5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 19-22 ARALIK 2012 DENİZLİ

Saygıdeğer Bilim İnsanları,
Yirminci yılını kutlayan üniversitemizin dünyanın en köklü dillerinden biri olan Türkçenin geçmişini, bugününü ve geleceğini ele alacak olan bir sempozyum düzenleyeceğini büyük bir gurur ve sevinçle duyurmak istiyorum.

Her geçen gün sınırların daha da silikleştiği ve kültürlerin birbirini etkileme imkânlarının arttığı bir dünyada Türk dilinin tarihî ve kültürel köklerinin güçlülüğüne bağlı olarak etki alanının genişlemesi, ses bayrağımız olan Türkçemizi bir dünya dili olma yolunda hedefe daha da yaklaştırmaktadır. Bu çerçevede Türkçenin güçlü yanlarını belirleyecek çalışmaların birlikte, sorun ortaya koyma ve bunları çözme ve plan geliştirme anlamında da projelere ihtiyaç bulunmaktadır.

19-22 Aralık 2012 tarihlerinde beşincisi gerçekleştirilecek Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nun var olan durumu ortaya koyma yanında ilerideki hedeflere yönelik bilimsel bir bakış açısı getireceğini umuyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, yaklaşık 250 milyon insan tarafından konuşulan ve 12 milyon kilometre karelik bir alanda yayılma imkânı bulmuş Türk dilinin geleceğe dönük hedeflerine bir nebze de olsa bilimsel katkı sağlamanın verdiği mutlulukla, 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’na yapacakları katkılarından dolayı tüm bilim insanlarına teşekkürü gelecek kuşaklar adına önceden yerine getirilmiş bir görev saymaktadır.

Saygı ve Selamlarımla…

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU PROTOKOL METNİ
Birincisinin 2008′de Başkent Üniversitesince, ikincisinin 2009′da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesince gerçekleştirildiği Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nun üçüncüsü III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu adıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalınca 16-17-18 Aralık 2010 tarihlerinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)’nde gerçekleştirilmiştir. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından 22-24 Aralık 2011 tarihlerinde Muğla Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.

V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda sunulacak bildiriler şu genel başlıklar altında toplanmıştır:
Yazılı, sözlü ve görsel iletişim aracı olarak Türk dili
Türk dili haritasının tarihî ve güncel özellikleri
Tarihî ve Çağdaş Türk dili araştırmaları
Edebiyat dili olarak Türkçe
Köken bilgisi araştırmaları
Ağız araştırmaları
Sözlükbilimi araştırmaları
Türk dilinde terim araştırmaları
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi
Çeviri dili olarak Türk dili
Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve çalışmaları
Türkçenin eğitimi ve öğretimi
Disiplinlerarasılık ve Türk dili
Türk dili araştırmalarında yöntem sorunları

V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi’nde yapılacaktır. Sempozyum düzenleme kurulu başkanları sempozyum koordinasyon kurulunun tabiî üyeleridir.

ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU PROTOKOL ÜYELERİ
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Dr. Abdurrahman GÜZEL (I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN (Yunus Emre Vakfı Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN (II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Pervin ÇAPAN (IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Koordinatörü)
Doç.Dr.Turgut TOK (V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Koordinatörü)

Konular

•Yazılı, sözlü ve görsel iletişim aracı olarak Türk dili
•Türk dili haritasının tarihî ve güncel özellikleri
•Tarihî ve Çağdaş Türk dili araştırmaları
•Edebiyat dili olarak Türkçe
•Köken bilgisi araştırmaları
•Ağız araştırmaları
•Sözlükbilimi araştırmaları
•Türk dilinde terim araştırmaları
•Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi
•Çeviri dili olarak Türk dili
•Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve çalışmaları
•Türkçenin eğitimi ve öğretimi
•Disiplinlerarasılık ve Türk dili
•Türk dili araştırmalarında yöntem sorunları

İletişim
SEKRETERYA
Yrd. Doç. Dr. Levent KURGUN
(kişisel: medelegmail.com)

Yrd. Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR
(kişisel: okaydemirgmail.com)

TELEFON 0.258.296 36 57 – 0.258.296 36 65

E-POSTA:
dunyadiliturkce2012@gmail.com
dunyadiliturkce2012@pau.edu.tr

ADRES
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 20100 – Kınıklı Yerleşkesi /DENİZLİ