5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

Amaç ve Kapsam

Bu sempozyumun amacı, hava kirliliğinin değişik boyutları ile ilgilenen bilim insanlarını, ilgili tüm sektörleri, karar verme ve denetim alanlarında çalışan kişileri ve öğrencileri bir araya getirmek, hava kirliliği sorunlarını birlikte tartışarak en iyi çözüm yollarını bulmak üzere bir platform oluşturmaktır.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesinin öncülüğünde farklı üniversitelerin ev sahipliğinde 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarında uluslararası, 1999, 2003, 2008 ve 2010 yıllarında ise ulusal düzeyde sempozyumlar düzenlenmiştir. Temiz Hava Yılı olarak ilan edilen 2013 yılında düzenlenecek bu sempozyumun uluslararası katılımlı bir formatta 18-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

2013 yılında düzenlenecek bu sempozyumda hava kalitesi ile ilgili bilimsel ve teknik konuların yanında, yönetsel, hukuksal, sosyal konulardaki son gelişmeler sunulacak ve tartışılacaktır. Sempozyumun disiplinlerarası ve transdisipliner alanda da tüm tarafları bir araya getirme, aralarındaki etkileşimi arttırma, ortak çalışmaların ve projelerin oluşturulması için bir ortam yaratılmasına olanak sağlaması da hedeflenmektedir.

Konular

· Hava kirleticileri ve kaynak belirleme çalışmaları

· Atmosfer kimyası

· Hava kalitesinin izlenmesi ve ölçülmesi

· Hava kalitesi modellemesi

· Hava ve diğer çevresel ortamlar arasında kirletici taşınımı

· Hava kalitesi yönetimi-temiz hava planı,

· Emisyon faktör ve envanterleri

· Küresel ısınma ve iklim değişikliği

· Sera gazı emisyonları ve azaltma teknikleri

· Hava kirliliği kontrol teknolojileri

· Enerji üretimi ve hava kirliliği

· Hava kirliliğinin sağlık etkileri-maruziyet ve risk değerlendirmesi

· İç ortam hava kirliliği

· Hava kalitesi standartları ve mevzuatı, AB’ye uyum çalışmaları

· Karbon ayak izi ve karbon ticareti çalışmaları

· Hava kirliliği farkındalığı

· Hava kirliliği ve medya

· Hava kirliliği ile ilgili diğer konular

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Dr. Tuncay Döğeroğlu (Başkan), Anadolu Üniv.
Dr. Abdurrahman Bayram, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Mustafa Odabaşı, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Tolga Elbir, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Eftade O. Gaga, Anadolu Üniv.
Dr. Ozan Devrim Yay, Anadolu Üniv.
Hicran Altuğ, Anadolu Üniv.
Akif Arı, Anadolu Üniv.
Özlem Özden Üzmez, Anadolu Üniv.
Nesimi Akyol, Anadolu Üniv.
Elif Yılmaz, Anadolu Üniv.
Halil İbrahim Hacıoğlu, Anadolu Üniv.

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Araş. Gör. Hicran Altuğ, Anadolu Üniv.
Araş. Gör. Özlem Özden Üzmez, Anadolu Üniv.

BİLİM KURULU
Dr. Ömer Ağa, Fatih Üniv.
Dr. Kadir Alp, İstanbul Teknik Ünv.
Dr. Aysel Atımtay, Orta Doğu Teknik Üniv.
Dr. Hanefi Bayraktar, Atatürk Üniv.
Dr. Hasan Bayram, Gaziantep Üniv.
Dr. Sema Burgaz, Gazi Üniv.
Dr. Sıddık C. Cindoruk, Uludağ Üniv.
Dr. Ekrem Ekinci, T Dinamik Enerji San. Ve Dış. Tic. A.Ş.
Dr. Gülen Güllü, Hacettepe Üniv.
Dr. Selahattin İncecik, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Doğan Kantarcı, İstanbul Üniv.
Dr. Serap Kara, Anadolu Üniv.
Dr. Ferhat Karaca, Fatih Üniv.
Dr. Duran Karakaş, Abant İzzet Baysal Üniv.
Dr. Serpil Yenisoy Karakaş, Abant İzzet Baysal Üniv.
Dr. Deniz Karman, Carleton Üniv. Kanada
Dr. Sinan Keskin, Marmara Üniv.
Dr. Tayfun Kindap, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Aysen Müezzinoğlu, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Talat Odman, Georgia Teknoloji Enst., ABD
Dr. Hasancan Okutan, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Burcu Onat, İstanbul Üniv.
Dr. Sermin Örnektekin, İstanbul Kültür Üniv.
Dr. Haluk Özkaynak, USEPA
Dr. Türkan Özsoy, Mersin Üniv.
Dr. Beyhan Pekey, Kocaeli Üniv.
Dr. Hakan Pekey, Kocaeli Üniv.
Dr. Aysun Sofuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enst.
Dr. Sait C. Sofuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enst.
Dr. Cem Soruşbay, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Ülkü Alver Şahin, İstanbul Üniv.
Dr. Saffet Tanrıkulu, Bay Area Hava Kal. Yön. Birimi, ABD
Dr. Yücel Taşdemir, Uludağ Ünv.
Dr. Mete Tayanç, Marmara Üniv.
Dr. Lokman Hakan Tecer, Namık Kemal Üniv.
Dr. Doğanay Tolunay, İstanbul Üniv.
Dr. Sema Topçu, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Gürdal Tuncel, Orta Doğu Teknik Üniv.
Dr. Semra Tuncel, Orta Doğu Teknik Üniv.
Dr. Fatma Sezer Turalıoğlu, Atatürk Üniv.
Dr. Nedim Vardar, Inter American Üniv.
Dr. Yılmaz Yıldırım, Bülent Ecevit Üniv.

İletişim
Arş. Gör. Hicran ALTUĞ ve Arş. Gör. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
(Sempozyum Sekreteryası)

Telefon: 0222 321 35 50 / 6414
Fax: 0 222 323 95 01
E-posta: [email protected]
Web adresi: http://hkk2013.anadolu.edu.tr/

Yazışma Adresi: Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampusu – ESKİŞEHİR (26555) / TÜRKİYE

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin