5. ULUSAL “ AMASYA’LI MİHRÎ HATUN” ŞİİR YARIŞMASI

AMASYA BELEDİYESİ

 1. ULUSAL “ AMASYA’LI MİHRÎ HATUN” ŞİİR YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KONU

            “KÂİNATIN GÖZYAŞI YAĞMUR”

Amasya, dillerden düşmeyen destanların, dünyaya nam salmış aşkların yaşandığı şehirdir.  Bu sevgi, yeri gelmiş Şirin’i uğruna Ferhat’ın külüngüyle dağları dövmüş, günü gelmiş “Hattatların Piri”  Şeyh Hamdullah’la hat sanatını zirveye taşımış, günü gelmiş divan edebiyatımızın ilk kadın şairi Mihrî Hatun’la dizelere dökülmüştür. 17 medeniyetin filizlenip boy verdiği bu topraklarda Milli Mücadele’nin de ilk kıvılcımı yakılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla Amasya’dan tüm dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi’nin  96. Yılı’nı kutlayacağımız 2015’te “12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri arasında bu yarışmamız beşinci kez yerini alacaktır.

Şiir yarışmamıza adını verdiğimiz Amasyalı Mihrî Hatun ise, nazireleri ve divanıyla kadın şairler içinde sevda ile ilgili duygularını samimi bir şekilde yazması bakımından dünyada farklı bir yere sahiptir.  Amasyalı Mihri Hatun’un;  sade bir dille yazdığı kaside ve gazelleri ise adeta sevda şehri Amasya’nın hikâyesini anlatmaktadır. 1460 ya da 1461′de Amasya’da doğduğu ve 1506′da yine burada vefat ettiği rivayet edilmektedir. Güzelliğiyle bölgede ün salan Mihri Hatun hiç evlenmemiştir.

AMAÇ

Tarihin akışında Amasya her zaman mihenk taşı olma konumunu korumuştur.İşte bu nedenlerle Amasya Belediyesi’nin yapmış olduğu kültürel faaliyetlerin karikatür ve fotoğraf yarışmaları yanında sanatın bir başka estetik formu olan şiirle süslenmesi ve sanatçılarımızın, “Kâinatın Gözyaşı Yağmur “ temasından esinlenerek, mana ve ana temasını tamamen kendi ruh dünyalarında anlam bulduracakları dizelere dökmeleri amaçlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. 1. Yarışmaya 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.
 2. Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 • Yarışma konusu şiirin evrensel değerleri çerçevesinde tamamen
 • Eserler Hece, Aruz ve Serbest ölçü olmak üzere üç kategoride değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada derece ve mansiyon almamış olmalıdır.
 • Yarışmacılar her üç kategoride, (Hece,Aruz,Serbest) tek rumuzla en fazla 2 şiirle katılabilirler.
 • Şiirler, iki A4 sayfa boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek sütuna ve 1,5 satır aralığında bilgisayarda yazılacaktır.
 • İl dışından katılacak yarışmacılar eserlerini iadeli taahhütlü posta ya da kargo vasıtasıyla aşağıdaki irtibat adresimize teslim edecekler, e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Şiir metninin ön ve arka tarafına kesinlikle ad, soyad yazılmayacak, sadece şiir kategorisi (Hece, Aruz, Serbest) ve tek kelimeden oluşan rumuz yazılacaktır.
 • Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından (tutanakla) kayıt altına alınan kararlar geçerlidir.
 1. Şiirlerin sorumluluğu şairlerine aittir.
 1. Tüm eserlerin telif hakkı Amasya Belediyesi’ne ait olup iade edilmez. Yarışmacılar ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan şiirlerinin Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan albümde yayınlanmasını yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaklardır.
 1. Eserler kendi kategorilerinde ödüllendirilecektir.
 1. Yarışmada birincilik alan yarışmacılar bir sonraki yıl birincilik aldıkları kategoride yarışmaya katılamazlar.

ESERLERİN TESLİMİ

 1. Katılımcılar…eserlerini yalnızca…Belediyemizin…belirlemiş…olduğu…adrese gönderilecektir. Belediyemizin belirlediği adrese gönderilmeyen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Her eser için tek kelimeden oluşan farklı rumuzlarla zarf oluşturulacaktır.
 • Her eserden 7’şer nüsha olacaktır.
 • Yarışmacılar; Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında bilgisayarda yazdıkları her bir eser için ayrı ayrı olarak ad ve soyadlarını, öz geçmişlerini, adres ve telefon bilgilerini ve e-mail adreslerini içeren bir belgeyi (EK 1 FORMU) üzerine sadece rumuzlarını yazıp yine üzerinde sadece rumuz yazılı olan CD vb. dijital ortamda (Word formatı) kayıtlarıyla birlikte kapalı bir zarfa koyacaklardır.
 • Yarışmacılar eserleri için yukarıda anlatılan şekilde oluşturdukları zarfları, üzerinde yine sadece rumuzları yazılı daha büyük bir kapalı zarf içinde aşağıda belirtilen adresimize 21 Nisan 2015 Salı akşam 17.00’a kadar elden, posta veya kargo yolu ile makbuz karşılığı teslim edeceklerdir.
 • Posta ve kargodaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ve kargo ile yapılan müracaatlarda ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakların postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal ettiği tarih olarak kabul edilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖDÜLLER

(Her Kategori için)

Birincilik Ödülü                    : 2.500 TL.-(Net)

İkincilik Ödülü                     : 2.000 TL- (Net)

Üçüncülük Ödülü                 : 1.500 TL- (Net)

Mansiyonlar (3 Adet)           :    750 TL- (Net)  (her kategori için)

Dereceye giren ve mansiyona değer bulunanlara ayrıca plaket verilecek ve Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen eserlerle birlikte albüm haline getirilerek yayınlanacaktır. Yarışma törenine katılamayan derece ve mansiyon sahiplerinin para ödülleri Ekler bölümünde bulunan Ek-1 formunda bildirdikleri iban numarasına veya PTT Bank yoluya ismize havale edilir.(banka masrafları kazanılan ödüllerden düşülecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 

 • Osman AKBAŞ

Belediye Başkan Yardımcısı

 

 • Prof. Dr . Hicabi KIRLANGIÇ

Ankara Üniversitesi

 

 • Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR

Amasya Üniversitesi

 

 • Yrd. Doç. Metin HAKVERDİOĞLU

Amasya Üniversitesi

 

 • Dr. Barış DOĞAN

Şair-Yazar

 

 • Olcay GÖKÇE

Edebiyat Öğretmeni

 

 • İsa KOCAKAPLAN

Türk Edebiyat Vakfı

Öğretim Üyesi

Değerlendirme Kriterleri:
Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.

 

 • Özgünlük
 • Sanatsal değeri
 • Konuya uygunluk
 • Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk
 • Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Son başvuru                : 21 Nisan 2015  Salı

Jüri değerlendirmesi   : 16 Mayıs 2015 Cumartesi

Sonuçların ilan tarihi : 18 Mayıs 2015 Pazartesi

Ödül töreni                 :.12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Amasya Valiliği tarafından oluşturulacak İl kutlama Komitesi’nin belirleyeceği gün, saat ve yerde ödüller sahiplerine verilecektir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 • Ödül almaya hak kazanan ve dışarıdan Amasya’ya gelecek olan yarışmacıların kendilerine ait Ulaşım (otobüs), Konaklama ve Ağırlama masrafları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.)
 • Ulaşım masrafları için (Otobüs) bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınır.
 • Seçici Kurul üyelerine mansiyon ücreti verilir. Ulaşım (otobüs) ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Seçici kurul üyelerine verilen ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısına verilmez.
 • Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaşım (otobüs) ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 • Ödül töreninde sahne alacak ses ve saz sanatçılarına ses ve saz ücreti ayrıca ödenir.

İLETİŞİM

Yarışma Koordinatörü        : Hakan ARLI

Adres                                      : Amasya Belediye Başkanlığı “Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması” Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehit Özcan Özen Sok. No: 15 – 05100 AMASYA

Tel: (0358) 218 48 14  –  (0358) 218 80 00  ( Dahili: 130 )

e-posta: yarisma@amasya.bel.tr

Web: www.amasya.bel.tr.

 

(EK.1)

Amasya Belediyesi Ulusal Şiir Yarışması Katılım Form

RUMUZ  :   _____________________________________________________________

Adı – Soyadı : ____________________________________________    _____________

T.C Kimlik NO: _________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________________

Telefon: ______________________________Faks: _____________________________        

E-posta: __________________________ @___________________________________

Mesleği:________________________________________________________________

Banka Hesabı Sahibi: ____________________________________________________

Banka Adı ve Şubesi: _____________________________________________________

İban Numarası: _________________________________________________________

Sıra No          Eser Adı                                                             Şiir Tekniği

                                                                                             (Serbest –  Aruz  –   Hece)

 

1 ………………………………………………                  …………………….

2……………………………………………….                  …………………….

 

TUTANAKTIR

Yukarıdaki şartname hükümlerini ve dereceye giren veya yayınlanmaya layık görülen eserlerimin kullanım haklarının Amasya Belediye’sine ait olduğunu kabul ediyorum.                                     

 

 

Tarih: …… / …… / 2015                                                        Eser Sahibi     

 

                                                                       Adı – Soyadı  : …………………………………

                                                                       İmzası             : …………………………………