5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Kursu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile Güneş ve Rüzgar Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen 5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Kursu (5th Renewable Energy Systems Winter School), 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecektir. Etkinlik kapsamında lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencilere, alanında uzman yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretim üyeleri tarafından Yenilenebilir Enerji Sistemleri’ndeki son gelişmelerin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca önceki etkinliklerden farklı olarak bu etkinlikte, öğrencilerin Yenilenebilir Enerjiler konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalarını poster olarak sunmalarına da olanak sağlanacaktır. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve yapılacak sınavda başarılı olanlara ise sertifika verilmesi planlanmaktadır.

Etkinlik katılımcıları, www.afyonenergy.com adresinden başvuru yapanlar arasından, aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre seçilecektir. (40 Bursiyer)

• Üniversitelere göre dağılım dikkate alınacaktır.
• Eğitim Düzeyi dikkate alınacaktır.
• Doktora öğrencilerine öncelik verilecektir.
• Etkinliğe ilk defa katılanlara öncelik tanınacaktır.
• Katılımcılarda lisansüstü öğrenim görüyor olma tercih sebebi olacaktır.
• Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriteri esas alınacaktır.

Katılımcı listesi daha sonra ilgili web adresinden ilan edilecektir. Son başvuru tarihi 31.01.2020 ’dir.

Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Kayıt ve ulaşımla ilgili bilgilere web adresinden ve sosyal medyadaki internet sayfalarından ulaşılabilir. Etkinlikle ilgili her türlü soru, görüş ve öneriler için elektronik posta yoluyla düzenleme komitesi başkanlığı ile irtibata geçilebilir. (reswinterschool@gmail.com) Bu etkinlik “Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı“ tarafından desteklenmektedir.