5. PDR Zirvesi

PDR Zirvesi
PDR Zirvesi

Değerli Psikolojik Danışmanlar Ailesi,

Sizleri, 03-04 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve kendi alanında bir ilk olmaya devam eden “V. PDR ZİRVESİ’ne” davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Türk PDR Derneği ile İstanbul Aydın Üniversitesi paydaşlığında, birçok üniversiteden bilim insanlarının katılımı ile psikolojik danışma ve rehberlik alanında pek çok konu ve davetli konuşmacıların güncel çalışmalarının paylaşılması ve tartışılması maksadıyla 5. PDR Zirvesi’nin 03-04 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılması planlanmıştır.

Değişimlerin ve dönüşümlerin oldukça hızlı gerçekleştiği çağımızda, ruh sağlığı profesyonelleri olarak yeniliklere ayak uydurmanın önemli bir gereklilik olduğu bilincindeyiz. Dünya genelinde psikolojik hizmetlerin ve uygulamaların, çağı yakalamak adına oldukça çeşitlendiği gözlenmektedir. Yenilenen, farklılaşan ve gelişen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bir gelenekten geldiğini de unutmayarak “Gelenekten Geleceğe” mottosuyla yola çıktığımız ve bu yıl 5.sini düzenlediğimiz PDR Zirvesi’nin ana teması “Psikolojik Danışma Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda koruyucu-önleyici, geliştirici ve iyileştirici ruh sağlığı hizmetlerinde güncel psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını araştıran, çalışan veya geliştiren bilim insanları tarafından ilgili konular panellerde ele alınacaktır. 5. PDR Zirvesinde ana tema kapsamında ele alınan güncel hizmetler ve uygulamalarla beraber, bu hizmetler ve uygulamalarla ilişkili zorluklar ile sorunlar da tespit edilecektir. Sorunların tespit edilmesine ek olarak çözüm önerilerini de kapsayan bütüncül bir yaklaşım izlenecektir.

Bir gelenek haline gelen PDR Zirveleri farklı üniversitelerdeki öğrencilerin, farklı kurumlardaki meslektaş ve akademisyenlerin bir arada olabilmesine fırsat sağlamaktadır. Türk PDR Derneği olarak amacımız bu tür bilimsel faaliyetlerle hem profesyonelliğimizi gözler önüne sermek hem de PDR ailesinin birliğini ve bütünlüğünü daha da güçlendirmektir.

Türk PDR Derneği çatısı altında buluşmak, çalışmak ve daha da ürün üretmek için katkılarınızı ve desteklerinizi bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Türk PDR Derneği

V. PDR Zirvesi
3-4 Haziran
İstanbul / Aydın Üniversitesi
pdrzirve23@gmail.com

https://zirve.pdr.org.tr