5. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu

5. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu’nun Saygıdeğer Katılımcıları;

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

5. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. İlkini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde, üçüncüsünü Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde, dördüncüsünü ise Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 5. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu’nu ise Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanabilir. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında; Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji, Yaşlı ve Hasta Bakımı, Sağlık Ekonomisi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve spor alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç-İlk Çağrı: 15.5.2018
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 07.09.2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 14.9.2018
Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018
Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018
Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018
Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018
Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

Sempozyum Düzenleme Kurulu

https://www.asoscongress.com/SaglikveSpor