5. ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI

MEB-JICA
5. ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI
12-13 MAYIS 2011 ANKARA
GENEL ESASLAR
1) 12-13 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara’da beşincisi yapılacak olan robot yarışmasına
üniversite, lise, mesleki ve teknik lise öğrencilerinden oluşan gruplar katılabilecektir.
Ancak yüksek öğretim öğrencileri okullarından gerekli izni almaları kaydıyla bireysel
olarak da katılabilirler. (Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri bu yarışmalara
katılamazlar.)
2) Yarışma;
a) Temalı Robot Yarışması (Tema: 19 Mayıs Robotlar Arası Bayrak Koşusu)
b) Çizgi İzleyen Robot Yarışması
c) Sumo Robot Yarışması
d) Mini Sumo Robot Yarışması
olmak üzere toplam 4 kategoride yapılacaktır.
3) Her bir kategori için katılımcı gruplar en fazla 2 öğrenciden oluşabilir.
4) Yarışma grupları sadece öğrencilerden oluşabilir. (Üniversite öğrencilerinden oluşan
gruplarda en fazla 1 öğretim görevlisi/öğretim üyesi, lise seviyesinde yarışmalara
katılan gruplarda ise en fazla 1 öğretmen ekip sorumlusu pozisyonunda olabilir),
5) Başvurular, http://etogm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak forma elektronik
ortamda 07 Mart 2011 başlayacak ve 25 Mart 2011 Cuma günü saat 17.00’ye
kadar yapılacaktır. Başvuru formlarının birer çıktısı alınarak yetkili amir/amirlerce
imzalanıp en geç 30 Mart 2011 tarihine kadar postayla;
Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:98 Merkez Bina 1. Kat A Blok
06648 Bakanlıklar/Ankara
adresine gönderilecektir. (Önemli NOT: Bu formun yarışmaya müracaat eden her bir
robot için ayrı ayrı doldurulması zorunludur.)
6) Başvuru kaydı yapılan robotların başvuru sahipleri, 26-30 Nisan 2011 tarihleri
arasında başvuru formundaki bilgilerini güncelleyecekler, yarışmaya kesin
katılımlarını internet üzerinden (http://etogm.meb.gov.tr) onaylayacaklardır.
Başvurusu onaylanmayan robot Yarışmaya alınmayacaktır.
7) Yarışmacı ekiplerin iaşe-ibate, konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir.
8) Yarışmalara katılan ekip üyelerinin yarışmaların yapılacağı 2 gün için verilecek olan
öğle yemekleri ve ara ikramlar Yarışma Organizasyon Komitesince karşılanacaktır.
9) Yarışmalar esnasında doğabilecek anlaşmazlıklar Teknik Komite tarafından karara
bağlanacaktır.
10) Yarışma Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü durumlarda kuralları
değiştirme hakkına sahiptir.
ÖDÜLLER
Her dört kategoride 1., 2. ve 3. Olan robotları hazırlayan öğrencilere Para Ödülü,
Yarışmaya öğrencisi katılan her Kuruma Plaket,
Her katılımcıya Katılım Belgesi
verilecektir.
Ayrıca her kategori için birer robot, Juri Özel Ödülü, En İyi Tasarım Ödülü, En İyi
Mühendislik Ödülü ile ödüllendirilecektir.