5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,

“5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu”, 4-6 Ekim 2017 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Selçuk, İzmir’de gerçekleştirilecektir. Bu sene sempozyumun teması “Teknolojiyle Öğren ve Öğret, Üret ve Paylaş” olarak belirlenmiştir.

Bilim insanlarını, yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencileri ve şirketleri tartışmak, paylaşmak ve alana katkı sağlamak için davet ediyoruz. Bu sempozyumda katılımcılar açılış konuşmalarına, sözlü sunumlara, çalıştaylara ve panellere katılma imkanı bulacaktır. Bilim ve doğanın birleştiği sempozyum otelinde oturumlar arasında yapılacak sohbetlerle alan ile ilgili paylaşımların artmasını umuyoruz.

Sözlü sunum başvuruları hakemler tarafından incelenerek kabul edilenler sempozyum web sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca kabul edilen bildiriler, sözlü sunumlarını gerçekleştirdikten sonra oturum başkanı tarafından önerilmesi durumunda sponsor dergilerde yayımlanmak üzere önerilecektir.

Sizleri Ege’nin turistik ve tarihsel köklerini barındıran antik kent İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Ekim 2017’de İzmir’de buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla.

Prof.Dr. Abdullah KUZU          Prof.Dr. Ercan AKPINAR

Anadolu Üniversitesi             Dokuz Eylül Üniversitesi

Amaç ve Kapsam
Bu sempozyum, bilim insanlarını, yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencileri ve şirketleri tartışmalarını, paylaşmalarını ve alana katkı sağlamalarını amaçlamaktadır. Bu sempozyumda paneller, çalıştaylar ve bildiri sunumları yer almaktadır.

Bildiri sunumlarının kapsamı aşağıdaki konuları içermektedir:

KAPSAM

21. yüzyıl becerileri
21. yüzyıl için eğitim
Açık ders malzemeleri
Açık ve uzaktan eğitim
Artırılmış gerçekliğin eğitsel uygulamaları
Artırılmış gerçeklik
Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme
Çoklu ortam: Tasarım ve uygulama
Dijital okuryazarlıklar
Dijital ortamlarda etik
Dijital vatandaşlık
Dijital yaşamda okul, aile ve çocuk
Eğitimde robotik uygulamalar
Eğitim teknolojisi standartları
Eğitim teknolojisinde yenilik ve değişim
Eğitimde bulut bilişim
Eğitimde sosyal ağlar
FATİH projesi
STEM eğitimi (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimi
Giyilebilir teknolojiler
İnsan bilgisayar etkileşimi
Kodlama öğretimi
Lisansüstü eğitim
MAKER hareketi
Mesleki ve teknik eğitim
Mesleki gelişim
Mobil öğrenme
Nesnelerin interneti
Oyun temelli öğrenme
Oyunlaştırma
Öğrenme nesneleri
Öğrenme ortamları
Öğrenme yönetim sistemleri
Öğretim programı geliştirme
Öğretim tasarımı
Öğretim teknolojileri
Öğretim teknolojisi eğilimleri ve sorunları
Öğretmen eğitimi
Öğretmen eğitiminin akreditasyonu
Özel eğitim teknolojileri
Sanal gerçeklik uygulamaları
Sosyal medya
Teknoloji entegrasyonu
Teknoloji entegrasyon modelleri ve projeleri
Teknoloji entegrasyon programlarını ve okul reformunu değerlendirme
Ters-yüz öğrenme
Uyarlanabilir öğrenme ortamları
Üç boyutlu sanal ortamlar ve oyunlar
Veri madenciliği
Web 2.0 ile öğretim ve öğrenme
Yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımı
Yapay zeka uygulamaları
Yaşam boyu öğrenme

Önemli Tarihler
Özet Gönderimi 1 Temmuz 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 1 Ağustos 2017
Tam Metin Gönderimi 1 – 25 Ağustos 2017
Sempozyum Programının İlanı 15 Eylül 2017
Sempozyum Tarihi 4 – 6 Ekim 2017

http://ittes2017.org/ITTES2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here