5.DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI

5.DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 5. Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın amacı;
Türkiye doğal taş endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri desteklemek,
Türk doğal taş sektöründe tasarımın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
400’ün üzerinde renk ve desen çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınması ve kullanılmasını sağlamak,
Türk doğal taşlarının farklı tasarımcı ve mimarların elinde değişik kullanım alanlarının olabileceğinin gösterilmesi, dolayısıyla Türk doğal taşlarının kullanım alanlarının genişletilmesi,
Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek,
Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak
Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmektir.

2.YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmanın konusu doğal taş kullanılarak üretilebilir, ticarileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartıyla doğal taş kullanımını arttırıcı ve özendirici yeni tasarım ve yeni ürünlerin ortaya konmasıdır. Bu çerçevede yarışma 4 Kategoriden oluşmaktadır.

Kategoriler:
Yer Döşemesi ve Duvar Kaplaması,
Otel Lobisi ve AVM Girişi,
Türk Hamamı ve Banyo,
Dekoratif Ürünler ( Masalar, Sehpalar, Şömineler, ve ev mobilyaları gibi iç mekanlarda kullanılabilecek doğal taş ile tasarlanmış ürünler )

Her bir kategoride projelerin özgün olmaları esastır. Jürinin tasarımın özgün olmadığına dair oluşan intibası projelerin elenmesine neden olabilir.

Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. İhracatımızda önemli yeri olan ve tasarımlarda kullanılmasını beklediğimiz doğal taşlar; mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andazit, bazalt gibi taşlardır. Tasarımlarda Türk taşlarının kullanılması zorunludur, turkishstones.org sitesinden taş görselleri elde edilebilir.

Tasarımlar yapılırken kullanılan doğal taşın teknik özellikleri ile üretilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Detaylı bilgiye web sitesinden ulaşılabilir.

3.YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
Öğrenci Kategorisi:
18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak
Yarışmanın öğrenci kategorisi, herhangi bir bölüm ayırt etmeden üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.
Yarışmanın “Öğrenci” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan her birinin lisans veya önlisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategorideki ekipte profesyonel kişi bulunamaz.
Ekipler en fazla 10 kişiden oluşabilir. Ekip üyelerinin tamamının lisans veya önlisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.

Profesyonel Kategorisi:
18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşı olmak
Yarışmanın profesyonel kategorisi üniversitelerin lisans, önlisans ve yüksek öğretim programlarından mezun olan herkese açıktır.
Yarışmanın “Profesyonel ” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan en az bir kişinin lisans veya önlisans mezunu olması gerekmektedir. Bu durumda proje, profesyonel kategoride değerlendirilir.. Ekipte yer alan diğer yarışmacılar için herhangi bir mezuniyet ve bölüm şartı bulunmamaktadır.
Ekipler en fazla 10 kişiden oluşabilir
** Profesyonel kategori için yukarıda belirtilen 4 ana başlık için ayrı ayrı değerlendirme yapılacakken öğrenci kategorisinde 4 ana başlık için bir değerlendirme yapılacaktır.

4.YARIŞMA BAŞVURUSU
Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.
Herhangi bir belge ya da pafta teslimi gerekmemektedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

1.Kısım: Kişisel Bilgilerin Girilmesi
Rumuz: Sistem tarafından otomatik olarak her başvuru için özel olarak verilmekte ve projelerinizin sağ üst köşesine otomatik olarak yazılmaktadır. Bu nedenle bu bölümü boş bırakmanız tavsiye edilir. Yarışmacı Resmi: Katılımcılara ait vesikalık fotoğraflar digital jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey – 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde olmalıdır.

Nüfus Cüzdanı: Katılımcıya ait Nüfus Cüzdanının dijital görselidir.

Kişisel Bilgiler: İletişim bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır, yarışmaya ilişkin tüm duyurular ve postalar (davetiyeler, yarışma kitabı vs) bu bilgilere dayanılarak hazırlandığı için doğru girilmesi önemlidir.

Eğitim / Mezuniyet Belgesi: Öğrenci kategorisinde yarışmaya başvuracaklar için üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinde eğitimini sürdürdüğünü, profesyonel kategorisinde başvuracaklar için üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinden mezun olduklarını kanıtlayan belgenin dijital görselidir.

NOT: Ekip olarak başvuru yapanlar katılım statüsü olarak “EKİP” kısmını işaretleyerek üyelerden her birinin bilgi ve belgelerini “Ekle” butonuyla aynı sayfada yüklemelidir.
2.Kısım: Projeye Ait Bilgilerin Girilmesi
Proje Paftası: Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2 (59.4x42cm) boyutunda, en az 200 pix/inch olmalıdır. Baskının kaliteli olması için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Pafta kimlik bilgisi içermemelidir.

Ek Pafta Görselleri: Yarışmanın kitabında kullanılmak üzere projeye ait, pafta içinde kullanılan en az 1 görselin ‘jpeg’ formatında ayrıca yüklenmesi gerekmektedir. Bu görseller jüri değerlendirilmesinde gerek görüldüğü takdirde gösterilecektir. Üzerinde yazı olmadan yalnızca resimler yüklenmelidir.

Proje Raporları: Projeyi Türkçe olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik ve katma değer yarattığını, ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 150 sözcükten oluşan yazıdır. Başvuru formunda ilgili kutuya yazılması gerekmektedir. Raporun Türkçe karakterlerle ve imla kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. Jüri değerlendirmesinde Türkçe olarak okunamayan ve anlaşılamayan bir rapor elenme nedeni olabilir, bu konuda raportörlük sorumluluk kabul etmez.

İmzalı Şartname: Katılımcılar yarışma şartnamesini çıktı alarak her sayfasını imzalamalı (ekip üyelerinin her biri yine aynı şartnamenin her sayfasını imzalamalıdır) ve başvuru ekranında ilgili bölüme yüklemelidir. İMİB gerekli hallerde şartnamenin imzalı halini katılımcıdan talep edebilir.

Açıklamalar:
Yarışmaya birden fazla projeyle başvurulabilir, bu durumda her bir başvuru için ayrı rumuz alınarak tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.
Katılımcı, bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
Kayıt tamamlandığında başvuruda beyan edilen e-mail adresine “Başvurunuz alındı.” şeklinde bir e-posta gönderilecektir. (Lütfen önemsiz postalarınızı kontrol ediniz)
Başvuruda istenilen belgelerden bir ya da birkaçının eksik / yanlış olması elenme nedenidir.
Katılımcılar önce şartnamede istenilen belgelerle birlikte başvurularını online olarak tamamlamak durumundadır. Sistem belirtilen tarih ve saatte kapatılacak olup yaşanacak gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

5.GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Tasarım Yarışması’nın “üretilebilir, sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartları” doğrultusunda genel değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:
Türk doğal taşının kullanım alanını genişletmek ve ihracat potansiyeline sahip olmak,
Kullanımda işlevsel olmak, aynı zamanda mekânlara ve yüzeylere estetik değer kazandırmak,
Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcı istek ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmek,
Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek ve sürdürülebilir olmak,
Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu

6.ÖDÜLLER
PROFESYONEL KATEGORİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 15.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 7.000 TL

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000,00 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000,00 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 2.500,00 TL

Değerlendirme profesyonel kategori için 4 ana başlık altında ayrı ayrı yapılacaktır. Öğrenci kategorisi için ise tek bir değerlendirme yapılacak olup kategori bazlı değerlendirme yapılmayacaktır.

Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanmasından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir
Jüri uygun gördüğü takdirde mansiyon ödülü verebilir. Ödülü verilip verilemeyeceğine ve tutarına Jüri üyeleri karar verir.
Jüri üyeleri projeleri derecelendirmeme hakkını saklı tutar.
Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
Birebir aynı ekip üyelerinden oluşan gruplar iki ödül aldığında aldıkları en yüksek miktardaki ödül kendilerine verilecektir.
Birden fazla ödül kazanan bireysel başvurularda kazanılan en yüksek miktardaki ödül geçerli olacaktır.
Seçici kurul insiyatif kullanarak ödül sayısını değiştirme ve ödülün para değerini bölme hakkına sahiptir.
2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde ve Tebliğ ile ilgili mevzuatta yer alan şartlarla DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu eğitim desteğinden yararlanacak kişi sayısı, destekten yararlanma şartları 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümlerine tabi olup, bu desteğe yönelik değerlendirme T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ekonomi Bakanlığı’dır. Söz konusu destek yarışmamızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi sonucu Bakanlık onayına istinaden sağlanacaktır.
Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş ve T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2(iki) ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.
Ekiplerin yurt dışı eğitim desteğinden faydalanmak istemesi durumunda her bir üyenin gerekli belgeler ile Birliğimize başvurması gerekmektedir. Bu durumda oluşturulacak olan kurul ile kura yöntemiyle yurt dışı eğitim bursunu almak üzere Bakanlığımıza ismi gönderilecek kişi belirlenecektir.
Herhangi bir nedenle yarışmanın Bakanlık tarafından desteklenmemesi veya Bakanlık tarafından onay verilmemesi halinde veya T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede yarışmacı başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, yarışmacıların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebi olmayacağı bu şartnameyi imzalayan yarışmacılar tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

7.ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI VE SERGİLENMESİ
Değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacıların isimleri 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tasarımlar, İMİB tarafından uygun görülen yurtiçi veya yurtdışında çeşitli fuar ve etkinliklerde sergilenebilir. Tüm yarışmacılar tasarımların sergilenmesine bu şartname koşulları içinde izin vermişlerdir.

8.TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI
Yarışmaya katılan her projede özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş e yayınlamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMİB ödülü geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum (üniversiteler hariç), firma veya çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse İMİB tarafından ödül geri alınır.
Yarışma bu şartname esasları içerisinde ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiştir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarışma raportörlüğünden ve www.dogaltastasarimyarismasi.com web sitesinden temin edilebilir.
Yarışmaya katılan yarışmacıların her birinin şartnamenin her sayfasını imzalamaları ve web sitesi üzerinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Birden çok projeyle katılmak isteyen yarışmacılar her bir proje için ayrı rumuz alarak projelerini ayrı ayrı göndereceklerdir.
Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.
Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.
Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, İMİB’in, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya yurtdışında İMİB tarafından belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İMİB’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

9.YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi 01 Nisan 2016 Cuma
Jüri Değerlendirme Toplantısı 11 Nisan 2016 Pazartesi
Ödül Töreni 13 Mayıs 2016 Cuma

* Takvimde bir değişiklik olması halinde güncel takvim web sitesinde yayınlanacak ve başvuru yapan adaylara bildirilecektir.

10.SEÇİCİ KURUL
Seçici kurul üyeleri web sitesinde ilan edilecektir.

11.YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ
Adres: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi,34197 Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul (A Blok 6. Kat, Maden Şubesi)
Banu SÜRMEN
Email: banu.surmen@immib.org.tr
Tel: 0212 454 08 72

12.DİĞER HUSUSLAR
İMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteme hakkına sahiptir.
İMİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) bünyesindeki üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.
Yarışmacılar, İMİB’in, yarışmaya katılan tüm projeler üzerinde basma, çoğaltma, kopyalama, yayma, dağıtma, arşivleme, yazılı ve görsel basında, yazışma ve web sayfalarında, web sitelerinde, her türlü basılı materyalde, dijital ortamlarda ve İMİB tarafından uygun görülen tüm alanlarda gösterim, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yurtiçi ve yurtdışında sergileme, umuma arz, işleme, tasarımlar üzerinde her türlü ekleme veya değişiklik yapma, tasarımların örnek modelini üretme veya ürettirme haklarına herhangi bir yer ve süre sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve tasarımların şartname’de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan ederler. İMİB bu hakları kullanırken dilerse yarışmacının adını belirtme hakkına sahiptir. İMİB tarafından bu hakların kullanılmasında yarışmacılar tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Tasarımların örnek modelinin/prototipinin yapılması halinde çizim, üretim vb. aşamalarda yarışmacıdan uygulamada teknik destek istenmesi halinde, yarışmacı herhangi bir bedel talep etmeksizin bu desteği sağlayacaktır. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir. Bunun için katılımcıya bir ödeme yapılmayacaktır.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda İMİB teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
Yarışma şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
Yarışmacının kendisine ait olduğu beyan edilen tasarımını, kendi adına tescil için yasal mercilere başvuru yapmış olup olmaması veya tasarımının kendi adına tescillenmiş bulunması sorumluluğu kendisine aittir.
Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden başvuru sahibi dışında başkaları adına TPE tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecek ve yarışmacı almış olduğu ödülü iade edecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan İMİB sorumlu olmayacaktır.
İMİB şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

http://www.dogaltastasarimyarismasi.com/