5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu

5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu ’nun Saygıdeğer Katılımcıları;

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Uluslararası Filoloji Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. İlkini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde, üçüncüsünü Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde, dördüncüsünü ise Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu’nu ise Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanabilir. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında; Sempozyum kapsamında; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Karşılaştırmalı Edebiyat, Klasik Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Halk Bilimi, Türkiye Türkçesi Ağızları, Yeni Türk Edebiyatı alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde Filoloji alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

İstanbul’da gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018
Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018
Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

Sempozyum Düzenleme Kurulu