5. Yeni Nesil Eğitim Konferansı

Yeni Nesil Eğitim Konferansı;
* Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri

* Özgün Eğitim Materyalleri

* Yabancı Dil Eğitimi

* Dijital Eğitsel Materyal/Uygulama

* Karakter Eğitimi

* Sınıf Yönetimi

* Eğitimde Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

* Özel Eğitim

* Ders Dışı Eğitim Etkinlikleri

* Psikolojik Danışma ve Rehberlik

* Eğitimde Katılımcı İşbirliği

* Yaşam Boyu Öğrenme

* Barış Eğitimi

* Eğitimci Eğitimi

* Eğitimde Teknolojinin Kullanımı

* Okul Yönetimi

konularında yapılacaktır.

Projelerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin başvurularını aşağıdaki bilgiler ışığında 7 Mart 2015 tarihine kadar yapması gerekmektedir. Başvurular Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar web sitesi ve elektronik posta yoluyla başvuru sahiplerine duyurulacaktır.

EĞİTİMDE DEĞİŞİM HAREKETİ

Eğitimde Değişim Hareketi, geleneksel eğitim anlayışının yerini yeni nesil eğitime bırakması için eğitimcileri, sivil toplum kuruluşlarını, eğitim kurumlarını, eğitim yöneticilerini bir araya getirerek yeni nesil eğitim anlayışının yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

Eğitimde Değişim Hareketi, Türk eğitim sistemine öncülük edecek eğitsel uygulamanın/materyalin geliştirmesine yönelik ortak çalışmaları içermektedir. Yeni nesil eğitimin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla eğitimde sözü olan herkesi bir araya getirerek ortak aklı harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimde Değişim Hareketi, rekabeti değil, paylaşmayı; bireysel gelişmeyi değil, kümülatif gelişmeyi ön plana çıkarmaya yönelik çalışmaların yaygınlaşması için çalışmaktadır.

YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI

Yeni Nesil Eğitim Konferansı, değişen ve gelişen dünyamızda eski alışkanlıkların terk edilmesini, yeni ve günümüze uygun yeni nesil eğitim anlayışının benimsenmesini, sınıfta, okulda, okul dışında yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesini, çağın gereklerinin eğitim ortamında kullanılmasını sağlayacak eğitimcileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Yeni Nesil Eğitim Konferansı, ülkemizdeki eğitimcileri harekete geçirecek “Eğitimin Liderleri’ni” ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede ortaya çıkacak örnek projeleri eğitim dünyasına kazandırarak eğitimin kalitesini artırmaya çalışmaktadır.

Yeni Nesil Eğitim Konferansı, üniversite öncesi eğitimi kapsayan aşağıdaki konularda gerçekleştirilecektir:

* Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri

* Özgün Eğitim Materyalleri

* Yabancı Dil Eğitimi

* Dijital Eğitsel Materyal/Uygulama

* Karakter Eğitimi

* Sınıf Yönetimi

* Eğitimde Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

* Ders Dışı Eğitim Etkinlikleri

* Psikolojik Danışma ve Rehberlik

* Eğitimde Katılımcı İşbirliği

* Yaşam Boyu Öğrenme

* Barış Eğitimi

* Eğitimci Eğitimi

* Eğitimde Teknolojini Kullanımı

* Okul Yönetimi

* Özel Eğitim

YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Nasıl Yapılır?

Yeni Nesil Eğitim Konferansına başvurular, www.egitimdedegisimhareketi.org adresindeki başvuru formu kullanılarak yapılır. Başvuruların değerlendirilmesi için başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması zorunludur.

Kimler Başvurabilir?

Yeni Nesil Eğitim Konferansı’na okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki eğitim kategorilerinde projesi olan herkes belirlenen diğer koşulları sağlamak koşuluyla katılabilir. Projelerin, belirli süre uygulanmış, tamamlanmış ve sonuçlarının değerlendirilmiş olması zorunludur. Projelerin eğitime yenilik getirmesi, örnek teşkil etmesi, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Konferansın Amacı Nedir?

Yeni Nesil Eğitim Konferansı, projeleriyle örnek olan öğretmenlere ve eğitimcilere ulaşmayı ve bunları eğitimcilerle bir araya getirerek eğitime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Yeni Nesil Eğitim Konferansı, eğitimin tüm paydaşlarını yeni nesil eğitim anlayışına örnek olacak projeleri bir araya getirmesi açısından önemli bir etkinliktir. Konferans sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri, öğretmenler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler, eğitimle ilgilenenler, öğrenciler ve eğitimciler konferans sürecince farklı alanlarda ve düzeylerde iletişim ve işbirliği yapabilmektedir.

Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Yeni Nesil Eğitim Konferansı’nda sunulacak projeler, başvurular arasından belirlenmiş ölçütlere göre, Seçici Kurul tarafından belirlenir.

Başvuruları Seçici Kurul, aşağıdaki kontrol listesine göre yapmaktadır. Yeni Nesil Eğitim Konferansı’na başvuran herkesin kendi projesini bu ölçütlere göre değerlendirmesinde ve projesinde varsa birtakım eksikleri gidermesinde yarar vardır.

Kriterler Tanım
İçeriğin akademik yeterliliği Proje, akademik içeriğe paralel ve müfredatı geliştirmeye ve desteklemeye uygundur.
Bilimsel doğruluk Proje, bilimsel bilgiye ve önceki araştırmalara dayanmaktadır.
Özgünlük Proje, yeni ve kendine özgü özellikleri barındırmaktadır.
Yaratıcılık Proje, yeni fikirler ve uygulamalar içermektedir.
Sürdürülebilirlik Proje, yaygın bir şekilde uygulamaya elverişlidir.
Uygulanabilirlik Proje, eğitime pratik bir katkı sağlamaktadır.
Yararlılık (Ekonomik, sosyal, akademik …) Proje, uygulandığında ekonomik, sosyal ve akademik açıdan yararlıdır.
Değerlendirici Görüşü  

Değerlendirme sonuçları sitemiz üzerinden tüm katılımcılara duyurulacaktır.

Başvuruların Başlaması: 01 Aralık 2014
Son Başvuru Tarihi: 07 Mart 2015
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 21 Mart 2015
İzleyici Başvurularının Sona Ermesi:01 Nisan 2015
5. Yeni Nesil Eğitim Konferansı:04 Nisan 2015

5. Yeni Nesil Eğitim Konferansı İletişim Bilgileri:
Kampüs: Acıbadem Bilim Doğa Koleji

Adres: Küçük Çamlıca Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 74 Üsküdar / İstanbul

http://www.egitimdedegisimhareketi.org/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 − 10 =