5. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri, Gençler Öykü – Şiir Yazma Yarışması

Şiir Yazma Yarışması

EÇEV – Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
5. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri
Gençler Öykü – Şiir Yazma Yarışması Şartnamesi

Amaç:
2019 yılında beşincisini düzenleyecek olduğumuz İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Günleri kapsamında yer alacak yarışmayla, yazmayı seven, öyküye ve şiire ilgi duyan
ortaokul ve liseli gençleri bir yarışma heyecanına ortak etmek,
Şiir ve öykü türleriyle daha yakın ve sıkı bağlar kurmalarına aracı olmak,
Gençlere, dilimiz ve yazınımız (edebiyatımız) üzerine düşünme ve yazma yolculuğuna
çıkma olanağı vermek…

Katılım Koşulları:
►Yarışma öykü ve şiir dallarında; ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11, 12.
sınıflar) olmak üzere iki dal ve iki kategoride düzenlendi.

►Yarışma, İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve liselerin anılan
sınıflarından öğrencilere açıktır. Her okul, yarışmaya dilediği/ uygun gördüğü sayıda
öğrencinin birer öyküsü veya şiiriyle katılabilir. Bir öğrenci isterse iki dalda da
yarışabilir. Öğrencinin, ödüle iki dalda da değer görülmesi durumunda, daha yüksek
derecesi ödüllendirilir (Bir öğrenciye iki dalda birden ödül verilmez).

►Yazı türü, iki kategoride, öykü ve şiirdir. Üst sayfa sınırı öykü için üç (Öyküler, üç
sayfadan uzun olmamalıdır.), şiir için bir sayfadır (Şiirler otuz dizeyi aşmamalıdır.).

►Öykü ve şiirlerde işlenmesi istenen ana tema “Düşünmek”tir.

►Öykü ve şiirler, bilgisayarda, “Times New Roman” yazı karakteriyle “12 punto”,
“1,5 aralık” olarak yazılmalı; öykü ve şiirin çıktısı (ayrı ayrı) A-4 ölçülerinde alınmalı,
üç kopya olarak yarışma adresine, posta-kargo yoluyla ya da elden ulaştırılmalıdır.

►Öykü ve şiirlerde Türkçe’nin anlatım olanaklarına ve yazım (imla) – noktalama
kurallarına özen gösterilmelidir.

►Özgün ve yeni olması istenen / beklenen öykü ve şiirin sonuna; okul ve
öğretmeninin adı; öğrencinin adı – soyadı ve sınıfı, iletişim bilgileri kesinlikle
yazılmalıdır.

►Yarışma için kaleme alınacak yapıtlar daha önce yayımlanmış ya da herhangi bir
yarışmada derece almış olmamalıdır.

Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi 21 Aralık 2018, 17.00
Değerlendirme 24 Aralık 2018 – 4 Ocak 2019
Ödül Töreni 13 Ocak 2019

Ön Değerlendirme Kurulları:
(Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Çalışma Grubu üyelerinden oluşmaktadır)
Ortaokul: Batıgün Sarıkaya (edebiyat öğretmeni), Reyhan Özmen (edebiyat
öğretmeni), Şahizer Senem Telli (sınıf öğretmeni), Yıldırım Karakaş (sınıf öğretmeni), Zafer
Parlak (akademisyen)
Lise: Dilek Bozan (Türkçe öğretmeni), Hakan Tokdemir (Türkçe öğretmeni), Özden
Ölmez Ceylan (Türkçe öğretmeni), Selin Artun (Türkçe öğretmeni), Ufuk Âşık (Türkçe
öğretmeni)

Seçici Kurullar:
Öykü: Ahmet Büke (yazar), Eda Durak Yüksel (yazar), Hacer Kılcıoğlu (yazar), Özgür
Danışman (yazar, edebiyat öğretmeni), Y. Bekir Yurdakul (editör, yazar)
Şiir: Dilek Özkan (şair), Eşref Karadağ (şair, yazar), Mavisel Yener (şair, yazar), Özlem
Kılınçarslan Sözbilir (şair, yazar), Seçil Avcı (şair, matematik öğretmeni)

Ödüller:
Her iki dal ve kategoriden ödüle değer görülen üçer öykü ve şiirin (toplamda altı
öykü, altı şiir) sahiplerine başarı belgesi ve birer adet (çeyrek altın muadili) tablet
armağan edilecektir.
Özendirme ödüllerine değer görülen her iki dal ve kategoriden beşer öykü ve şiirin
(toplamda on öykü, on şiir) sahiplerine başarı belgesi ve üçer kitaptan oluşan öykü ve
şiir setleri armağan edilecektir.

Başvuru Adresi:
Öykü ve şiirler; elden ya da ücreti göndericiye ait olmak kaydıyla posta-kargo yoluyla
“Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Şair Eşref Bul. No: 27/2 Huzur İş Hanı Kat 7 Montrö İzmir”
adresine ve belirtilen süre içinde (21 Aralık 2018 saat 17.00’ye kadar) ulaştırılmalıdır.

Yarışma Sorumlusu:
Ersin Yüce
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Etkinlik ve Eğitim Departmanı
0232 425 97 97 / 18 – [email protected]

Eserlerin başkasına ait, alıntı, kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu
şartları kabul etmiş sayılır. Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluklar eser
sahiplerinindir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin