5.Uluslararası “Fotoğrafla Mizah” KonuluFotoğraf Yarışması

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD)

5.Uluslararası “Fotoğrafla Mizah” KonuluFotoğraf Yarışması
Şartnamesi

AMAÇ:
“56.Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri” kapsamında, fotoğraf sanatı aracılığı ile
insanları gülümsetmek ve gülümseterek düşündürmek; iletişim teknolojisi ile beraber yalnızlaşan
günümüz insanına hoşgörüyü, barışın önemini; Nasreddin Hoca’nın güldürürken düşündüren hayat
felsefesini anımsatabilmeyi amaçlıyoruz.

KONU:
“Fotoğrafla Mizah”.

KATILIM ŞARTLARI:
– Yarışma; Organizasyon komitesi ve jüri üyeleri ile TFSF temsilcisive bunların birinci derece
yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
– Yarışma tek bölümlüdür: Sayısal Renkli
– Her katılımcı en çok 4(dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
– Temel düzeltmeler dışında, fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinalinde
olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı
fotoğraflar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1
(bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural
ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince
süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP
kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Akşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
– Yarışma sonucu Akşehir Belediyesi’nin ile
TFSF’ninhttp://www.tfsf.org.trvehttp://tfsfonayliyarismalar.orgadreslerinde duyurulacaktır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
Türkçe (Turkish) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) >
adreslerindenüyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli
ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için
bakınız:

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli (Color) >C).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Gülümse” adlı 1 no’lu fotoğrafı için
“TRomeryC1_gulumse.jpg” veya “Meydan” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryC2_meydan.jpg”
gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Akşehir Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

KATILIM ÜCRETİ:
Katılım ücreti, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan katılımcılar için 25 TL,
Türkiye dışından katılanlar için 25 € veya 35 $’dır. Katılım ücretleri aşağıdaki hesap numarasına
IBAN No kullanılarak gönderilebilir.
Türk Lirası (TL) için:
Türkiye İş Bankası Konya / Akşehir Şubesi
Şube Kodu: 4520
Hesap Numarası:0708625
IBAN No: TR04 0006 4000 0014 5200 7086 25
Swift Kodu: ISBKTRISXXX
USD için:
Türkiye İş Bankası Konya / Akşehir Şubesi
Şube Kodu: 4520
Hesap Numarası: 0185376
IBAN No: TR27 0006 4000 0024 5200 1853 76
Swift Kodu: ISBKTRISXXX
Euro için:
Türkiye İş Bankası Konya / Akşehir Şubesi
Şube Kodu: 4520
Hesap Numarası: 0185380
IBAN No: TR16 0006 4000 0024 5200 1853 80
Swift Kodu: ISBKTRISXXX
Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücreti
gönderilmeyen veya eksik gönderilen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.

ÖDÜLLER:
FIAP Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyon (6 adet)
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü
AKFAD Özel Ödülü
Sergileme (En fazla 50 adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü En fazla sergileme alan fotoğrafçıya verilecektir.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Akşehir Belediyesi ve AKFAD arşivinde saklanacaktır. Bu
fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile yarışma ve/veya etkinlik ile ilgili amaçlar
doğrultusunda kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Ödül alan fotoğraflar http://www.aksehir.bel.tr , ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde yayınlanacak ve
TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

ALBÜM:
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir albüm
hazırlanacak;tüm katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile
FIAP merkezlerine birer tane gönderilecektir.

YARIŞMA TAKVİM:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 01 Şubat 2015
Son Katılım Tarihi : 22 Haziran 2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 27 Haziran 2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 29 Haziran 2015
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni : 05 Temmuz 2015
Katalog Gönderilmesi : Kasım 2015

SEÇİCİ KURUL(soyadına göre alfabetik sırayla):
Salih AKKAYA Akşehir Belediye Başkanı
İsa ÇELİK AFIAP, Fotoğraf Sanatçısı
Doç. Oktay ÇOLAK Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
İzzet KERİBAR AFIAP – EFIAP
Kamil ÖZUS AKFAD Onursal Başkanı
Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: İmren Doğan PINAR

ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Berna BÜYÜKERDEM +90 505 6618980 b.buyukerdem@gmail.com
Songül Özcan Turan +903328133700 s.turan@aksehir.bel.tr
Bu yarışma TFSF/PAFT ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından (TFSF/PAFT 2015/023) ve
FIAP tarafından (FIAP 2015/197) patronaj ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecine TFSF temsilcisi bulunacaktır.
Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir

– FIAP Definition of the Black and White Photography (monochrome)
This definition supersedes the Document 223 and the INFO 1991/12.A black and white
work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome
work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single color
will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a
workcan be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP
Patronage. On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the
addition of one color becomes a color work (polychrome) to standin the color category;
such a work requires color reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.
– FIAP Siyah-Beyaz Fotoğraf (Monokrom) Tanımı:
Koyu gri’den (siyah) çok açık gri’ye (beyaz), gri’nin çeşitli tonlarından oluşan fotoğraf
monokrom fotoğraftır. Tek bir renkte tonlandırılmış siyah-beyaz fotoğraf, yine siyah-beyaz
fotoğraf sınıflandırmasına girer ve katalog da siyah-beyaz kategorisinde olur. Diğer yandan,
kısmen de olsa tonlandırılmış veya bir renk eklenmiş siyah-beyaz fotoğraflar renkli
(polychrome) fotoğraf kabul edilir ve renkli sınıflandırmasına girer.