5. Ulusal Fotoğraf Yarışması ”Yirmidört Saat Yaşayan Kuşadası”

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO)
5. Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Yirmidört Saat Yaşayan Kuşadası”
Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI:
“Yirmidört Saat Yaşayan Kuşadası”dır.
KONU:
KUŞADASI YAZ VE TURİZM
Genel görünüş, eski Kuşadası evleri ve sokakları, plajlar, liman, marina, su kemerleri, sosyal yaşam,
kentsel doku, turistik alanlar ve mekânlar, turist grupları ve kent ilişkisi, Kuşadası sınırları içindeki
antik alanlar, Milli Park, Zeus Mağarası, Davutlar, Güzelçamlı, …
KUŞADASI GECE
Yirmidört saat yaşayan kentin gün batımından gün doğumuna kadarki bölümü, gece genel
görünümler, eğlence sektörü, açık ve kapalı alanlardaki eğlenceler (Barlar, gece kulüpleri, konserler
ve diğer sanat etkinlikleri, sokakta eğlenen insanlar)…
KUŞADASI YİYECEK İÇECEK VE ALIŞVERİŞ
Sokaklar, çarşılar, pazaryerleri, köy pazarları, el sanatları ve hediyelik eşyalar, alışveriş, yiyecekiçecek
ve mekânlar, orta ve yakın plan fotoğraflar…
Önemli Not: Yukarıdaki konu başlıkları sadece konunun iyi anlaşılması için yazılmıştır. Yarışma tüm
bu konuları içeren tek bir kategoride yapılacaktır. Ancak; yazılan her bir başlık için toplam 3 özel ödül
verilecektir
AMAÇ:
“Yirmi dört saat yaşayan Kuşadası…”
Yaz boyunca yirmidört saat yaşamın sürdüğü Kuşadası’nda bu yaşamın her alanını fotoğraflarla
belgeleyip, bu güne dair bir Kuşadası arşivi oluşturmak ve bu arşivi kent belleğine kazandırarak
geleceğe miras bırakmak.
Kuşadası’nın yurtiçi ve yurdışı tanıtımına elde edilen bu görsellerle önemli katkı sağlamak.
ORGANİZASYON:
KUTO 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın düzenlenmesi ve yürütülmesi, Kuşadası Ticaret Odası
(KUTO) tarafından gerçekleştirilecektir.
YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:
KUTO 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması; Sayısal (dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal (Dijital)
Renkli fotoğraf > DC.
YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI:
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma, Kuşadası Ticaret Odası çalışanları, seçici kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci
derecede yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eser ile katılabilir.
2 / 4
 Yarışmaya katılan eserlerin KUTO’nun daha önce yapılan yarışmalarında ödül ya da sergileme
almamış olması gerekmektedir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Fotoğraflar belge niteliğinde olacağından, mutlaka çekim yılı ve yeri başvuru esnasında gerekli
yerlere yazılmalıdır. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Fotoğraflar belge niteliğinde olacağından, fotoğraflarda renk, kontrast gibi basit müdahalelerin
dışında ekleme, çıkarma ve gerçekliği değiştirecek müdahaleler olmayacaktır. Bu konuda jürinin
kanaati esastır.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde,
yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi
gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
 Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle
birlikte Kuşadası Ticaret Odası (KUTO)’na ait olacaktır. Bu eserler KUTO’nun arşivinde
saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler KUTO ve üyeleri tarafından
yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarında; kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası, resmi sosyal medya
hesapları ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin
sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu
konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken
izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda
KUTO sorumlu olmayacaktır.
 KUTO, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 Fotoğraflar bastırıldıktan sonra KUTO arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu
olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.
3 / 4
 Yarışma sonuçları KUTO’nun www.kuto.org.tr/ ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve
web sayfalarında duyurulacaktır.
 Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
web sayfasında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak
2016’da yer alacaktır.
 Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
 TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını
aynen kabul etmiş sayılacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden
yüklenecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 Fotoğraflara ad verilmesi zorunludur.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır: Sayısal Renkli (Digital Color) > DC.
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Kuşadası’nda 2016’da çektiği
“Gece Hayatı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_kusadasi-
2016_gece_hayati” … gibi olabilir.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 2500 piksel olarak kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2
Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde tarih,
isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için KUTO sorumlu olmayacaktır.
4 / 4
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 14.10.2016 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 21.10.2016
Sonuçların Duyurulması : 24.10.2016
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : Kasım 2016 ayı içerisinde yapılacaktır. Ayrıca duyurulacaktır.
ÖDÜLLER:
■ Birincilik 3 000.- TL
■ ikincilik 2 000.- TL
■ Üçüncülük 1 500.- TL
■ “Yaz ve Turizm Özel” Ödülü 1 000.- TL
■ “Kuşadası ve Gece Yaşamı” Özel Ödülü 1 000.- TL
■ “Yiyecek-İçecek ve Alışveriş” Özel Ödülü 1 000.- TL
■ Mansiyon (3 adet) 500.- TL
■ Sergileme (En fazla 20 adet) 100.- TL
■ Satın alma (Düzenleme Kurulu’nun istediği sayıda) 100.- TL
8. SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Yrd.Doç.Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR İFOD – DEU GSF Fotoğraf Bölümü Öğrt. Üyesi
Cem ARSLAN Kuşadası Ticaret Odası Disiplin Kurulu, Fotoğraf Sanatçısı
Erkan TEMUR KUFSAD, Fotoğraf Sanatçısı
Yrd.Doç.Dr. Gökhan BİRİNCİ DEU GSF Fotoğraf Bölümü
Levent KÖYLÜ KUFSAD, Fotoğraf Sanatçısı
Jüri en az üç kişiyle toplanır.
TFSF Temsilcisi: Yusuf ASLAN
İLETİŞİM/SEKRETERYA:
Yarışma koordinatörü: Özden Dağtekin
Adres: Kuşadası Ticaret Odası Süleyman Demirel Bulvarı No: 31 Kuşadası / Aydın
E-posta: ozden.dagtekin@kuto.org.tr
Telefon: 0543 592 67 90- 0256 612 57 63
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2016-G074) numara
ile onaylanmıştır
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.