5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi’nin 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Amasya Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duymaktayız.

“Her Adımda Ebe Desteği” temalı kongremizde, bilimin ışığında, güncel yaklaşımlar doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışından gelen ebelik mesleğinin değerli üyeleri ve alanlarında uzman konuşmacılar ile sizleri buluşturmayı, ebelik mesleğine dair paylaşımların ve çözüm odaklı tartışmaların yapılması yoluyla ebelik alanına katkı sunmayı amaçlamaktayız.

Mesleğimizin doğası gereği dinamik olması, gelişen teknolojiye, yeni gelişmeler ve uygulamalara uyum sağlaması ihtiyacını doğurmaktadır. Ayrıca bireyselleştirilmiş, bütüncül bir bakış açısına sahip olan mesleğimiz; kadının sorunlarının tespiti, çözümü ve rehabilitasyon sürecindeki gereksinimleri karşılama konusunda sorumludur. Kongre süresince tüm bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak planlanan kurslar ve oturum konuları ile her adımda ebe desteği sloganına uygun bir program hazırlanmaya çalışılmıştır.

Toplum sağlığının ve gelişmişlik düzeyinin önemli kriterlerinden olan kadın ve yenidoğan sağlığı göstergelerine direkt etki edebilen ebelerin mesleki gelişimine katkı sağlayabilecek olan bilimsel etkinliklerden biri olan kongremizde sizleri görmek bizleri onurlandıracaktır. Ebelik mesleğinin güçlendirilmesi için işbirliği içinde olmak, bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı etkileşim ve iletişimimizi güçlendirmek üzere sizlerle bir arada olmak istiyoruz.

7500 yıllık tarihi geçmişi ve birikimiyle Şehzadeler şehri olarak da anılan Amasya’da buluşmak dileğiyle…..

Öğrenci Ülkü ÖZSOY Yrd.Doç.Dr. Mesude ULUŞEN

Kongre Başkanı Kongre Başkanı

KONGRE ANA KONULARI
Prenatal dönem

İnnatal Dönem

Postnatal Dönem

Yenidoğan Sağlığı

Üreme sağlığı ve Cinsel Sağlık

Kadın Sağlığı Sorunları

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Kadın Sağlığına Yansımaları

Ebelik Uygulamalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar