5 Nisan Avukatlar Haftası 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Türkiye Barolar Birliği

5 Nisan Avukatlar Haftası 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Türkiye Barolar Birliği 5 Nisan Avukatlar Günü’nü içine alan Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

İlki 2011 yılında gerçekleşen hem tüm fotoğrafçıların hem de avukat­ların katılımına açık bu yarışmayla toplumumuza avukatlık ve hukukla ilişkili kav­ram­larda olumlu mesajlar verecek özgün sanat ürünlerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu:

Yarışma iki bölümden oluşmaktadır:

A- Genel Kategori

Genel katılıma açık bölümün konusu “ÇEVRE HAKKI”dır.

Çevre hakkı Anayasamızın 56. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.”

Fotoğrafçı tarihe ettiği kadar doğaya da tanıklık eder. Hele günümüzde insanoğlunun yaşam alanını genişletme, canlılar ve doğanın olağan seyri üzerinde egemenlik kurma hırsı ve tüketerek özgürleşme çılgınlığı tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmışken; fotoğrafçının tanıklığı daha da anlam ve önem kazanmakta.

Katılımcılar yapıtlarında çevre hakkı kavramını bireyin, toplumun ve dünyayı paylaştığımız tüm canlıların temiz ve sağlıklı bir çevre ve doğal ortamda yaşamak hakkı açısından geniş bir alanda ifade edebilirler.

B- Özel Kategori

Yalnızca avukatların ve stajyer avukatların katılımına açık olan bölümse “SERBEST KONULU”­ dur. Bu bölüme gönderilecek fotoğraflarda konu sınırlaması yoktur.

Katılım:

Yarışmanın genel bölümü tüm fotoğrafçılara açıktır. Özel bölüme yalnızca avukatlar ve stajyer avukatlar katılabilir. TBB yöneticileri, çalışanları ve seçici kurul ile bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Her fotoğrafçı yalnızca bir bölümde ve en çok 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

Yarışma Kategori ve Bölümleri:

Renkli/Siyah Beyaz Baskı (genele açık)

Renkli/Siyah Beyaz Baskı (avukatlara/stajyer avukatlara açık)

Fotoğrafların Boyutları:

Baskılarda kısa kenar 20 cm’den küçük ve uzun kenar 45 cm’den büyük olmayacaktır. Fotoğrafların kenarlarında boşluk ya da paspartu olamaz. Boyut kurallarına uymayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmazlar.

Fotoğrafların Gönderilmesi:

Baskıların arka yüzlerinin sağ alt köşelerine 5 rakamdan oluşan bir rumuz, yapıt adı ve sıra numarası yazılmalıdır. (Rumuz 12345 ve fotoğrafın sıra numarası 1 ise: 12345-1 gibi)

Katılan fotoğrafların sergi baskısı ve katalog basımı için uygun çözünürlükte (en az 300 dpi) JPEG formatında kaydedilerek bir CD içinde de gönderilmesi gerekmektedir. CD’nin üzerine sadece 5 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.

Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış katılım formu bir zarfın içine koyulmalı, zarfın üzerine yine sadece rumuz yazılmalı ve zarfın ağzı kapatılmalıdır. Fotoğraflar, katılma formu zarfı ve CD ile birlikte son bir zarfa konularak gönderilecektir.

Ödüller :

A- GENEL BÖLÜM

Birinciye 2.000 TL + Başarı Belgesi

İkinciye 1.500 TL + Başarı Belgesi

Üçüncüye 1.000 TL + Başarı Belgesi

B- ÖZEL BÖLÜM

1. olan Avukata/stajyer avukata 1 adet Dizüstü Bilgisayar + TBB Başarı Plaketi + 2 gün Litai Otel Konaklaması

2. olan Avukata/stajyer avukata 1 adet Dizüstü Bilgisayar + TBB Başarı Plaketi + TBB E-İmza Sertifikası

3. olan Avukata/stajyer avukata 1 adet Netbook Bilgisayar + TBB Başarı Plaketi+ TBB E-İmza Sertifikası

3 Adet Mansiyon TBB Başarı Plaketi + TBB E-İmza Sertifikası

Yarışma Takvimi:

Son Katılım 27 Mart 2013

Seçici Kurul Değerlendirmesi 30 Mart 2013

Sonuç Bildirimi 1 Nisan 2013

Sergi ve Ödül Töreni 5 Nisan 2013

Derece Alamayan Eserlerin Geri Gönderimi 6 Mayıs 2013

Fotoğrafların Kullanımı:

Ödül alan fotoğraflar TBB arşivinde kalacaktır. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar hazırlanacak olan yarışma katalogunda yayımlanacaktır. Ödül alan fotoğraflar TBB’nin diğer yayınlarında veya çeşitli etkinliklerinde yapıt sahibinin ismi belirtilerek kullanılabilecektir.

Dereceye giren fotoğrafların kullanım hakkı sahipleri ve TBB’ne ait olacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Diğer Kurallar:

Ödül veya sergilemeye değer bulamayan fotoğrafların CD’leri fotoğraflarıyla birlikte sahibine teslim şekline göre iade edilecektir. Avukat/stajyer avukat katılımcıların fotoğrafları barolarına toplu biçimde geri gönderilecektir.

Yapıtların posta/kargo sırasında zarar görmemesi için (mukavva vb.) sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi önerilir. Fotoğrafların iadesi gönderildikleri paketlerle yapılacağından, posta/kargoda oluşabilecek hasarlar ve kaybolmadan TBB sorumlu olmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alın­dığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışın­da hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışma sonucu www.avukatlarhaftasi.org ve www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri sergi açılışında verilecektir.

Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla):

M. Turgay BİLGE TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı

Zülal ELMALI Avukat, Fotoğraf Sanatçısı

Tekin ERTUĞ Fotoğraf Sanatçısı

Melissa MEY Fotoğraf Sanatçısı

Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Sanatı Kurumu Başkanı

Yarışma Sekretaryası:

Nesrin Turhan

Telefon : 0312.292 59 00

E-posta : [email protected]

Adres : TBB Fotoğraf Yarışması Oğuzlar Mah. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 06520 Balgat ANKARA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin