5. Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi

5’inci Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi; İstanbul Aydin Üniversitesi, IJONTE- International Journal on New Trends in Education and Their Implications, WJEIS- Journal of Educational and Instructional Studies in the World, JRET- Journal of Research in Education and Teaching and WOJDE- International Women Online Journal of Distance Education adli dergilerin destegiyle düzenlenmektedir.

ICDET Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi’nde genelde eğitim bilimlerinin tüm alanlarında, ozelde de uzaktan eğitim ve eğitim teknolojileri calısmaları tartısılacaktır. Eğitim bilimlerinin tüm uzmanlık alanları ile uzaktan eğitim ve egitim teknolojileri de disiplinler arası calısmalar gerektirdiğinden Kongremiz, diğer alanlarda çalışan meslektaşlarımızın da katkılarına açıktır. Tüm Dünyadaki eğitimcilerin birbirlerini tanıması yanında işbirligi yapabilmeleri de Kongremizin bir başka hedefidir.
Kongremiz, sözlu ya da poster bildiri ile katılımınızın yanı sıra, sizlerin önerileri doğrultusunda düzenlenecek panellerle ve standlarla da katılımınıza açıktır.

Bildiri Sunum Dili: Türkce ve İngilizcedir. Her iki dilde de sunum yapılabilmektedir.

Kongre programi ile bildiri özetleri kağıt baskı olarak basılacaktır ve kongre çantasıyla birlikte otelde katılımcılara teslim edilecektir.

Kongrede sunulan ve tüm kurallara uygun olarak zamanında gönderilmiş olan bildirilerin bütün tam metinleri, Kongre başlığını taşıyan ISBN Numaralı e Kitap olarak basılmış olacaktır (Kağıt baskı olmayacaktır) ve www.icdet.net sitesinde e kitap olarak 29 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmış olacaktır.

Katılımınızla güçleneceğine inandığımız uluslararası kongremize bekliyoruz.

ICDET’in Başlıca Konuları
AB Eğitim Programları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Çevre Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
Din Eğitimi
Eğitim Felsefesi / Sevgi Eğitimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Politikaları
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Psikolojisi
Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Tarihi
Eğitim Teknolojisi
Eğitimde Yenileşme ve Değişme
Eğitim Yönetimi
Fen Bilimleri Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Halk Eğitimi ve Yasam Boyu Öğrenme
Hukuk ve Eğitim
İlköğretim
İşletme Eğitimi
Matematik Eğitimi
Medya Okuryazarlığı ve Eğitim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Mühendislik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Ortaöğretim
Öğretmen Yetiştirme
Özel Eğitim
Sağlık Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
Teknoloji Eğitimi
Turizm ve Eğitim
Türkçe Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi
Yükseköğretim

Önemli Tarihler
Kongre tarihi 29- 30 Kasım 2019
Özet gönderimi için son tarih 12 Kasım 2019
Bildiri kayıt ücreti için son tarih (Bildiri başına, tek ya da çok
yazarlı da olsa bir bildiri için)
15 Kasım 2019 (500 TL)
Dinleyici kayıt için son tarih ve ücreti 15 Kasım 2019 (250 TL)
Kongre programının duyurulması 16 Kasım 2019
Otel rezervasyonu için son tarih 16 Kasım 2019
Bildiri tam metnini göndermek için son tarih 03 Aralık 2019