5.TÜZDER Özel Atölyeleri

Atölye Nedir?
Atölye, öğrencinin çocuk; öğretmenin sanatkâr olduğu bir öğrenme ortamı, bir eğitim anlayışı, bir yaşam alanıdır. Atölye sayesinde çocuklar teorik bilgilerin soğukluğundan sıyrılırlar. Bir ürün ortaya koymanın tadına varırlar. Eğitim sürecinde tamamen aktif oldukları için öğrenme istekleri hiç sönmez. Atölye, yaparak yaşayarak öğrenmenin modern donanımlarla sağlandığı yepyeni bir eğitim standardıdır.

Atölye Sistemi Neden Gereklidir?
Okullar yetişkinler tarafından tasarlanan standartları belirlenmiş eğitim mekânlarıdır. Okul deyince hep aynı teorik bilgilerin aynı kalıplarla aynı mekânlarda sunulduğu sıkıcı ortamlar gelir akla. Öğrenciler, yeteneklerine ve ilgilerine göre değil yaşlarına göre sınıflanmıştır okullarda. Ve bu durum bir eğitim sorunudur. Atölye sistemi bu sorunu çözen en önemli adımlardan biridir.

Atölye Sisteminin Amacı Nedir?
Atölye sistemiyle tıkanan eğitim sistemine bir nefes verme gayretindeyiz. Çocuklarımıza hayata dair pek çok bilgiyi yaşantı yoluyla sunan atölye sisteminin eğitim mekânları da çocuklara özgü güzellikler barındırır ve özgündür. Derslerinde çok başarılı ama hayatı hiç bilmeyen çocuklar yerine hem hayata dair fikri ve donanımı olan hem de bilgi düzeyi yüksek olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her çocuğun özel olduğunun farkındayız ve çocuklara özel mekânlar sunmadan sağlıklı bir eğitim ortamı kurulamayacağının bilincindeyiz.

TÜZDER Atölyeleri Nasıl Uygulanır?
TÜZDER atölyelerine katılmak isteyen öğrenciler, TÜZDER’in web sayfasında bulunan başvuru formunu doldururlar. Daha sonra aileye dönüş yapılarak kayıt işlemleri gerçekleştirilir. TÜZDER atölyeleri ücretlidir ve atölyelere yalnızca RAM ya da BİLSEM’ler aracılığıyla “üstün zekâlı” tanısı konulan ya da TÜZDER tarafından değerlendirilmesi yapılmış öğrenciler katılabilir.

Özel Atölyeler
Özel Atölyeler
Atölye İçerikleri ve Ders Programı
Öncelikli olarak bütün öğrenciler paket program eğitimine tabidir. Program Psikologlarımızın ve Üstün Zekâlılar Öğretmenlerimizin yaş gruplarına uygun olarak belirlediği 5 farklı atölye dersinden oluşmaktadır.

TÜZDER Atölyeleri Nelerdir?
Atölyelerde öğrenciler yaş gruplarına göre kategorize edilir. Her bir atölye 12 hafta sürer. Öğrenci kontenjanı 16’tir. Dokuz farklı sınıfta devam eden atölyelerin sonunda öğrencilere “Katılım Sertifikası” verilir. Öğrencilerin eğitim aldığı süre boyunca yine periyodik olarak ailelere ücretsiz eğitim verilir. Ayrıca ailelere çocukların hakkında 6 ve 12. Haftalarda ayrıntılı rapor sunulur. TÜZDER atölyeleri, yaş gruplarına göre ayrılmış farklı ve özgün çalışmalardan oluşur. Her bir atölye, uzman bir eğitimci tarafından yürütülür.

4 – 6 Yaş Atölyeleri
Dikkat ve Konsantrasyon Atölyesi:
Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Dikkat ve Konsantrasyon Becerileri Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

Keşif Saati
Keşif Saati, öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Keşif saatinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Keşif saatinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katılmalarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihtiyacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyor.

Temel Elektronik – Robotik’e Giriş:
Elektronik, fizik, mühendislik ve teknolojinin ortak noktasıdır. Elektrik devrelerinin doğru tasarımlanması ve doğru kontrol edilmesiyle ilgilenen bu bilim, bir atölye olarak öğrencilerimize yaşadıkları çağı daha doğru anlatmak için düşünülmüştür. Çocuklarımız bu atölye sayesinde motor, elektrik aksamı, elektrikle çalışan düzenekler, sensörler gibi elektronikle ilgili alanlarda bilgi ve donanım kazanırlar. Temel teorik bilgilerin yanı sıra deneysel ve pratik bir ortam oluşturan Elektronik Atölyesi, çocuklarımıza elektroniğe dair yaşam becerisi edinme imkânı sağlar. Atölyenin bir diğer faaliyet alanı da çocuklarımızı Robotik Atölyesi’ne hazırlamaktır.

Duygu Atölyesi / Kendini Keşfet
Çocukluk dönemi: Sağlıklı bir kişilik kazanımında ve topluma uyum sağlanmasında en kritik dönemdir. Bir bilge: Çocuklar toplumumuzun %25’ini ama geleceğimizin %100 ‘ünü oluşturmaktadır demiştir. Geleceğin sağlıklı toplumunu oluşturacak çocukların, sosyal beceriler ve olumlu karakter özellikleri kazanmaları gerekmektedir. Kendini Keşfet Atölyesi ile çocuklarımızın sosyal becerileri ve olumlu karakter özelliklerini kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.
Gastronomi / Yemek Sanatı
Doğru yiyeceği seçme, hazırlama, sunma ve çocukların bundan keyif almasını sağlama amacıyla oluşturulan yemek sanatı atölyesi, çocuklara sadece yemek pişirmeyi öğretmek değil, yemeklerin hangi aşamalardan geçerek üretildiği, çocukların yemeği sadece beslenmek ve doymak olarak algılamaması aynı zamanda zevk alarak da yemelerini sağlamak için oluşturulan atölyedir.

7 – 9 Yaş Atölyeleri
Problem Çözme Atölyesi
Problem Çözme Atölyesi’nde öğrencilerimiz kendilerini keşfe çıkarlar. Doğuştan getirdikleri üstün potansiyellerini ortaya koyarlar. Hayalin sınırlarını genişletirler. Bir problem için özgün çözüm yolları bulurlar. Problem Çözme Atölyesi’nde düşüncenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksattır. Problem Çözme Atölyesi’nde düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek ve böylece problemlere özgün çözümler bulmak bu atölyenin temel kazanımıdır.

Robotik Uygulamaları
Robotlar dünyasına giriş yapmamızı sağlayan bu atölyede her öğrencimize içerisinde sensörler, motorlar, özel devreler ve parçaların olduğu bir kit verilir. Robotik atölyemizde öğrencilerimiz robot nedir, robotlar nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı)ne işe yarar, hız/güç gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri ve problem çözme becerilerini kullanabilecekleri “Robotik Atölyesi” teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve onlarla ilgili fikir sahibi olunabilmesi adına çok önemlidir.

Duygu Atölyesi / Karakter
Karakter Gelişimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, bununla birlikte sağlıklı gelişen bir toplum ortaya çıkarabilmek için, toplum içerisinde bir takım erdemler geliştirme çabasıdır. Duygu Atölyesi/ Karakter atölyesinde , evrensel ve toplumsal bir takım değerlerin çocuğun yaşamına sistemli olarak yerleştirilmesi sürecini en verimli bir şekilde sağlamayı hedefliyoruz.
Gastronomi
Çocuklara birbirinden farklı yemekleri çekici bir bütünlük sağlayacak biçimde bir araya getirmeyi başarma duygusu, tatların ayrımına varma duyarlılığı, uyum ve dengeyi gerçekleştirebilme becerisi, küçük incelik ve ayrıntıları fark etme ve bunlardan tat alma becerilerini çocuklara sunmayı hedefler.

10-14 Yaş Atölyeleri
Düşün ve Keşfet
Emerson: “Her eylemin atası düşüncedir.” der. Düşünmek, insanın evrene hükmetmesini sağlayan bir farklılık, hayatı kavramaya yarayan bir araçtır. Balzac ise: “Düşünmek görmektir.” der. Düşün ve Keşfet Atölyesinde öğrencilerimize düşünmenin önemini, hayatı düşünerek yaşamanın erdemini aşılamaya çalışırız. Düşün ve Keşfet ile çocuklarımız var olan potansiyellerini doğru kullanmayı öğrenirler.

Mantık Yürütme Becerileri
Mantık yürütme, olay/durum yönetiminin ve başarının temel şartıdır. Geleceğin yöneticileri olan çocuklarımız için mantık yürütmek, bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında olmazsa olmaz bir bakış açısıdır. Mantık Yürütme Becerileri Atölyesinde öğrencilerimiz, mantık yürütme becerilerini ölçmek, mantık yürütmenin temel bileşenlerini anlamak ve mantık yürütme için pratik uygulama araçlarını deneme şansını bulurlar.

Gastronomi / Dünya Mutfakları
Yemekte kullanılan temel gıdaların hangi coğrafyada, ne aşamalardan geçerek üretildiğini, yapılacak yemeğin tarihi ve kültürünü çocuklara tanıtmak ve Türk, Osmanlı, Akdeniz ve modern mutfak teknikleri gibi birçok mutfak tekniğini değişik bakış açılarıyla sadece teoride değil pratikde de çocuklara göstermek içindir.

Duygu Atölyesi / Sosyal İlişkiler
İlkokul dönemi çocukların karakter özellikleri geliştirdiği, sosyal beceriler kazandığı ve sosyal ilişkiler içerisine girdiği, bu konulara en açık olduğu dönemdir. Bu dönemde öğretmenler çocuklar için model aldıkları en önemli figür haline gelirler. İlköğretim öğrencilerinin sosyal ilişkiler eğitimini atölyelerden almaları onların bu konuyu ‘içselleştirebilmelerine’ ve uygulamaya koymalarına olanak sağlayacaktır. Sosyal İlişkiler Atölyesinde bu becerileri hem en üst düzeyde öğrenmelerini hem de en üst düzeyde kullanmalarını hedefliyoruz.

Ayrıca Bütün Yaş Gruplarına
Bu çalışmalar, program zenginleştirme olarak sunulacaktır.

3D Bilim
3D Bilim atölyesinin amacı öncelikle öğrencilerimize teknolojinin sadece bir araç olduğu duygusunu aşılamak, onu en doğru şekilde kullanma bilincini kazandırmak ve karşılaştıkları yeni durum ve uygulamalar karşısında çözüm üretebilmelerini, kolay adapte olabilmelerini sağlamaktır. Çağımızın vazgeçilmezi olan bilgisayarı daha bilinçli ve yakından tanımalarını sağlayarak teknoloji kaynaklı zararların en aza indirgenmesi ve bilinçli kullanımın artırılarak faydaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Görsel Sanatlar
Görsel sanatlar atölyesinde çocuklar “Güzel” üzerine düşünme, onun ne olduğunu açıklayabilme becerisinin yanında hat, kaligrafi, ebru gibi sanatların kültürüyle birlikte, icrasına da vakıf olurlar. Görsel Sanatlar Atölyesi sayesinde çocuklar sıra dışı düşünme, olaylara farklı açılardan bakabilme ve hayal gücü becerilerini de en üst düzeyde kullanmaya başlayacaklar. Hayalini anlat atölyesinde olduğu gibi düzenlenecek etkinlikler yaş seviyesine göre çeşitlilik gösterecektir.

Sıradışı Düşünme
Sıradışı Düşünme Atölyesi, hayalini anlat atölyesinde olduğu gibi yaş seviyesine göre etkinliklerin çocuklarımız da yaş seviyelerine göre farklılaştığı atölyedir. Sıradışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinliklerden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Sıradışı Düşünme Atölyesi öğrencilerde creative düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur.

Hayal Atölyesi
Hayalini Anlat Atölyesi, çocuklarımızda sıra dışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinliklerden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Hayalini Anlat Atölyesi, öğrencilerde creative düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur.

Eğitim Semineri
Eğitim Semineri
Eğitim Seminerleri
Toplamda 6 farklı aile semineri yapılacaktır.
Her seminerden önce konuşmacı ve konu hakkında bilgilendirme yapılacak katılım gösteren velilere “Aile Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.
Psikolog Hizmetleri
Atölye eğitimleri boyunca uzman psikologlarımızla çocuklarınızın genel durumları hakkında görüşme yapabilecek ve yol haritası edineceksiniz.
Öğrenci Özel Takip Sistemi
Öğrenci Özel Takip Sistemi
Öğrenci Özel Takip Sistemi
Sınıf sayıları 12 ila 16 kişi arasında olacaktır.
Her öğrenciye özel etkinlik dosyası oluşturulacak, seminer sonunda “Atölye Katılım Dosyası” verilecektir
Bütün eğitimlerle ilgili çocuğunuzun genel durumunu gözlem ve gelişimini ifade eden Psikologlarımız ve Üstün Zekâlılar Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan “Atölye Gelişim Raporları” verilecektir.

http://atolye.tuzder.org/#ogrenci-ozel-takip-sistemi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.