5. BİYOLOJİ KONULU ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, üniversite öğrencileri arasında başlayan ve iki yıldır öğretim üyelerine de açık olan BİYOLOJİ KONULU fotoğraf yarışmasının 5. sini düzenleyecektir. Yarışma bu yıl 4-8 Temmuz 2011 tarihlerinde sonuçlanacaktır.
Yarışma üniversite öğrencilerinin doğaya, biyolojik olaylara ve biyolojik objelere farklı bakış açısı kazanmalarını sağlamak ve bunları görüntülemeye teşvik etmeyi ve fotoğraf karesinden paylaşımını hedeflemektedir.

KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma, amatör olması koşuluyla, biyolojiye ilgi duyan lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine açıktır.
• Fotoğraflar doğadaki bir biyolojik olaya veya bir biyolojik objeye ait olmalıdır.
• Fotoğrafların renkli, 210 x 297 mm (A4)  boyutlarında ve parlak fotoğraf kartına basılmış olmalıdır.
• Fotoğraflar analog veya dijital kameralarla çekilebilir. Dijital çalışmalarda fotoğraflar üzerinde bilgisayar ortamında düzeltme yapılmamış olmalıdır.
• Fotoğrafların katılımcı tarafından çekilmiş, orijinal, daha önce başka bir yerde basılmamış, sergilenmemiş ve ödül almamış olması gerekir. Seçici kurul gerekirse fotoğrafların negatiflerini, dijital çekimlerin diskette bir kopyasını isteyebilir.
• Bir kişi en fazla üç fotoğrafla katılabilir. Fotoğraf(lar) konusuna uygun olarak isimlendirilmeli ve katılım formunda belirtilmelidir.
• Katılımcılar fotoğrafları “Yrd. Doç. Dr. Gülşah Çobanoğlu, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Göztepe 34722-İstanbul” adresine postayla gönderebilir veya elden teslim edebilirler.
• Postayla katılacak olanların fotoğraflarla birlikte http://www.marmara.edu.tr web ana sayfasındaki linkte bulunan formu da doldurup göndermeleri gereklidir.
• Katılım formu tüm katılımcılar tarafından doldurulup yarışmaya fotoğraflar ile birlikte teslim edilmelidir. Fotoğraflar ile katılım formu ayrıca e-posta veya CD ile de gönderilmelidir.
• Fotoğraf çekme fonksiyonu gelişmemiş cep telefonları veya benzeri kameralarla çekilen düşük kaliteli, üzerinde tarih olan, konu ile tam örtüşmeyen, zamanında teslim edilmeyen veya postadaki gecikme nedeniyle zamanında ulaşmayan fotoğraflar yarışma dışı tutulacaktır.
DEĞERLENDİRME
Seçici kurul fotoğrafları inceleyip, sergilenmeye değer bulduğu 40 fotoğrafı belirler. Sergilenen fotoğraflar içinden ilk üç dereceyi alanlar ödüllendirilir. Mansiyon ödüller de olabilir.

SERGİLEME
Elemeyi kazanan 40 fotoğraf 1 hafta süreyle M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesinde sergilenecektir. İstek halinde farklı üniversite ve fakültelerde sergilenebilir. http://fef.marmara.edu.tr web sayfasında yayınlanır.
FOTOĞRAFLARIN İADESİ
Yarışmaya katılan tüm eserler istek halinde sahiplerine iade edilir. Biyoloji bölümü, gerektiğinde seçilen fotoğrafları kullanma hakkına sahiptir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son katılım tarihi:
13 Haziran 2011

Seçici kurul değerlendirmesi:  
22 Haziran 2011
Sonuçların belirlenmesi:   
23 Haziran 2011
Fotoğrafların sergilenmesi:   
4–8 Temmuz 2011

Katılım sertifikalarının dağıtılması:
6 Temmuz 2011

Derecelerin açıklanması ve ödül töreni:  
6 Temmuz 2011, Çarşamba
Yer: M. Ü. Göztepe Yerleşkesi- Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu.  
Saat: 16. 00

SEÇİCİ KURUL
1.  Yrd. Doç. Dr. Mert GÜRHAN
     (M.Ü. Öğretim Üyesi, Fotoğraf sanatçısı) 
2.  Servet Somuncuoğlu
     (Fotoğraf sanatçısı ve TRT de Yapımcı)
3.  Prof. Dr. Meral ÜNAL
     (M.Ü. Öğretim Üyesi, Biyolog)
4.  Prof. Dr. Ali ÇIRPICI
     (M.Ü. Öğretim Üyesi, Biyolog)
5.  Prof. Dr. Rikap YÜCE
         (M.Ü. Öğretim Üyesi, Biyolog)
İ L E T İ Ş İ M
Yrd. Doç. Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe 34722 / İSTANBUL
Tel: 0 216 348 77 59/ 1249
E-posta: gcoban@marmara.edu.tr
http://fef.marmara.edu.tr