5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Değerli Hocam;

2017 yılında kurulan Saygın Bilim Derneği, 2018 yılında ikisi yurt dışında (Moldova ve Ukrayna) olmak üzere toplam beş sempozyum/kongre organizasyonu yaparak bilim insanlarının bir araya gelmesine, bildiklerini paylaşmasına, araştırmalarını olgunlaştırmasına aracılık etti. Bu bilgi şölenlerine ek olarak yurtiçi ve yurtdışı yayınevlerinden yayımlanan 13 ciltlik bir kitap serisinin hazırlanmasının öncüsü oldu. Kitap ve sempozyumlar vasıtasıyla yaklaşık 2000 bilim insanının düşüncesini, araştırmasını, üretimini duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Bu bilgilerden ilham alan girişimciler, bilim insanlarımızın düşüncelerini somutlaştırmalarına yardımcı oldular. Örneğin Ukrayna’da simit ile ilgili sunulan bir tebliğ ve ikramdan etkilenen Ukraynalı girişimciler, simit ile ilgili çalışan bilim insanlarının da iştiraki ile Odesa şehrinde ilk simit fabrikasının açılmasını sağladılar. Yine sempozyumlar vesilesiyle bir araya gelen ve tanışan bilim insanlarının ortak çalışması ile 5 proje üretildi. Bu iş birliklerinin arttırılması en büyük temennimizdir.

Kısa sürede bu kadar değer üreten bir dernek olarak 2018 yılında bizimle işbirliği yapan, etkinliklerimize katılarak destek veren bilim insanlarına, ev sahipliği yaparak bilim insanlarına kucak açan Hatay Büyükşehir Belediyesi (Hatay), Hitit Üniversitesi (Çorum), Odessa I.I.Mechnikov National University (Ukrayna) ve Komrat Devlet Üniversitesi’ne (Moldova) müteşekkiriz. Daima bilginin hızlı üretilmesine, geniş kitlelere ulaşmasına ve hem nicel hem de nitel açıdan kaliteli olmasına çaba gösteren Saygın Bilim Derneği’nin bu faaliyetleri 2019 yılında da artarak devam edecektir. Bu vesile ile 2019 yılı için planlanan etkinliklerin ilki 23-26 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumuna 10 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacaktır.

Sunumlar; Arapça, İngilizce veya Türkçe yapılabilir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya simultane çeviri yapılabilecektir.

Sizler, sempozyumda yüz yüze veya skype gibi salonlara bağlanmaya imkân veren programlar aracılığıyla uzaktan bildirilerini sunabilirsiniz. Bunun yanında çalışmalarınızı afiş / poster biçiminde hazırlayabilir, atölye çalışması, yuvarlak masa tartışması, özel konulu çalıştay veya kişisel sergi ile de katılım gösterebilirsiniz.

Sempozyumda sunumlar, insan, toplum ve spor (eğitim, filoloji, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, sağlık, sanat, spor, ziraat vb.) ile ilgili içeriklere sahip olmalıdır.

Sempozyum Erken Kayıt Dönemi: 20.12.2018-01.02.2019

Lütfen daha fazla ayrıntı için www.ishss.org sitemizi ziyaret eder misiniz?

NOT: Bu sempozyumla eş zamanlı olarak aynı mekanda yurt dışı ortaklarımızdan biri olan El Madar Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Büyük Jeo-Siyasi Değişim ve Bunun Dünyaya Etkileri Sempozyumu etkinliği de gerçekleşecektir. Dileyen bilim insanları bu sempozyuma da iştirak edebilirler.

Sizleri bu bilgi şöleninde görmeyi umuyor, araştırmalarınızı, bilgilerinizi dinlemeyi arzuluyoruz.

Saygılarımızla…

Sempozyum Düzenleme Kurulu

E-posta:
itsbs2019@gmail.com