5. Cahit Arf Geleceğin Matematikçileri Proje Yarışması

5. Cahit Arf Geleceğin Matematikçileri Proje Yarışması

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ
İELEV EĞİTİM KURUMLARI
ÖZEL 125. YIL ORTAOKULU

YARIŞMANIN ADI
Ortaokullar Arası Geleneksel İELEV “5. Cahit Arf Geleceğin Matematikçileri Proje Yarışması”

YARIŞMANIN KONUSU
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında “5. Cahit Arf Geleceğin MatematikçileriProje Yarışması” (Konu Serbest)

YARIŞMANIN AMACI
Ortaokul 5.,6.,7. ve 8.sınıf öğrencileri arasında matematik dersinin farkındalığını arttırmak, yaratıcılığı geliştirmek, matematiği sevdirmek, matematik okuryazarı bireyler yetiştirmek.

TÜRÜ
Proje yarışması

HEDEF KİTLE
İstanbul ili dâhilindeki resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
12 Ocak 2018 Cuma: Yarışma ve şartnamenin ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine duyurulması.

10 Nisan 2018 Salı: Okulların, yarışmaya katılacak öğrencilerin projelerini saat 16:00’ya kadar proje sorumlusu öğretmen tarafından İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulunun web sayfası olan www.ielev.k12.tradresinden giriş yaparak veya huysal@ielev.k12.tr e-posta adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

18 Nisan 2018 Salı:Seçilecek yarışma komisyonunun finale kalan 15 projeyi belirlemeleri

09 Mayıs 2018 Çarşamba: Finale kalan 15 proje arasından ‘’Farklı üniversitelerin akademisyenlerinden oluşan jüri üyeleri’’ tarafındanİlk dört proje ve mansiyon ödülü alacak projenin seçimini yapması ve ödül töreni

ÖDÜL TÖRENİ:
09Mayıs 2018 Çarşamba günü
Saat:09.30-12.45
Yer: İELEV Özel 125. Yıl OrtaokuluOrhan Öcalgiray Konferans Salonu

Jüri ÜYELERİ:
• YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
PROF.DR.MUSTAFA DÜLDÜL
• İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ,FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
DOÇ.DR.TUNÇ MISIRLIOĞLU
• İ.T.Ü FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
DOÇ.DR.ATABEY KAYGUN

KATILIM KOŞULLARI
İstanbul ili dâhilindeki resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenci olmak.

YARIŞMA KOŞULLARI
• Projeyi aynı seviyeden tek kişi veya en fazla 3 kişilik bir grup hazırlayabilir.
• Projelerin başka bir kurumda sunulmamış ve orijinal olması gerekir.
• Finale kalan sunumlar 70 x 100 boyutunda beyaz foto bloklara hazırlanacaktır
• Finale kalan eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim vb. bulunmayacaktır, eserin arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, okul adı, sınıfı, okul telefonu yazılacaktır.
• Proje sunumları 10 slaytı geçmeyecek şekilde Arial 11 punto yazı karakteri ile hazırlanacaktır.
• 18 Nisan 2018 tarihine kadar yarışmaya katılan projelerin arasından seçilecek 15 projenin, hazırlanacak Proje Kitapçığının içinde de yer alması için metinler A4 boyutunda Word dokumanı Arial 11 punto ile görseller 300 DPI JPG boyutunda huysal@ielev.k12.tr adresine gönderilmelidir.
• Etkinliğin sonunda ‘’Farklı üniversitelerin akademisyenlerinden oluşan jüri üyelerinin’’ seçtiği ilk dört projenin sunumu yapılacaktır. Proje bir grup tarafından hazırlanmış ise, sunum proje sözcüsü tarafından yapılacaktır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu
HÜNER UYSAL
Matematik Zümre Başkanı
E-mail adresi: huysal @ielev.k12.tr
Okul Adresi: Nişantepe Mah.Ensar Cad.No:4/1
Çekmeköy/istanbul
Okul Tel:0(216) 304 69 09 Dahili:115

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : iPad
İkincilik Ödülü: iPad Mini
Üçüncülük Ödülü :iPod Touch
Dördüncülük Ödülü :Fotoğraf Makinesi
Mansiyon Ödülü: Kutu oyunu
Finale Kalan Tüm Projelere: Katılım Sertifikası

Not: Okulların grup olarak yarışmaya katılımında alınan ödül okula; tek kişilik katılımda ise alınan ödül öğrenciye verilecektir.
09 Mayıs 2018 Çarşamba tarihinde İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulunda;
09.30-10.30 Kayıt
10.30-11.00 Açılış konuşması
11.00-12.30 Finale kalan projelerin sunumlarının dinlenerek değerlendirilmesi
12.30-12.45 Ödül Töreni, Sertifika takdim
12.45-13.00 Dereceye giren projelerin sunumu(5’er dakika)
13.00-14.00 Yemek

 

 

BAŞVURU FORMU

 

PROJENİN ADI

 

 
 

 

PROJEYE KATILACAK OKULUN ADI

 

 
PROJE DANIŞMAN ÖĞRETMENİN

ADI VE SOYADI

 

 
PROJE SAHİPLERİ (ÖĞRENCİ/ÖĞRENCİLER)

 

 
PROJENİN KONUSU

 

 
 

PROJENİN KISA ÖZETİ

 

Projenin özeti; en fazla 100 kelimeden oluşur.

Yazı karakteri Arial, punto ise 11’ dir.

 

 

Bu şartname okulumuz tarafından düzenlenen İELEV 5.CAHİT ARF “GELECEĞİN MATEMATİKÇİLERİ PROJE YARIŞMASI” nda izlenecek yolu belirtmek üzere hazırlanmıştır.

Yarışma ile ilgili bilgilere: Okulumuz web sayfası www.ielev.k12.tr  linkinden ulaşabilirsiniz.

Finale kalan 15 Proje ile derece alan projeler bir kitapta toplanacak, proje sahiplerine verilecek ve  okulumuz kütüphanesinde saklanacaktır.