5. Liseler Arası Moda Tasarım Yarışması

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun; Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, öğrencilerin moda tasarımı eğitimine olan ilgilerini desteklemek amacıyla ” 5. Liseler Arası Moda Tasarım Yarışması” düzenlemektedir.

ETKİNLİĞİN AMACI
T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı tarafından düzenlenecek olan “Patchwork” temalı moda tasarımı yarışmasının beşincisi, genç tasarımcıların günümüzün tasarım anlayışına uygun, özgün, yaratıcı fikirlerini, çalışmalarını ve moda tasarımı eğitimine olan ilgilerini destekleyerek moda endüstrisine kazandırmayı amaçlamaktadır.

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Türkiye Geneli Resmi
ve Özel Tüm Lise ve Dengi Okul Öğrencilerine Yönelik 5. Liselerarası Moda Tasarımı Yarışması “Patchwork”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI:
T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı tarafından düzenlenecek olan “Patchwork” temalı moda tasarımı yarışmasının beşincisi, genç tasarımcıların günümüzün tasarım anlayışına uygun, özgün, yaratıcı fikirlerini, çalışmalarını ve moda tasarımı eğitimine olan ilgilerini destekleyerek moda endüstrisine kazandırmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU:
“Patchwork” bir dönem giyim gereksinimini karşılamak adına çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan bir el sanatıdır. Anadolu kültüründe kırkyama olarak isimlendirilen bu sanat, yabancı yayınlardan dolayı patchvvork adıyla dilimize geçmiştir. Patchvvork, İngilizce’ de yama işi anlamına gelmektedir. Yüzyıllar öncesinden ufak parça kumaşları değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan, günümüzde yeni kumaşların desen ve renk uyumlarıyla sanata dönüşen “PATCHVVORK” bu yıl düzenlenecek olan tasarım yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir.

DÜZENLEYEN KURUM: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

KATILIM ŞARTLARI:
1. Türkiye ili ve ilçelerindeki tüm lise öğrencileri bireysel olarak katılabilir.
2. Jürinin 1. dereceden yakınları yarışmaya katılım sağlayamazlar.
3. Daha önce T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen moda tasarımı yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan yarışmacılar katılabilir.

YARIŞMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Yarışma başvurusu iki dosya ile yapılır. Birinci dosya “Katılımcı Dosyası” kişisel bilgileri; ikinci dosya
“Tasarım Dosyası” çalışmaları içerir.
1. Katılımcı Dosyası:
• www.faruksarac.edu.tr adresinden temin edilerek doldurulacak ve imzalanacak fotoğraflı başvuru formu.
• Öğrenim görülen liseden alınmış öğrenci belgesi. Öğrenci belgesi olmayan adayların dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bu zarf kapatılarak üzerine sadece yarışmacı tarafından belirlenmiş beş rakam ya da harften oluşan rumuz yazılacaktır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12 gibi.) Aynı rumuz tasarım dosyasındaki her bir çalışmanın arka sol üst köşesine yazılacaktır. Üzerinde yarışmacının kimliğine dair herhangi bir bilgi içeren dosyalar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Tasarım Dosyası:
• Koleksiyonun temasını ve tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi açıklayıcı en fazla 100 yazı karakterinden oluşan araştırma yazısı
• “Patchwork” ana teması çerçevesinde kadın ve/veya erkek, serbest giyim kategorisinde, 4 adet (her biri alt ve üst takım olacak şekilde), arkalı önlü, A3 (29,5cm X 42cm boyutunda ) artistik çizimden oluşan koleksiyon sunumu
• Koleksiyonda kullanılacak kumaş örnekleri ya da görselleri 
• Tasarım dosyasını oluşturan tüm çalışmaların arka sol üst köşesine, yarışmacı tarafından belirlenen, beş rakam ya da harften oluşan rumuzu yazılmalıdır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12 gibi.) Üzerinde rumuz dışında (postada verilen bilgiler dahil) yarışmacının kimliğini ifade eden (ad, imza vb.) herhangi bir işaret bulunmamalıdır.
• Tüm çizim ve belgeler, üzerinde rumuz yazan düz sarı zarf içerisinde teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Tasarımda yarışma konusu ile uygunluk (20 Puan)
2. Tasarımda yaratıcılık (20 Puan)
3. Tasarımda uygulanabilirlik ve giyilebilirlik (20 Puan)
4. Çizimde proporsiyon ve renklendirme (20 Puan)
5. Malzeme ve tasarımın uyumu (20 Puan)

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar dosyalar teslim edilmelidir. Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 20 Nisan 2018 Cuma
Jüri Değerlendirme Sonuçları ve Ödül Töreni: 27 Nisan 2018 Cuma (Tören saati ve yeri, web sayfamızda duyurulacaktır.)
Sergi Tarihi ve Yeri: 27 Nisan 2018 Cuma, Faruk Saraç Tasarım MYO Sergi Salonu

ÖN DEĞERLENDİRME JÜRİSİ:
FSTMYO Moda Tasarımı Programı Öğretim Görevlileri;
• Öğr. Gör. Eda TURAN
• Öğr. Gör. Hülya VATANSEVER
• Öğr. Gör. Özlem Biray AKINCI
• Öğr. Gör. Şenay SERVİ

YARIŞMA JÜRİSİ:
T C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5. Liselerarası Moda Tasarımı Yarışması son değerlendirme jürisi aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur.
• Moda Tasarımcısı
• FSTMYO Moda Tasarımı Program Başkanı
• Bir Yükseköğretim Kurumu’nun ilgili bölümünde kadrolu Öğretim Üyesi

ÖDÜLLER
• Birincilik Ödülü: 1500 TL Para Ödülü, Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %50 Eğitim Bursu, T.C. Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.
• İkincilik Ödülü: 1000 TL Para Ödülü, Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %30 Eğitim Bursu, T.C. Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.
• Üçüncülük Ödülü: 500 TL Para Ödülü, Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %20 Eğitim Bursu, T.C. Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.
• Finale kalan 20 çalışma FSTMYO Sergi Salonu’nda sergilenmeye hak kazanır. Ödüller T.C. Faruk
Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinden karşılanacaktır. .
• Burs ve ücretsiz eğitim ödüllerinin süresi yarışma ödülünün verildiği akademik yıldan itibaren . 4 yıl içinde kullanılmak üzere geçerlidir.

DİĞER HUSUSLAR:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir, katılım dosyalarının şahsen veya posta yolu ile belirtilen süre içerisinde T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kocanaip Mah. Kaplıca Cad. No:3 16060 Muradiye/Osmangazi-BURSA adresine ulaştırılması gerekmektedir. Gönderi ücretleri katılımcının sorumluluğundadır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden FSTMYO sorumlu değildir.
2. Sergilenmeye hak kazanan tasarımların katılımcılarına sertifika verilecektir.
3. Yarışma sonuçları www.faruksarac.edu.tr sitesinde belirtilen tarihte duyurulacaktır, finale kalan yarışmacılara ayrıca telefon ile bildirim, yapılacaktır.
4. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, katılım koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.
5. Tasarımların telif hakkı katılımcıya/tasarım sahibine aittir. Katılımcıların/tasarım sahibinin izniyle, dereceye giren tasarımlar kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında bedelsiz kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için basın organlarında da tasarımın sahibinin adı ile birlikte kullanılabilir.
6. Finale kalan ilk 20 dışındaki tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde teslim edilen adresten geri alınabilir. Bu süre içinde tasarımlarını geri almayan katılımcılar hak iddia edemez. Tasarım dosyaları kargo vb. araçlar ile kişiye gönderilmez.
7. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri iptal edilir.
8. Yarışma sonrası dereceye giren tasarım sahipleri, verilecek ödüller dışında FSTMYO’ dan başka hiçbir talepte bulunamazlar.

KOCANAİP MAH. KAPLICA CAD. NO:3 MURADİYE OSMANGAZİ BURSA
E-POSTA ADRESİ hulya.vatansever@faruksarac.edu.tr