılar katılım başvurusunda bildirmiş oldukları bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
5.13 Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
5.14 Projelerde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.
5.15 Projelerin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
5.16 Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.
5.17 Ekip üyelerinin her birinin katılım koşullarının tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

6. YARIŞMA SÜRECİ VE YÖNETİMİ
6.1 Yarışma tek aşamalıdır. 30 Kasım 2017 Perşembe günü 23.59’a kadar yüklenen projeler, yarışma takvimi gereği 7 Aralık 2017 Perşembe günü gerçekleşecek jüri toplantısında değerlendirilecektir. Bu toplantı akabinde dereceye giren tasarım ve katılımcılar belirlenecektir. 11 Aralık 2017 Pazartesi günü, yarışma web sitesinde kazananlar duyurulacaktır.
6.2 Yarışma, www.dogadansanatasentasarla.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz raportörlük tarafından yarışmacıların tüm pafta ve belgelerinde kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır. Sistemin verdiği bu numaradan raportörlük sürecini ve yarışma sonucunun açıklandığı jüri tutanağını takip edebileceklerdir.
6.3 Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Başvuru Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır. Başvuru formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında, katılımcıya başvurusunun ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir.
6.4 Yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde projeler toplanacaktır.
6.5 Yüklenen dosyalar, sonuçlar açıklanana kadar sadece raportörlüğe açık olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı: Haziran 2017
Soru sormak için son gün: 16 Ekim 2017, Pazartesi
Soruların cevaplarının ilanı: 23 Ekim 2017, Pazartesi
Proje Teslim Tarihi: 30 Kasım 2017, Perşembe, saat 23.59
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 7 Aralık 2017, Perşembe
Sonuçların ilanı 11 Aralık 2017, Pazartesi

13. ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödül: 10.000 TL
2. Ödül: 7.500 TL
3. Ödül: 5.000 TL
Mansiyon: 1.000 TL ( 3 adet eşdeğer)

Daha fazla bilgi için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here