5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi

Programın Uygulanacağı İller: Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Samsun

Eğitim Tarihi: 18-19 Haziran 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Eğitim Süresi: Eğitim iki günlüktür ve sekiz oturumdan (16 saat) oluşmaktadır. Bu eğitimi alan öğretmenler “MEB onaylı katılım belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim Yeri: Projenin yürütüleceği illerdeki belirlenecek bir okulda eğitim verilecektir. Okul bilgisi başvuru süreci tamamlandığında paylaşılacaktır.

Kimler Katılabilir? Belirtilen illerde resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenler katılabilir. Her eğitim için kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır

Programın Hedefleri: 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik eğitim programında öğretmenlerin;

Sosyal ve finansal okuryazarlığın ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını deneyimlemeleri,
Haklar ve sorumlulukları, neden/nasıl soruları ekseninde ilişkilendirmeleri,
Tasarruf yapma ve harcama bilinci konusunda öğrencileri nasıl organize edeceklerinin yollarını aramaları,
Farklı etkinliklerle öğrencilerin, kendini ve başkalarını tanıyarak, sorumlu vatandaşlık bilinci oluşturmaları hedeflenmektedir.

Öğretmenlerden Beklenenler: Eğitimi alan öğretmenlerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında:

Kendilerine verilecek olan kılavuz kitaplar aracılığıyla sınıf düzeyindeki etkinlikleri uygulaması
Değerlendirme anketlerini doldurması
Aralıklarla raporlarını vakfa iletmeleri beklenmektedir.
Bu süreç devam ederken de programın etkin şekilde devamlılığını sağlamak için mentörlük desteği alacaklardır. Mentörlük süreci çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere iki şekilde olacaktır. Her dönem 2 kez 2’şer saatlik çevrimiçi, 1 kez de 2 saatlik yüz yüze mentörlük toplantısı yapılacaktır.

Eğitimlere katılan öğretmenler ÖRAV’ın eKampüs uzaktan eğitim portalında oluşturulacak 5 Taş öğretmenleri grubuna dahil edilecek ve yıl boyunca çalışmaları desteklenecektir.

Sosyal ve Finansal Liderlik Programı Konu Başlıkları

Kişisel Anlayış ve Keşif
Haklar ve Sorumluluklar
Tasarruf ve Harcama Bilinci
Planlama ve Bütçeleme
Sosyal ve Finansal Girişimcilik
5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Programı Nedir?

Bu eğitimde öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılması ve çocuk merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak bu becerileri öğrencilere de kazandırmaları hedeflenmektedir.

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik programının kaynak ve kılavuz kitap içerikleri, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, Hollanda merkezli Aflatoun: Çocuğun Sosyal ve Finansal Girişimi programından uyarlanmıştır. Türkiye’de programın uygulanması 2015 yılından beri Öğretmen Akademisi Vakfı ve Aflatoun International’ın işbirliği ile gerçekleşmektedir. Kaynak kitapların kullanımı, programın eğitimini alan eğitimcilere açıktır.

http://www.orav.org.tr