5. Ulusal “En ‘Havalı’ Kareler” Fotoğraf Yarışması

İGDAŞ
5. Ulusal “En ‘Havalı’ Kareler” Fotoğraf Yarışması – 2015
“Kıyı Kıyı İstanbul”

KONU VE AMAÇ
Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, birçok medeniyetin oluşturduğu yaşayan bir mozaik olan İstanbul, kıyılarında iki kıtanın kültürel zenginliklerinden ve doğal güzelliklerinden bir seçki sunuyor.

Şehrin kıyı şeridi Ahmet Afif Paşa, Mabeyinci Faik Bey, Esma Sultan gibi zarif yalıları, Boğaz’ı selamlayan Anadolu ve Rumeli Hisarları, gece bir renk cümbüşüne dönüşen kafe ve restoranları ile göz kamaştırıyor. Tarihte bir yolculuğa çıkmak isteyenlere kucak açan Adalar ve Beykoz gibi semtleri, denizin nimetlerini yaz kış demeden paylaşan balıkçıları, sahilde spor yapan her yaştan insanı ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri ile İstanbul kıyıları, dört mevsim ve günün her saati farklı bir hikâye anlatıyor.

İstanbul’un kıyılarına birer inci gibi dizilmiş bu eşsiz güzellikleri gözler önüne sermek için, İGDAŞ 5. Ulusal En “Havalı” Kareler 2015 Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki temasını “Kıyı Kıyı İstanbul” olarak belirledik.

Yarışma İGDAŞ tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir. Yarışma adayı fotoğraflar, her biri kendi alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI

• Katılım ücretsizdir.

• Fotoğrafların İstanbul ili sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir, aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, ödül alsalar bile iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın, T.C. vatandaşı ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. Yarışmaya seçici kurul, organizasyon komitesi üyeleri, TFSF temsilcisi ve İGDAŞ çalışanları ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

• Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

• Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.

• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

• Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konulmayacaktır.

• Düzenleyici kurum fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan isteyebilir.

GENEL KURALLAR
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlalinin tespiti halinde katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

• İkinci defa kural ihlali yapanların TFSF yarışma kuralları gereğince TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.

• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

KATEGORİ
• Yarışma belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, renkli olarak sayısal (dijital) dalda düzenlenecektir, bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
• Dosyalar,
www.enhavalikareler.com
web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden yüklenecektir.

• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

• www.tfsfonayliyarismalar.org sitesine daha önceden üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

• Her katılımcı en fazla 4 (dört) Dijital (sayısal) Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 MB’tan az olmamalı, 4 MB’ı da geçmemelidir.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Eril Yılmaz için erily veya eyil veya erly gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRerilyD1_cinar_alti.jpg” veya “TRerilyD2_meydan.jpg” gibi…

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

TELİF (Kullanım) HAKLARI

• Ödül alan ve sergilenen eserlerin kullanım hakları, süresiz olarak eser sahibi, İGDAŞ ve İGDAŞ’ın en büyük hissedarı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

• Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

• Yarışmada ödül alan eserlerin yayımlanacağı siteler:
http://www.enhavalikareler.com,
İGDAŞ’ın kurumsal sitesi http://www.igdas.com.tr ,
TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
Sonuçlar ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2015’te İGDAŞ’a ait sayfalarda yer alacaktır.

• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

• İGDAŞ katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE SERGİ
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi tamamlandıktan http://www.enhavalikareler.com, İGDAŞ’ın kurumsal sitesi http://www.igdas.com.tr, TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacaktır.

Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri 5 Haziran 2015’te düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Serginin yapılacağı yer, sonuçların duyurusuyla aynı zamanda açıklanacaktır.

SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre Alfabetik Sırasıyla)
Merih AKOĞUL Fotoğraf Sanatçısı
İsa ÇELİK Fotoğraf Sanatçısı
Prof. Güler ERTAN Öğretim Üyesi
Gülaçar HIZ İGDAŞ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Müşaviri
Prof. Dr. N. Nihal KAFALI Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU Öğretim Üyesi
Saffet Emre TONGUÇ Tarihçi, Seyahat Yazarı
Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA.

ÖDÜLLER
Derece Ödül
1.lik 6.000.- TL + Plaket
2.lik 4.000.- TL + Plaket
3.lük 2.500.- TL + Plaket

İGDAŞ Özel Ödülü 2.500.- TL + Plaket
Mansiyon (3 adet) 500.- TL + Plaket
Sergileme (En fazla 35 adet) 200.- TL
Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 02 Mart 2015, Pazartesi
Son Katılım Tarihi : 24 Mayıs 2015, Pazar saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 29 Mayıs 2015, Cuma
Sonuç Bildirimi : 01 Haziran 2015, Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi : 05 Haziran 2015, Cuma

BAŞVURU ADRESİ:
Fotoğraflar www.enhavalikareler.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya
doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org internet sitesi kullanılarak
gönderilmelidir.

İLETİŞİM
Yarışma Danışmanı: Ünal MECİT, AFIAP
e-posta: unal.mecit@humantouch.com.tr
Nesrin DEMİRCİ (08.00-17.00)
Tel : 0212 499 10 66
e-posta : ndemirci@igdas.com.tr
Daha fazla Bilgi için: www.enhavalikareler.com ve www.igdas.com.tr sitelerine
müracaat ediniz.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/006
numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.