5.İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması
Mühendislik Tasarım Yarışması

İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması

“5. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

1 – YARIŞMANIN AMAÇLARI
“İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)” nin düzenlemekte olduğu “İklimlendirme
Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması”nın amaçları iklimlendirme sektöründe:
• Geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünlerin, tasarımların, mühendislik
çözümlerinin geliştirilmesini özendirmek,
• Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek,
• Enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak,
• Simülasyona ve hesaplamaya dayalı optimizasyonu sağlayıcı çözümleri ve yazılım
geliştirmeyi desteklemek,
• İhracatta rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

2 – DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışmaya katılan ürün ve mühendislik tasarımlarında aşağıda belirtilen nitelikler
aranmaktadır;
İnovatif, Ar-Ge öğesi bulunduruan, enerji etkin, sürdürülebilir, rasyonel, özgün, estetik,
işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini arttıran,
çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olmak.

3 – YARIŞMA KAPSAMI
“İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması” İklimlendirme Sanayi
İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte iklimlendirme sektörünün bütün alanlarına
açık olarak düzenlenmektedir.
Akademik çevrelere (öğrenci/öğretim üyesi), araştırma kurumlarına, profesyonel
tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara açıktır.
Başvurulan eserler aşağıdaki gruplardan birinde olmalıdır;
– Mühendislik hesaplamalarıyla geliştirilmiş yeni bir ekipman veya yeni bir sistem,
– Mevcut bir ekipman veya sistemin performans geliştirilmesi, maliyet düşürülmesi ile
ilgili tasarımlar veya uygulamalar,
– Mühendislik analizi için geliştirilmiş yeni yazılımlar,
Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır.

4 – YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup veya firma olarak
başvurulabilir. Grupta üye sayısı ve disiplin sayısı sınırlanmamıştır.
2. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” esastır. Daha önce başka biri tarafından
projelendirilmemiş veya herhangi bir yarışmaya veya piyasaya sunulmamış olması şartı
aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı / yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde söz konusu
projede varsa kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır.

5 – YARIŞMANIN AŞAMALARI
Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır.
Her bir proje için öncelikle başvuru gerekmektedir. Başvurular online olarak kabul edilecektir.
Başvurularda özet bir öneri istenmektedir. Bu öneride düşünülen proje ve proje aşamaları
anlatılmalıdır.
Bütün başvurular proje başvuru son tarihinde tamamlandıktan sonra Jüri toplanarak bu
başvurulardan yarışmaya değer gördüklerini belirler, proje müelliflerine geri bildirim yapılır.
Yarışmaya kabul edilen projeler çalışmalarına devam ederler.
Ara Proje teslim tarihinde proje ekipleri İSİB’e raporlarını elektronik ortamda sunarlar. Bu
raporların değerlendirilmesi sonucunda yarışmaya devam kararı verilen proje ekiplerine
5.000 TL mali destek ödemesi yapılır.
Nihai Proje teslim tarihinde ekipler projelerini, proje raporlarını, varsa bitmiş ürünü sunarlar.
Görsellerin/proje çizimlerinin tasarımın tüm detaylarını gösterecek nitelikte olması büyük
önem taşımaktadır. Her bir proje için projenin amacı, detaylı hesaplamaları, fizibiliteleri,
sonuç bilgileri içeren bir proje raporu sunulmalıdır.
Jüri bu eserleri inceleyerek değerlendirme yapar ve derecelendirir. Ödüle layık görülen
eserler bir törenle ödüllendirilir. Yarışmaya katılan eserlere sergileme imkânı sunulur.
6 – YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması’na katılmak için yarışmacılar
Proje Başvuru Son Tarihinde saat 18.00’a kadar;
a) katılanların kimlik bilgileri, b) kurum bilgileri c) taahhütname (elektronik ortamda), d) proje
özetini OAİB Genel Sekreterliğine yarışma web sitesi üzerinden online olarak teslim etmelidir. Eksik
gönderilen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Birinci değerlendirme sonunda yarışmaya devam etmesi uygun görülen projelerin
detaylandırılarak web sayfasında yayınlanacak olan “Ara Rapor Formatı”nda Ara Proje
Teslim Tarihinde saat 18:00’a kadar sistemden yine online olarak ve OAİB Genel
Sekreterliği’ne teslim etmesi gerekmektedir. Ara Proje teslim tarihi sonrası gerçekleştirilen
proje gönderimleri kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projesi kabul edilen yarışmacılar Nihai Proje Teslim Tarihinde saat 18.00’a kadar,
hazırladıkları projenin tüm dokümanlarını, proje raporu ile birlikte eksiksiz olarak OAİB Genel
Sekreterliğine yarışma web sitesinde yer alan sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Eksik
gönderilen proje dokümanları değerlendirmeye alınmayacaktır.
OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz (ismi net olarak ifade etmemelidir),
katılım teması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret
bulunmamalıdır. Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri
dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma
kapsamından çıkarılacaktır.
Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde
izin verir.

7 – YARIŞMA TAKVİMİ
Proje Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018 PAZARTESİ
Birinci Jüri Değerlendirme Toplantısı : 17 Ocak 2018 ÇARŞAMBA
Ara Proje Son Gönderim Tarihi : 19 Mart 2018 PAZARTESİ
Ara Proje Değerlendirme Toplantısı : 21 Mart 2018 ÇARŞAMBA
Nihai Proje Teslim Tarihi : 14 Mayıs 2018 PAZARTESİ
Seçici Kurul Toplantısı : 16 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA
Ödül Töreni : EYLÜL 2018

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER
http://www.isibyarisma.com
Yarışma Sekreteryası
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA
Tel: 0-312-447 27 40 / Dahili: 261
Faks: 0-312-446 96 05 / 447 01 80
E-Posta: [email protected]; [email protected]
Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin