5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, geleneğimizi geleceğimize dönüştürecek olan gençlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla her yıl Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ni düzenlemektedir. İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre, 4 yıl boyunca, akademik açıdan doyurucu tebliğlerin yanı sıra, değişik bölümlerden öğrencilerimiz arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da bizleri mutlu etti. İlk dört kongrede tebliğ sunan bazı gençlerimizin, daha sonra değişik bölümlerimize araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir. “5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ni ise 11-12 Ekim 2012 tarihlerinde gene A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapacağız. Bu Kongre’de bütün bölümlerimizin lisans ve lisansüstü öğrencilerini aramızda görmeyi diliyoruz. Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan “5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne, uğraşı alanımıza giren tüm konularda tebliğler önerilebilecektir. Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongre’de tebliğ sunacak öğrencilerin ulaşım ve Ankara’daki barınma masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Kongre ile ilgili bilgilere, sürekli olarak ve http://sosyalpolitikacilar.blogspot.com/ adreslerinde yer verilecektir. Tebliğ önerileri ve diğer konular için yazışma adresi olarak gencsosyalpolitikacilar@gmail.com kullanılmalıdır.

11-12 Ekim 2012: 5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi.
Gönderen SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi (SPAUM)