5. Ulusal Yabancı Dil Kurultayı

5. Ulusal Yabancı Dil Kurultayı

5. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı 12-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde, Sivas’ta, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

ONUR KURULU

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Prof. Dr. Ali AKSU
Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Arif BAKLA

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMİRÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEKİÇ
Yrd. Doç. Dr. Esmira MEHDİYEV
Yrd. Doç. Dr. Sibel KORKMAZGİL

SEKRETERYA

Arş. Gör. Kübra OKUMUŞ

Ana Tema: Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme

Milli Eğitim Bakanlığı’ından Davetli Konuşmacılar

Doç. Dr. Semih AKTEKİN – Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
Dr. Cem GENÇOĞLU – Temel Eğitim Genel Müdürü
Mustafa ALTINSOY – Sivas Milli Eğitim Müdürü

Türkiye’de yabancı dil öğretim politikaları (MEB, YÖK) ve CEFR ile uyumu

Prof. Dr. Dinçay Köksal – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Demirezen – Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu – Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yabancı dil öğretmeni ve yabancı dil öğretmeni yetiştiren öğretim elemanlarının yeterlilikleri

Prof. Dr. Arif Sarıçoban – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ayten Genç – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Arda Arıkan – Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Oya Büyükyavuz – Süleyman Demirel Üniversitesi

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çalışmaları ve aday öğretmenlik süreci

Doç. Dr. Nalan Kızıltan – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Şahin Arslan – Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayfer Su Bergil – Amasya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek İnal – İstanbul Üniversitesi

Yabancı dil öğretmeni yetiştirme ve istihdamında planlama ve değerlendirme çalışmaları

Prof. Dr. Abdülvahit Çakır – Gazi Üniversitesi
Doç Dr. Paşa Tevfik Cephe – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Gonca Yangın – Gazi Üniversitesi

Yabancı dil eğitiminde materyal geliştirmede yenilikçi ICT uygulamaları

Doç. Dr. Selami AYDIN – Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arif Bakla – Cumhuriyet Üniversitesi

Uluslararası hareketliliğin öğretmen eğitimindeki yeri

Doç. Dr. Aysun Yavuz – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt – Cumhuriyet Üni. Erasmus P. Kurum Koordinatörü
Abdullah Şahin – Ulusal Ajans Uzmanı