5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO)

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)’nin Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2020)’ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

UDEMKO2020’nin ana teması “Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma” iken, kongre 02-04 Nisan 2020 tarihinde Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.

Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, paneller, çalıştaylar, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır. Kongrenin dili Türkçe’dir.

Kongredeki bildirilerini makaleye dönüştürmek isteyen katılımcıların yayınları hakem sürecini başarı ile tamamladığında ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ (INT-JECSE; www.int-jecse.net) KONGRE ÖZEL SAYISIʼnda 2020’de yayınlanacaktır.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

Prof. Dr. İbrahim H. Diken & Prof. Dr. Tevhide KARGIN
UDEMKO2020 Kongre Başkanları

KAPSAM
UDEMKO2020; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

Çocuk Gelişimi
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Nörolojisi
Dil ve Konuşma Terapistliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gelişimsel Pediatri
Okulöncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

KONU BAŞLIKLARI
UDEMKO2020, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)
Okulöncesi Özel Eğitim
Erken Çocuklukta Kaynaştırma
Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

https://www.udemko2020.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here