5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu

5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu’nun Saygıdeğer Katılımcıları,
Sempozyum Afiş

Sizleri 25-27 Ekim 2018 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. İlkini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde, üçüncüsünü ise Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde,dördüncüsünü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu’nu ise Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanabilir. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında; Arap Dili ve Belagatı, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, Hadis, İslam Felsefesi, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi, Kelam, Mantık, Tasavvuf, Tefsir, alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde din bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

İstanbul’da gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç-İlk Çağrı: 15.5.2018
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 07.09.2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 14.9.2018
Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018
Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018
Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018
Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018
Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

Sempozyum Düzenleme Kurulu

https://www.asoscongress.com/DinBilimleri