5. ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞTAYI

Çalıştayın Amacı
Çalıştayın amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların, ulusal ve uluslararası nitelikli dergilerde yayımlanacak şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalıştaya, özellikle doktora tezi hazırlayan ya da doktora sonrası çalışmalarını sürdüren genç akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

Çalıştayın İşleyişi
İki gün boyunca dört oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz bildirinin sunulacağı çalıştayda her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir. Çalıştay, bildirisiz katılımcılara da açıktır. Önceki çalıştaylarda olduğu gibi, şehir dışından gelecek sınırlı sayıda genç (35 yaş ve altı) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin karşılanması için çalışmalar sürmektedir.

Bildiri Özetleri
En geç 21 Ekim 2013 tarihine kadar e-posta eki olarak Erkan Erdemir’e ([email protected]) gönderilecek bildiri özetlerinin, araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-postasını içeren kapak sayfası, bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır.

Önemli Tarihler
21 Ekim 2013 – Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
28 Ekim 2013 – Özetlerin değerlendirme sonuçlarının açıklanması
30 Ekim 2013 – Çalıştay katılım formlarının gönderilmesi (destek isteyenler için)
23 Aralık 2013 – Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
31 Aralık 2013 – Çalıştay katılım formlarının gönderilmesi (destek istemeyenler için)
6 Ocak 2014 – Tam metinlerin değerlendirme sonuçlarının açıklanması
7-8 Şubat 2014 – Çalıştay

Katılım İçin Başvuru
Çalıştaya katılım ücretsizdir. Çalıştaya bildiri sahibi, tartışmacı veya dinleyici olarak katılacak olan 35 yaş ve altı belli sayıda katılımcının yol ve konaklama giderlerinin bir kısmı alınacak destek doğrultusunda karşılanabilecektir. Bu çerçevede destek talep eden katılımcıların V. Örgüt Kuramı Çalıştayı katılım formunu doldurarak Erkan Erdemir’e ([email protected]), en geç 30 Ekim 2013 tarihine kadar e-posta eki olarak göndermesi gerekmektedir. Diğer katılımcılar için son tarih 31 Aralık 2013’tür.

Çalıştay Danışma Kurulu
Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi (Çalıştay Dönem Başkanı)
Ali Danışman, Çukurova Üniversitesi
Hüseyin Leblebici, Illinois Üniversitesi
Şükrü Özen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
A. Selami Sargut, Başkent Üniversitesi
Fulya Sarvan, Akdeniz Üniversitesi
Behlül Üsdiken, Sabancı Üniversitesi
Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin